Advocaat dronken rijden nodig? 

Rijden onder invloed van alcohol wordt streng bestraft in België. Als je tegen de lamp loopt kan een advocaat dronken rijden ervoor zorgen dat je geen al te zware geldboete of rijverbod krijgt krijgt. 

Als je gedagvaard wordt voor dronken rijden, raadpleeg je dus best een advocaat. Je advocaat kan je helpen een verdediging uit te stippelen en kan namens jou het woord nemen tegen de politierechter.

Wist je trouwens dat een advocaat voor dronken rijden meestal gratis is?

Dronken gereden en heb je een advocaat nodig? Contacteer dan een van onze gespecialiseerde verkeersadvocaten via het formulier hieronder, via e-mail op info@verkeersexpert.be of op het telefoonnummer +32 499 74 53 11. We helpen je graag verder met een eerste gratis en vrijblijvend advies binnen de 24 uur.


Een gratis advocaat dronken rijden?

Ja, je leest het goed. In België moet je steeds een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor je wagen. Bij zo’n verzekering zit meestal ook een rechtsbijstandverzekering die tussenkomt in je advocatenkosten.

Zelfs voor de meeste inbreuken voor dronken rijden kan je een gratis advocaat inschakelen.

Laat de hoge kost van een advocaat je dus niet tegenhouden om verdediging te zoeken van een specialist. De gevolgen van een veroordeling van de politierechter kunnen immers hoog oplopen en de kans is groot dat je kosteloos een advocaat dronken rijden kan inschakelen.

De mogelijke straffen voor dronken rijden

De straffen voor dronken rijden hangen af van een aantal factoren:

 • eventuele samenloop met andere inbreuken zoals een snelheidsovertreding;
 • als het reeds je tweede of derde keer is dat je dronken rijdt;
 • het al dan niet veroorzaken van een ongeval;
 • de hoeveelheid alcohol die werd vastgesteld;
 • het weigeren van de alcoholtest;
 • je ervaring als bestuurder.

We geven je hieronder alvast een overzicht van de mogelijke straffen.

Het onderscheid tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap

Voor we de straffen voor dronken rijden in België bespreken, moeten we even stilstaan bij het onderscheid tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap.

 • Alcoholintoxicatie is het vaststellen van alcohol in je lichaam door middel van een test;
 • Dronkenschap is het vertonen van uiterlijke kenmerken van alcoholconsumptie.

Het is belangrijk om dit onderscheid te kennen omdat er verschillende straffen staan op alcoholintoxicatie en dronkenschap. 

Ze kunnen ook afzonderlijk van elkaar worden vastgesteld. Dit wil zeggen dat je negatief kan blazen maar toch veroordeeld kan worden voor dronken rijden. Je kan er ook heel netjes en nuchter uitzien maar toch positief blazen. 

Alcoholintoxicatie

Wanneer je wordt tegengehouden door een politiecontrole of -patrouille kan je een ademtest voorgeschoteld krijgen. Een ademtest kent 3 mogelijke resultaten:

 • Safe;
 • Alarm;
 • Positief.

Blaas je ‘Safe’? Dan kan je meestal gewoon doorrijden en stelt zich geen probleem.

Blaas je ‘Alarm’ of ‘Positief’, dan zal je een ademanalyse moeten ondergaan. Deze tweede test zal met precisie aantonen hoeveel alcohol je in je bloed hebt.

De uiteindelijke boete en straf zal afhangen van de hoeveelheid alcohol die wordt vastgesteld door de ademanalyse:

Vastgestelde hoeveelheidGevolgen en straffen
Minder dan 0.5 promille of 0.22 mg/l AOLGeen boete of straf, je zit onder de toegelaten grens
Tussen 0.5 en 0.8 promille of tussen 0.22 en 0.35 mg/l AOLBoete van 179 euro (+ administratiekost)
Minnelijke schikking van 240 euro als je niet betaalt
Intrekking rijbewijs van 3 uur
Tussen 0.8 en 1.01 promille of tussen 0.35 en 0.44 mg/l AOLBoete van 420 euro (+ administratiekost)
Minnelijke schikking van 600 euro als je niet betaalt
Intrekking rijbewijs van 3 uur
Tussen 1.02 en 1.15 promille of tussen 0.44 en 0.50 mg/l AOLBoete van 578 euro (+ administratiekost)
Minnelijke schikking van 800 euro als je niet betaalt
Intrekking rijbewijs van 6 uur
Meer dan 1.15 of meer dan 0.50 mg/l AOLDagvaarding politierechtbank
Boetes tussen 1.600 en 16.000 euro
Hele reeks andere straffen mogelijk (zie verder)

Dronkenschap

Dronkenschap betekent dat je uiterlijke kenmerken van alcohol (of drugs) vertoont. Je zal hiervoor steeds voor de politierechtbank moeten verschijnen. Aangezien dronkenschap minder objectief meetbaar is, staat er één algemene straf op:

 • Geldboete tussen 1.600 euro en 16.000 euro;
 • Rijverbod van 1 maand tot 5 jaar of levenslang.

Er kunnen nog bijkomende straffen worden opgelegd, zoals een alcoholslot en een zogenaamde artikel 42.

Wat met drugs?

In België geldt een nultolerantie voor drugs in het verkeer. Het is strafbaar om een voertuig te besturen in het verkeer met volgende stoffen in je systeem:

 • THC (cannabis)
 • Amfetamine (speed)
 • MDMA (xtc)
 • Morfine of 6-acetylmorfine (heroïne)
 • Cocaïne of benzoylecgonine

Wordt je betrapt met drugs in het verkeer? Dan zal je gedagvaard worden voor de politierechtbank. Je kan volgende straffen verwachten:

 • Geldboete tussen 1.600 euro en 16.000 euro;
 • Rijverbod van 3 maand tot 2 jaar of levenslang.
Politierechtbank dagvaarding Advocaat dronken rijden onder invloed van alcohol panda

Verschijnen voor de politierechtbank voor dronken rijden

Bij gevallen van zware alcoholintoxicatie of wanneer dronkenschap wordt vastgesteld mag je het gaan uitleggen aan de politierechter. 

De straffen van de politierechter

De politierechter beschikt over een breed arsenaal aan straffen die hij of zij kan opleggen.

Geldboete

De politierechter zal je voor dronken rijden steeds een boete opleggen. De boetes kunnen variëren tussen 1.600 euro en 16.000 euro.

Rijverbod

Je zal ook meestal een rijverbod krijgen tussen 8 dagen en 5 jaar tot zelfs levenslang. Tijdens deze periode moet je je rijbewijs afgeven op de griffie en mag je niet rijden.

Alcoholslot

In sommige ernstige gevallen kan (of moet) de rechter je een alcoholslot opleggen. Een alcoholslot is een systeem waarbij je wagen enkel start als je eerst negatief blaast. Je moet de kosten voor dit systeem (+/- 5.000 euro) zelf dragen.

Artikel 42

De befaamde ‘artikel 42’ ofwel ‘het verval van het recht tot sturen omwille van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid’ is in principe geen straf maar een veiligheidsmaatregel. De politierechter kan je verbieden om nog te rijden tot je bewijst dat je terug geschikt bent aan de hand van bijvoorbeeld een doktersattest. Deze maatregel wordt in de praktijk vooral toegepast op personen waarvan vermoed wordt dat ze een alcohol- of drugsverslaving hebben. 

Opnieuw afleggen rijexamens

In sommige gevallen kan de rechter je verplichten om eerst je theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw af te leggen, alvorens je terug mag rijden. Deze maatregel wordt vooral toegepast op bestuurders met minder dan 2 jaar rijervaring.

Afleggen van bijkomende proeven

De rechter kan je in sommige gevallen ook verplichten om medische en/of psychologische proeven af te leggen vooraleer je terug aan het verkeer kan deelnemen. Deze proeven zullen nagaan of je fysiek en/of psychisch in staat bent om te rijden.

Verzwarende omstandigheden

In sommige gevallen kan de straf nog zwaarder uitvallen. We geven een overzicht.

Combinaties met andere inbreuken

Als je bij het dronken rijden een andere inbreuk pleegt, zoals te snel rijden of een verkeersregel hebt overtreden, kan je een zwaardere straf krijgen. 

Ongevallen

Als je in dronken toestand een ongeval veroorzaakt, kan je ook een zwaardere straf krijgen. Je zal ook de schade die je veroorzaakt moeten vergoeden. In principe zal je verzekering dit dekken, maar als je verzekering kan bewijzen dat het ongeval werd veroorzaakt omdat je dronken was, kunnen zij later deze schade van jou terugvorderen.

Jonge bestuurders 

Als je minder dan 2 jaar een rijbewijs B hebt en je wordt betrapt op alcoholintoxicatie of dronkenschap, kan je een zwaardere straf krijgen. Het gaat dan meestal over een verplicht rijverbod en het opnieuw afleggen van je rijexamens.

Herhaling

Bega je dezelfde inbreuk tweemaal binnen een termijn van 3 jaar? Dan zal je straf in principe verdubbeld worden.

Wat kan een advocaat dronken rijden voor je doen?

Je zaak voorbereiden

Je advocaat dronken rijden zal eerst en vooral advies kunnen geven over welke straf je boven het hoofd hangt. Hij of zij zal ook kunnen zeggen welke verzwarende omstandigheden van toepassing zijn op jouw specifieke geval.

Daarnaast zal je advocaat ook onmiddellijk enkele suggesties doen voor bewijsstukken die je kan overhandigen aan de politierechter. Je kan de politierechter tijdens de zitting immers bewijsstukken geven om ofwel je onschuld aan te tonen ofwel om een mildere straf te vragen.

Je zaak pleiten

Je advocaat kan daarnaast ook namens jou het woord voeren voor de politierechtbank. Een ervaren advocaat dronken rijden weet perfect wat te zeggen en wat mogelijk is. Zo beperk je de zenuwen en zorg je voor de best mogelijke verdediging.

Een mildere straf vragen

Er zijn een hele reeks manieren om een lichtere straf te vragen voor de politierechtbank. Je advocaat kan je hierin adviseren, de meeste uitzonderingsmaatregelen zijn immers niet altijd mogelijk.

Opschorting

Opschorting is een gunstmaatregel waarbij de rechter zijn uitspraak voor een bepaalde periode uitstelt. Als je tijdens deze periode geen inbreuk pleegt, kom je er zonder straf vanaf.

Uitstel

Bij uitstel veroordeelt de rechter je wel tot een straf maar stelt de uitvoering hiervan uit voor een bepaalde periode. Als je tijdens deze periode geen inbreuk pleegt kan je (een deel van) je straf ontlopen.

Weekendverval

De rechter kan je rijverbod beperken tot weekends en feestdagen. Zo kan je bijvoorbeeld je job blijven uitvoeren of je kinderen blijven afhalen van school.

Beperking rijverbod tot bepaalde categorieën

Een rijverbod kan ook beperkt worden tot bepaalde categorieën voertuigen. Zo kan je rijverbod beperkt worden tot personenwagens (categorie B) maar niet tot vrachtwagens. Zo kan je bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur je job blijven uitvoeren. 

Advocaat dronken rijden nodig?

Heb je een dagvaarding van de politierechtbank ontvangen en wil je gratis verdediging van een advocaat gespecialiseerd in zaken rond dronken rijden? Laat het ons gerust weten via het formulier hierboven. Een van onze gespecialiseerde advocaten bezorgt je binnen de 24 uur een eerste advies en plan van aanpak. Dit is volledig gratis en vrijblijvend.

Vaak gestelde vragen

Wat mag je besturen als je rijbewijs is ingevorderd?

In principe mag je geen enkel gemotoriseerd voertuig besturen. Hierop kan de rechter wel een uitzondering maken door het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën motorvoertuigen. 
Dit betekent ook dat je geen speed pedelec mag besturen, wel een elektrische fiets.

Hoe lang rijbewijs kwijt na ongeval met alcohol?

Veroorzaak je een ongeval met gewonden, dan zal je een rijverbod van minstens 3 maanden krijgen.
Veroorzaak je een ongeval met dodelijke slachtoffers, dan zal je een rijverbod van minstens 6 maanden krijgen.

Hoelang krijg je een rijverbod als je betrapt bent op rijden onder invloed?

Het rijverbod dat je zal krijgen na betrapt te worden op rijden onder invloed hangt af van een hele reeks factoren zoals de hoeveelheid alcohol in je systeem en je ervaring als bestuurder. 
Dronk je net een beetje te veel? Dan ben je je rijbewijs wellicht maar voor 3 uur kwijt. Was je volledig de pedalen kwijt? Dan kan het rijverbod oplopen tot 5 jaar of zelfs levenslang.

Hoeveel promille alcohol voordat je je rijbewijs kwijt bent?

Vanaf 0.5 promille of 0.22 mg/l AOL zal je je rijbewijs kwijt raken, minstens voor 3 uur. Hoe meer alcohol wordt vastgesteld in je systeem, hoe langer je je rijbewijs kwijt zal raken. De maximale straf is een levenslang rijverbod, uitgesproken door de politierechter in extreme gevallen.

×