Advocaat drugs verkeer – Alles wat je moet weten

Als je in het verkeer betrapt wordt met drugs, moet je voor de politierechtbank verschijnen. De politierechter kan je zware straffen opleggen, zoals een geldboete, of zelfs een gevangenisstraf.

Daarom is het verstandig een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in drugsgerelateerde verkeerszaken. Jouw advocaat kan je bijstaan om de best mogelijke uitkomst te bereiken voor de politierechtbank.

Heb je een eerste advies nodig over drugs in het verkeer? Of wil je een eerste gratis gesprek met een advocaat die hierin gespecialiseerd is? Neem contact met ons op via info@verkeersexpert.be of vul het onderstaande formulier in.


Nultolerantie voor drugs in het verkeer

In België geldt een strikt verbod op drugs in het verkeer. Er zijn minimumgrenzen vastgesteld, maar deze zijn zodanig laag dat er eigenlijk sprake is van een nultolerantie. 

Op dat vlak wordt drugs anders behandeld dan alcohol. Je mag namelijk 0,5 promille alcohol in je bloed hebben als je achter het stuur kruipt. Dat is ongeveer één pintje.

Voor drugs is dat dus anders: je mag geen drugs in je systeem hebben. Sterker nog, een speekseltest kan zelfs positief zijn de dag nadat je drugs hebt gebruikt, zelfs als je ondertussen nuchter bent.

Welke drugs zijn verboden

De wegverkeerswet verbiedt volgende soorten drugs in het verkeer:

 • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
 • Amfetamine
 • Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
 • Morfine of 6-acetylmorfine
 • Cocaïne of benzoylecgonine

Hiermee zijn alle gangbare drugs verboden, zoals cannabis (wiet), speed en andere amfetamines, MDMA of ecstasy, morfine, heroïne en andere opiaten en cocaïne en zijn varianten. Indien de politie een van deze stoffen in je systeem aantreft terwijl je een voertuig bestuurt, moet je voor de politierechter verschijnen en kun je een zware straf krijgen.

De speekseltest

Druggebruik in het verkeer wordt meestal vastgesteld door de politie, tijdens een controle of een patrouille.

De politie detecteert drugs met een speekseltest, waarbij een wattenstaafje langs de binnenkant van de wang wordt geschraapt. Het verzamelde speeksel wordt dan getest op sporen van drugs. 

Is het resultaat van de speekseltest positief? Dan neemt de politie nog een speekselstaal af, dat naar een laboratorium wordt gestuurd voor een gedetailleerde speekselanalyse. Deze tweede test zal precies aangeven hoeveel drugs je in je systeem had op het moment van de controle.

Bij een positieve speekseltest krijg je onmiddellijk een rijverbod van 12 uur, waardoor je dus niet verder mag rijden. Daarnaast kan je rijbewijs voor 15 dagen worden ingetrokken, wat betekent dat je het moet afgeven bij de politiediensten.

Wanneer mag de politie een speekseltest afnemen?

Politieagenten mogen niet zomaar willekeurige bestuurders aan een speekseltest onderwerpen. Ze mogen dat enkel in volgende gevallen:

 • Vermoedens van druggebruik: Wanneer politieagenten op basis van uiterlijke kenmerken vermoeden dat je drugs hebt gebruikt, mogen ze een speekseltest afnemen. Hierbij hanteren ze een gestandaardiseerde checklist. De agenten moeten 3 of meer uiterlijke kenmerken uit deze checklist waarnemen.
 • Na een ongeval: Elke betrokkene bij een ongeval, inclusief voetgangers, kan onderworpen worden aan een speekseltest.
 • Betrapping op heterdaad: Als de politieagenten bijvoorbeeld zien dat je een joint rookt achter het stuur, kunnen ze een speekseltest afnemen om druggebruik te bevestigen.

De speekseltest weigeren

Je hebt in principe het recht om een speekseltest te weigeren als je daarvoor een geldige medische reden hebt. In de praktijk zullen de politiediensten een dokter bellen als je een speekseltest weigert. Deze dokter zal ter plaatse komen en onderzoeken of je een gegronde medische reden hebt om de test te weigeren.

Als de dokter oordeelt dat je geen geldige reden hebt om de test te weigeren, zal je de kosten van deze dokter zelf moeten betalen.

Bovendien is het weigeren van een speekseltest zonder gegronde reden strafbaar. Je kunt hiervoor een geldboete krijgen die varieert tussen de 1.600 euro en 16.000 euro. 

Weiger dus niet zomaar een speekseltest, dit kan je namelijk duur komen te staan.

De speekseltest betwisten

Indien je een positieve speekseltest aflegt, zul je voor de politierechtbank moeten verschijnen. De politierechter baseert zijn oordeel op de resultaten van de speekseltest en de daaropvolgende speekselanalyse. 

Als je meent nuchter te zijn geweest op het moment van de positieve speekseltest, kun je proberen om de speekseltest aan te vechten. Dit kan door zo snel als mogelijk na de feiten een bloedanalyse te laten uitvoeren. Hiervoor kan je bij de huisarts of het ziekenhuis terecht.

Speekseltesten zijn niet altijd feilloos en kunnen drugs detecteren lang nadat je nuchter bent geworden. Zo kan cannabis meer dan 24 uur na consumptie nog steeds worden vastgesteld.

Bloedanalyses bieden een hogere nauwkeurigheid. Neem de resultaten van de bloedanalyse mee naar de zitting; ze kunnen soms leiden tot vrijspraak, zelfs na een positieve speekseltest.

Advocaat alcohol in het verkeer

Dagvaarding rijden onder invloed ontvangen

Ongeveer 1 jaar na de positieve speekseltest zul je een dagvaarding voor rijden onder invloed ontvangen. Deze dagvaarding vermeldt de exacte beschuldigingen en de datum waarop je voor de politierechtbank moet verschijnen.

Bij ontvangst van een dagvaarding is het verstandig om direct contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in verkeerszaken gerelateerd aan drugsgebruik. Zo’n advocaat drugs verkeer kan je helpen met de voorbereiding van de zitting en kan tijdens de zitting namens jou pleiten, om het best mogelijke resultaat te bewerkstelligen.

Wist je trouwens dat de bijstand van een advocaat voor de politierechtbank volledig gratis kan zijn? Je verzekering dekt doorgaans de kosten, zelfs na een positieve speekseltest.

De procedure voor de politierechtbank

De procedure voor de politierechtbank volgt altijd volgende stappen:

 • Vaststellen van drugs in het verkeer: Er wordt een positieve speekseltest afgenomen. Een speekselstaal wordt naar een labo verstuurd waar de exacte waarden worden gemeten.
 • Opstellen proces-verbaal: De politieagenten die de speekseltest afnemen stellen een proces-verbaal op. Dit is een document bevat een beschrijving van de gebeurtenissen, inclusief tijdstip en locatie. Het proces-verbaal is van groot belang voor het bewijs in het strafdossier.
 • Dagvaarding: Het proces-verbaal wordt door de politiediensten naar het Openbaar Ministerie (“het parket”) verstuurd. Het parket zal vervolgens beslissen om je te dagvaarden voor de politierechtbank. De dagvaarding vermeldt de beschuldigingen en de datum van de zitting.
 • Zitting: Vervolgens zal je voor de politierechter moeten verschijnen. De procureur des konings zal daar eerst een straf vorderen. Daarna krijg je de kans om je verhaal te doen. Je kunt de rechter bewijsstukken overhandigen om vrijspraak of een milde straf te bepleiten.
 • Uitspraak en vonnis: Na het aanhoren van je pleidooi doet de politierechter uitspraak. Dit gebeurt meestal onmiddellijk na de zitting, soms neemt de rechter de zaak in beraad en moet je enkele weken later het vonnis gaan inkijken op de griffie.
 • Hoger beroep: Als je niet tevreden bent met het resultaat kan je hoger beroep aantekenen. Dit moet binnen 30 dagen na de uitspraak. Hiervoor moet je een grievenformulier invullen op de griffie.

Hoe kan een advocaat drugs verkeer je helpen

In België is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen wanneer je voor de politierechtbank moet verschijnen voor drugs in het verkeer. Het is echter geen goed idee om jezelf te verdedigen. Een advocaat voor de politierechtbank is meestal gratis, dus het loont om contact op te nemen met een specialist.

Elke week worden er in België duizenden verkeerszaken behandeld. Gespecialiseerde advocaten drugs verkeer hebben dus een rijke ervaring en behandelden al talloze gelijkaardige zaken. 

Wat kan een gespecialiseerde advocaat voor jou betekenen?

 • Een eerste gesprek: Je advocaat zal een eerste gesprek met je organiseren, om je verhaal te horen. Contextuele elementen zijn cruciaal om een effectieve verdediging op te bouwen. 
 • Bewijzen verzamelen: Tijdens een zitting voor de politierechtbank kan je de rechter bewijsstukken overhandigen. Je advocaat kan adviseren over welke documenten je hiervoor kan verzamelen. Bijvoorbeeld, na een positieve speekseltest kun je stoppen met het gebruik van drugs en testen laten uitvoeren door een huisarts. De resultaten hiervan kunnen naar de rechtbank worden meegenomen om een lichte straf te bepleiten.
 • Strafdossier opvragen: Zodra je een dagvaarding ontvangen hebt, kan je advocaat een kopie van je strafdossier opvragen. Dit dossier bevat alle processen-verbaal van het parket en de politiediensten.
 • Strategie bepalen: Gebaseerd op de onderlinge gesprekken, verzamelde bewijsstukken en het strafdossier, zal je advocaat een verdedigingsstrategie uitwerken. Soms is het mogelijk om vrijspraak te vragen, maar vaak zal er gestreefd worden naar een milde straf. Daarvoor zijn meerdere opties zoals de opschorting, uitstel van straf of een werkstraf.
 • Pleiten: Je advocaat kan jou vertegenwoordigen in de rechtbank en namens jou pleiten, waardoor je zelf niet aanwezig hoeft te zijn bij de zitting. Door hun ervaring weten advocaten exact wat te zeggen en hoe het beste te pleiten voor de rechtbank.
 • Hoger beroep aantekenen: Niet tevreden met het vonnis? Dan kan je advocaat namens jou hoger beroep aantekenen. Je advocaat zal ervoor zorgen dat dit binnen de wettelijke termijn gebeurt en dat het grievenformulier correct is ingevuld.

Advocaat met specialisatie in drugs en verkeer nodig? We brengen je graag in contact met een expert in jouw regio. Stuur ons een e-mail op info@verkeersrecht.be of contacteer ons via bovenstaand formulier.

De straffen voor drugs in het verkeer

Drugsgebruik in het verkeer wordt streng bestraft in België. Wie erop betrapt wordt kan zich aan volgende straffen verwachten.

Onmiddellijke gevolgen na een positieve speekseltest

Na een positieve speekseltest, waaruit blijkt dat je mogelijk onder invloed bent, krijg je direct een rijverbod van 12 uur. Voordat je weer mag rijden, moet je een negatieve speekseltest afleggen.

Daarbovenop kan het parket ook een intrekking van je rijbewijs vorderen. In dat geval zal je je rijbewijs voor 15 dagen moeten inleveren op het politiecommissariaat.

De straf van de politierechter

Zoals voorheen besproken, zal je ongeveer 1 jaar na de feiten gedagvaard worden voor de politierechtbank. De politierechter kan je voor drugs in het verkeer volgende straffen geven:

 • Een geldboete tussen 1.600 en 16.000 euro
 • Een rijverbod van 3 maanden tot 2 jaar

Gezien de ernst van deze straffen, is het aangewezen om een gespecialiseerd advocaat drugs verkeer te raadplegen om je bij te staan voor de politierechtbank. Zo maximaliseer je de kans op een zo licht mogelijke straf. 

Beginnende bestuurders

Als je je rijbewijs categorie B (personenwagens) minder dan 2 jaar bezit, wordt je strenger bestraft voor drugs in het verkeer. Leeftijd speelt hierbij geen rol, het gaat louter om hoe lang je al in het bezit bent van je rijbewijs.

Je krijgt als beginnende bestuurder altijd een rijverbod, terwijl dit voor meer ervaren bestuurders slechts een optie is. De rechter is verplicht om een rijverbod op te leggen aan beginnende bestuurders.

Daarbovenop moet je als beginnend bestuurder je rijexamens opnieuw moeten afleggen voordat je weer mag rijden. Meestal krijg je de keuze tussen het opnieuw afleggen van je theoretisch of praktisch rijexamen. 

Herhaling

Wanneer je binnen een periode van 3 jaar meerdere keren betrapt wordt op drugsgebruik in het verkeer, kun je van de politierechter een bijzonder zware straf verwachten, waaronder:

 • Een geldboete tot 40.000 euro
 • Een rijverbod tot 5 jaar of zelfs levenslang
 • Een gevangenisstraf tot 2 jaar

In dit geval is het absoluut essentieel om een advocaat drugs verkeer te contacteren om je te verdedigen. 

Artikel 42

Als de rechter oordeelt dat je lichamelijk of geestelijk ongeschikt bent om een voertuig te besturen, bijvoorbeeld omwille van een drugsverslaving, kan een zogenaamde “artikel 42” worden opgelegd. 

Een artikel 42 is geen straf maar een veiligheidsmaatregel. Het betekent dat je niet meer met de auto mag rijden tot je kan bewijzen dat je terug geschikt bent. 

Wanneer je een artikel 42 opgelegd krijgt, mag je gedurende 6 maanden geen voertuig besturen. Na deze periode kun je een verzoek tot herziening indienen. Voor een succesvolle herziening moet je aantonen dat je geen drugs meer gebruikt, meestal door middel van negatieve drugstests

Contacteer een Advocaat drugs in het verkeer

Heb je nog vragen omtrent drugs in het verkeer? Heb je een positieve speekseltest afgelegd of ben je gedagvaard voor de politierechtbank? Laat het ons weten op info@verkeersexpert.be of via bovenstaand formulier.

We staan klaar om je snel van een eerste advies te voorzien of om je, indien nodig, te verdedigen voor de politierechtbank om je straf zo laag mogelijk te houden.

Advies nodig? Contacteer ons!
×