Advocaat voor de politierechtbank Gent nodig?

Als je in de regio rond Gent een zware verkeersinbreuk begaat of betrokken raakt bij een verkeersongeval, kun je voor de politierechtbank in Gent worden gedagvaard. 

De politierechter beschikt over een uitgebreid scala aan straffen, waarvan de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Het is daarom cruciaal om ondersteuning te zoeken bij een advocaat die ervaring heeft met de politierechtbank in Gent.

Wist je trouwens dat een advocaat voor de politierechtbank gratis is als je in orde bent met je verzekering? Laat de kosten van een advocaat je dus niet weerhouden van het zoeken naar juridische verdediging.

Wil je een gratis eerste advies of gesprek met een gespecialiseerde advocaat bij de politierechtbank Gent? Laat het ons hieronder weten. We staan klaar om je te helpen. Je kunt ons team verkeersrecht ook bereiken op info@verkeersexpert.be of op het telefoonnummer +32 499 74 53 11.


Vaak voorkomende zaken in de politierechtbank Gent

In België behandelen politierechtbanken in principe alle zaken gerelateerd aan het wegverkeer. Als je een zware verkeersinbreuk begaat of betrokken raakt bij een ongeval in de regio Gent, is de kans groot dat je voor de politierechtbank in Gent moet verschijnen.

De politierechtbank is bevoegd om een reeks verschillende soorten zaken te behandelen. Om het eenvoudig te houden, splitsen we de zaken in twee categorieën: strafrechtelijk, en burgerlijk. 

Strafrechtelijke zaken

De politierechtbank is bevoegd om alle overtredingen te behandelen. In de wet worden overtredingen omschreven als misdrijven die maximaal 7 dagen gevangenisstraf en/of een maximale geldboete van 25 euro met zich meebrengen. Het gaat dus om lichte misdrijven, zoals nachtlawaai of vandalisme.

De meeste strafrechtelijke zaken die voor de politierechtbank komen, hebben te maken met inbreuken op de wegverkeerswet of de wegcode. Verkeersinbreuken dus. 

Enkele klassieke voorbeelden die wekelijks voor de politierechtbank Gent worden behandeld:

  • Zware snelheidsovertredingen (meer dan 30 km/u te snel in de bebouwde kom of meer dan 40 km/u te snel buiten de bebouwde kom)
  • Alcoholintoxicatie (hoge alcoholwaarden in je systeem na controle) 
  • Dronkenschap (uiterlijke kenmerken van alcoholconsumptie vertonen achter het stuur)
  • Drugs in het verkeer (een positieve speekseltest afleggen)
  • Vluchtmisdrijf (je onttrekken aan de vaststellingen van de politie na een ongeval)
  • Verkeersinbreuken van 3e en 4e graad (door het rood rijden, over een witte lijn rijden enzovoort)
  • Ongeval veroorzaken met lichamelijke schade (kan als slagen en verwondingen beschouwd worden
  • Niet in orde zijn met je papieren (geen geldig rijbewijs, rijden tijdens rijverbod, geen keuringsbewijs of geen verzekeringsbewijs)

De wegverkeerswet schrijft voor al deze inbreuken straffen voor, waarbij vaak minimum- en maximumstraffen worden vastgelegd. De politierechter heeft de bevoegdheid om een straf op te leggen binnen die grenzen.

Bijvoorbeeld: Als je meer dan 40 km/u te snel rijdt buiten de bebouwde kom, kan de politierechter je daarvoor volgende straffen geven:

  • Geldboete tussen 80 euro en 4.000 euro
  • Rijverbod tussen 8 dagen en 5 jaar

Afhankelijk van de omstandigheden, je bewijsstukken en je pleidooi zal de rechter een straf opleggen, tussen dit minimum en maximum.

Burgerlijke zaken

Naast strafrechtelijke zaken, waarbij je gestraft wordt voor overtredingen of verkeersinbreuken, behandelt de politierechtbank ook burgerlijke zaken. Burgerlijke zaken voor de politierechter gaan niet over straffen, maar over schadevergoedingen.

Wanneer je schade veroorzaakt met je wagen, zoals bij een verkeersongeval, heeft de benadeelde partij het recht om voor de politierechter een schadevergoeding te eisen. 

Omgekeerd, als jij schade hebt geleden door de schuld van een andere bestuurder, kun je ook een vergoeding eisen voor de politierechtbank.

In België is het verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor je wagen. Als je verzekering in orde is, zullen zij de door jou veroorzaakte schade vergoeden. Het is dus cruciaal om zo snel als mogelijk aangifte te doen bij je verzekering.

Er zijn echter omstandigheden waarbij je verzekering de uitbetaalde schadevergoeding van jou kan terugvorderen. Dit kan bijvoorbeeld als je een ongeval veroorzaakt in dronken toestand of als je tijdens een rijverbod een ongeval veroorzaakt.

Advocaat politierechtbank gent

De procedure voor de politierechtbank in Gent

De strafrechtelijke procedure voor de politierechtbank volgt de hieronder beschreven stappen. Het is aan te raden je gedurende deze procedure te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat voor de politierechtbank Gent.

1. Het plegen van de verkeersinbreuk

Een strafrechtelijke procedure voor de politierechtbank begint logischerwijs altijd met het plegen van een verkeersinbreuk. Echter, niet voor alle verkeersinbreuken zul je voor de politierechter moeten verschijnen. Voor lichte snelheidsovertredingen ontvang je  bijvoorbeeld gewoon een boete in de bus.

Het kan natuurlijk ook voorvallen dat je valselijk beschuldigd wordt van een verkeersinbreuk. In dat geval is het zeker aan te raden om een advocaat te raadplegen.

2. Het vaststellen van de verkeersinbreuk

Om voor de politierechtbank te verschijnen, moet de inbreuk natuurlijk eerst vastgesteld worden. In de meeste gevallen zullen de politiediensten de inbreuk vaststellen, bij een controle of tijdens een patrouille.

Als de politie een inbreuk constateert, stellen zij een proces-verbaal (PV) op. Dit document is van groot belang voor je strafdossier en zal later als belangrijk bewijs dienen. De politierechter zal ook veel waarde hechten aan het PV bij het bepalen van de veroordeling.

Het PV wordt vervolgens doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (‘het parket’). Het Openbaar Ministerie zal dan beslissen of je wel of niet wordt gedagvaard voor de politierechtbank.

3. Het ontvangen van de dagvaarding

Je ontvangt de dagvaarding vervolgens persoonlijk via de gerechtsdeurwaarder, of deze wordt in je brievenbus achtergelaten.

Op de dagvaarding vind je de details van de beschuldigingen tegen jou, evenals de tijd en locatie van de zitting.

Bij ontvangst van een dagvaarding is het raadzaam onmiddellijk  een advocaat te contacteren. Het is belangrijk om je advocaat een kopie van de dagvaarding te bezorgen, zodat de voorbereiding van je verdediging meteen kan beginnen. 

4. De zitting voor de politierechtbank

Na het ontvangen van de dagvaarding wordt je relatief snel opgeroepen om voor de politierechtbank te verschijnen. Dit moment wordt “de zitting” genoemd. 

Bij aankomst op de rechtbank dien je je eerst aan te melden bij de bode of de griffier, die meestal rechts van de rechter zit. Toon deze persoon je identiteitskaart en een kopie van de dagvaarding. Nadat je bent aangemeld, moet je wachten op je beurt. In de meeste rechtbanken krijgen advocaten voorrang.

Tijdens de zitting krijg je de kans om je verhaal te doen voor de rechter. Je kunt pleiten voor de vrijspraak of een milde straf. Het is aan te raden om je door een gespecialiseerde advocaat te laten vertegenwoordigen, die namens jou een pleidooi kan voeren.

5. De uitspraak en het vonnis 

Na afloop van de pleidooien doet de rechter meestal direct uitspraak. Soms neemt de rechter de zaak echter in beraad, wat betekent dat je het resultaat pas na enkele weken zult vernemen.

Het is belangrijk om te weten dat je in strafzaken niet automatisch een kopie van het vonnis toegestuurd krijgt. Je moet dat zelf opvragen bij de griffie van de politierechtbank.

6. Hoger beroep

Als je het niet eens bent met de veroordeling van de politierechtbank, kun je in beroep gaan. Hierbij wordt je zaak opnieuw behandeld, ditmaal voor de correctionele rechtbank. Dit biedt je een tweede kans om je zaak te bepleiten.

Je moet binnen 30 dagen na de uitspraak in beroep gaan. Dit doe je door een grievenformulier in te vullen op de griffie van de politierechtbank die de veroordeling heeft uitgesproken.

Advocaat gent politierechtbank dagvaarding

Hoe een advocaat kan helpen voor de politierechtbank in Gent

Een advocaat kan je op meerdere manieren helpen voor de politierechtbank in Gent. We geven hieronder een kort overzicht. Belangrijk om te weten is dat je verzekering de kosten van een advocaat voor de politierechtbank dekt, dus je hoeft deze niet zelf te betalen

Heb je een advocaat nodig? Laat het ons weten via info@verkeersexpert.be of via bovenstaand formulier.

1. Eerste gesprek

Als je een advocaat consulteert voor de politierechtbank, zal je tijdens een eerste gesprek je verhaal kunnen doen. Er zijn vaak contextuele elementen die gebruikt kunnen worden om je verdediging te versterken.

Om het eerste gesprek zo efficiënt mogelijk te maken, is het handig om vooraf een kopie van je dagvaarding door te sturen aan je advocaat.

2. Bewijsmateriaal verzamelen

Tijdens de zitting heb je de mogelijkheid om de rechter documenten te overhandigen die je pleidooi kunnen ondersteunen. Je advocaat zal je adviseren over welke documenten relevant zijn.

Als je ten onrechte beschuldigd wordt van een verkeersinbreuk, is het verstandig om bewijs te verzamelen dat je onschuld aantoont.

Indien je de feiten erkent, kun je bijvoorbeeld bewijsmateriaal presenteren dat aantoont dat je je voertuig nodig hebt voor je werk, waarmee je een verzoek voor een mild rijverbod kunt ondersteunen. Je kan ook bewijzen dat je het financieel niet zo breed hebt en daarom een milde geldboete vragen.

Naast het verzamelen van het bewijsmateriaal kan je advocaat ook een kopie van het strafdossier opvragen. Zo weet je direct wat voor bewijzen er zijn van de inbreuk zelf.

3. Strategie bepalen en zitting voorbereiden

Gebaseerd op het eerste gesprek, de dagvaarding, het strafdossier en de verzamelde bewijzen, werk je samen met je advocaat een strategie uit om de best mogelijke uitkomst te bereiken.

Er zijn namelijk een hele reeks uitzonderingen en alternatieve straffen die je aan de rechter kunt vragen, afhankelijk van je specifieke omstandigheden.

Een voorbeeld: 

Als je een vrachtwagenchauffeur bent, kan een lang rijverbod je ontslag veroorzaken. Je moet immers kunnen rijden om je job uit te oefenen. Er bestaat echter de mogelijkheid om de rechter te vragen om het rijverbod te beperken tot een bepaalde categorie van voertuigen. Zo kan je een rijverbod krijgen voor de categorie B (personenwagens) en als zodanig je job blijven uitvoeren. Je advocaat kan dergelijke creatieve strategieën uit te werken.

4. Pleiten

Uiteraard kan je advocaat tijdens de zitting namens jou het woord voeren. Zo beperk je al heel wat stress. Je moet zelfs niet persoonlijk aanwezig zijn op de zitting; je advocaat kan al het werk voor je doen.

Je advocaat zal precies weten hoe een pleidooi effectief aan te pakken. Het daarom verstandig om een advocaat te raadplegen die ervaring heeft met zaken voor de politierechtbank te Gent.

5. Beroep aantekenen

Als je niet tevreden bent met het vonnis, kan je advocaat namens jou beroep aantekenen. Je advocaat kent de termijnen die gerespecteerd moeten worden en zal het grievenformulier correct invullen, zodat je de kans krijgt om een betere uitkomst af te dwingen bij de correctionele rechtbank.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een advocaat politierechtbank?

Een advocaat factureert meestal per uur, met een gemiddeld uurtarief van ongeveer 150 euro. Als je echter in orde bent met de BA-verzekering voor je wagen, zal een advocaat voor de politierechtbank kosteloos zijn. Je verzekering dekt de kosten van je advocaat.

Hoelang wachten op dagvaarding politierechtbank?

Doorgaans ontvang je de dagvaarding ongeveer 1 jaar na de feiten. De Belgische rechtbanken hebben altijd wat vertraging. 
Gedurende deze periode kun je je voorbereiden op de zitting. Als je bijvoorbeeld betrapt werd met een hoog alcoholgehalte, kan je ondertussen stoppen met drinken en bloedproeven laten afnemen. Deze testresultaten kan je meenemen naar de zitting om aan te tonen dat je geen alcoholprobleem hebt en om een milde straf te vragen.

Wat als je naar de politierechtbank moet?

Contacteer dan best een advocaat, wat meestal kosteloos is via je verzekering. Verzamel bewijsstukken om je onschuld te bewijzen of om een milde straf te vragen. 

Wat doet de politierechtbank?

De politierechtbank behandelt in België alle zaken die te maken hebben met het wegverkeer, zowel strafrechtelijk (straffen voor verkeersinbreuken) als burgerlijk (vergoeding van schade).

×