Advocaat politierechtbank nodig? Wij helpen!

Als je gedagvaard wordt voor de politierechtbank, neem dan best contact op met een advocaat. Een advocaat gespecialiseerd in procedures voor politierechtbanken kan samen met jou een strategie uitwerken, bewijzen zoeken en namens jou een pleidooi voeren voor de rechter. Zo verzeker je het best mogelijke resultaat.

Wist je trouwens dat je verzekering meestal de kosten van een advocaat voor de politierechtbank betaalt? Laat de prijs je dus niet tegenhouden om gespecialiseerde juridische verdediging te zoeken bij een advocaat politierechtbank. 

Wil je een eerste gratis advies of gesprek met een van onze gespecialiseerde advocaten voor de politierechtbank? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier, op info@verkeersexpert.be of op het telefoonnummer +32 499 74 53 11.


Wil je meer informatie over de procedure voor de politierechtbank en hoe een advocaat je kan helpen? Lees dan gerust verder.

Wat doet de politierechtbank?

Politierechtbank en de politie

Eerst en vooral is het belangrijk om te benadrukken dat de politierechtbank niet verward mag worden met de politie. De politie kan je in sommige gevallen wel naar de politierechtbank sturen (na tussenkomst van het parket), maar voor het overige hebben beide weinig met elkaar te maken.

Wat is de politierechtbank precies?

De politierechtbank is de rechtbank waar alle zaken en processen rond het verkeer behandeld worden. In principe behandelt de politierechter alle overtredingen en alle wanbedrijven die gepleegd worden in het wegverkeer.

De politierechter heeft exclusief de bevoegdheid om alle zaken rond schadevergoeding na verkeersongevallen te behandelen, zelfs als het ongeval zich heeft voorgedaan op een plek die niet toegankelijk is voor het publiek.

Er zijn in België op dit moment 15 politierechtbanken:

 • Antwerpen
 • Brussel Nederlandstalig
 • Brussel Franstalig
 • Eupen
 • Halle
 • Henegouwen
 • Leuven
 • Limburg 
 • Luik
 • Luxemburg
 • Namen
 • Oost-Vlaanderen
 • Vilvoorde
 • Waals-Brabant
 • West-Vlaanderen

Een politierechtbank kan ook meerdere afdelingen hebben, zo bestaat de politierechtbank Oost-Vlaanderen uit de afdelingen Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas. 

Advocaat politierechtbank

Zaken die regelmatig voor de politierechtbank komen

Er zijn twee soorten zaken die voor de politierechtbank kunnen komen: strafrechtelijke en burgerlijke zaken. In sommige gevallen kunnen zaken zowel een straf- als burgerlijk aspect hebben.

Strafzaken voor de politierechtbank hebben als doel de persoon te bestraffen die een inbreuk pleegde op de wegverkeerswet of de strafwet.

Burgerlijke zaken voor de politierechtbank hebben als doel een oordeel te vellen over een vordering tot schadevergoeding.

Strafrechtelijk

Klassieke voorbeelden van strafrechtelijke zaken voor de politierechtbank zijn:

 • Rijden zonder rijbewijs, keuringsbewijs of verzekering
 • Overtredingen van derde en vierde categorie
 • Overmatig alcoholgebruik in het verkeer
 • Rijden tijdens een rijverbod
 • Druggebruik in het verkeer
 • Overdreven snelheid
 • Vluchtmisdrijf

Wie dergelijke inbreuken pleegt kan gedagvaard worden voor de politierechtbank. Je krijgt dan de kans om je verhaal te doen voor de rechter. Daarna zal de rechter je vrijspreken of een straf opleggen. Klassieke straffen zijn de geldboete en het rijverbod. In sommige extreme gevallen kunnen ook zaken als een alcoholslot of zelfs gevangenisstraffen worden opgelegd.

Burgerlijk

Er zal sprake zijn van een burgerlijke zaak voor de politierechter wanneer iemand schade heeft veroorzaakt in het verkeer. Deze schade kan materieel zijn (bijvoorbeeld schade aan een gevel of lantaarnpaal) of lichamelijk zijn (blessures na een ongeval zoals whiplash).

In België is het verplicht om je auto te laten verzekeren in burgerlijke aansprakelijkheid (BA-verzekering). Als je hiermee in orde bent zal je verzekering de veroorzaakte schade meestal vergoeden. In sommige gevallen kan de verzekering deze schadevergoeding achteraf van jou terugvorderen. 

Strafrechtelijk én burgerlijk

In sommige gevallen pleeg je een strafrechtelijke inbreuk en veroorzaak je daarbij ook schade. In dat geval kan je zaak zowel een strafrechtelijk als burgerlijk aspect hebben. In dat geval zal het strafrechtelijke aspect van de zaak eerst behandeld worden.

Overige

Ter volledigheid geven we nog mee dat er nog andere soorten zaken voor de politierechtbank kunnen komen, zoals:

 • beroepen tegen GAS-boetes
 • beroepen tegen boetes van de NMB
 • procedures rond niet-verkeersgerelateerde overtredingen (zoals bijvoorbeeld nachtlawaai of beschadiging van publieke goederen)
Beste advocaat politierechtbank

Hoe verloopt een procedure voor de politierechtbank?

1. Het plegen van een ernstig strafbaar feit in het verkeer

De strafrechtelijke procedure begint bij het plegen van een (zware) verkeersinbreuk die wordt vastgesteld door de ordediensten.

Klassieke voorbeelden zijn:

 • Je blaast positief bij een alcoholcontrole
 • Je wordt geflitst met een zeer hoge snelheid

De wegverkeerswet bepaalt wanneer je er met een waarschuwing of boete van afkomt en wanneer je gedagvaard wordt voor de politierechtbank.

Bij een alcoholcontrole mag je 0,5 promille in je bloed hebben. Blaas je een hogere waarde, dan kan je een boete verwachten. Vanaf 0,8 promille kan je gedagvaard worden voor de politierechtbank.

Bij snelheidsovertredingen waarbij je meer dan 30 km/u te snel rijdt in de bebouwde kom of meer dan 40 km/u te snel buiten de bebouwde kom, zal je gedagvaard worden voor de politierechtbank. Onder deze grenzen zal je meestal gewoon een boete in de bus krijgen.

2. Opstellen van een PV & contact met het parket

Wanneer de politiediensten een ernstige verkeersinbreuk vaststellen zullen zij hiervan een proces-verbaal opstellen. Dit is een document met een sterke bewijswaarde waarin o.a. de plaats en het tijdstip van de feiten worden opgenomen alsook een korte beschrijving ervan.

De politiediensten zullen bij ernstige inbreuken het PV aan het Openbaar Ministerie (het parket) doorgeven. Daar wordt dan een strafdossier aangemaakt omtrent de feiten.

De procureur des Konings bij het Openbaar Ministerie kan je dan vervolgens oproepen voor de politierechtbank middels een dagvaarding.

3. Dagvaarding voor de politierechtbank

Meestal merk je zelf weinig van de tweede stap. Je krijgt een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder of je krijgt deze dagvaarding je bus.

Op deze dagvaarding zal je een overzicht vinden van de feiten en de strafbaarstellingen die je verweten worden door het parket. Op het einde van de dagvaarding lees je ook de datum waarop je moet verschijnen voor de politierechtbank.

Wanneer je een dagvaarding ontvangt voor de politierechtbank stuur je hiervan best een kopie aan je advocaat. Je advocaat politierechtbank kan op grond van deze dagvaarding al een eerste advies verstrekken over de mogelijke straffen en de bewijsstukken die je het beste verzamelt.

Na ontvangst van de dagvaarding zal het strafdossier ook beschikbaar zijn ter inzage op de griffie van de politierechtbank. Je advocaat kan dit gaan inkijken of er een kopie van bestellen. 

Dagvaarding ontvangen en wil je verdediging van een advocaat? Laat het ons weten op info@verkeersexpert.be of via bovenstaand formulier. We brengen je zo snel mogelijk in contact met een specialist bij jou in de buurt.

4. De zitting

Het moment waarop je voor de rechter moet verschijnen, noemen we de ‘zitting’. Op zo’n zitting kan je advocaat je verdedigen. Dan hoef je zelf niet aanwezig te zijn. 

Let op, als je geen advocaat hebt én je komt zelf ook niet opdagen, zal je altijd veroordeeld worden! Dit heet een veroordeling bij verstek. Negeer een dagvaarding dus niet, je zal dan altijd een straf krijgen.

Op de zitting zal je je eerst moeten aanmelden bij de bode of de griffier. Deze persoon zit meestal aan de rechterkant van de rechter. Je toont deze persoon je identiteitskaart en een kopie van de dagvaarding, waarna je kan gaan zitten in de zaal en je beurt moet afwachten.

Als je een advocaat hebt, kan hij of zij deze aanmelding doen. Weet je niet goed wat te doen? Vraag het dan aan een aanwezige advocaat. 

De rechter zal alle zaken één voor één afroepen en behandelen. De orde van afroeping kan verschillen per rechtbank, soms gaat dat op volgorde van aanmelding (dus kom best ruim op tijd!) of op volgorde van rolnummer. De advocaten hebben wel voorrang. Hun dossiers worden eerst behandeld.

Een zitting kan lang duren; het is aan te raden om minstens een halve dag verlof te nemen van je werk.

Eens jouw zaak moet voorkomen, zal je voor de rechter gaan staan. De procureur zal de feiten overlopen en een straf vorderen. Daarna is het aan jou (of je advocaat) om het woord te voeren. Je kan ook bewijsstukken aan de rechter geven. De rechter kan je ook enkele bijkomende vragen stellen.

5. Het vonnis

Na het horen van het pleidooi zal de politierechter meestal onmiddellijk een vrijspraak of straf uitspreken. 

Soms volgt de uitspraak pas later. De rechter zal dan een datum meegeven waarop je de uitspraak kan gaan inkijken op de griffie. De vrijspraak of straf zal in een vonnis gegoten worden. 

6. Aantekenen van hoger beroep

Niet akkoord met het vonnis? Dan kan je nog beroep aantekenen. Na het aantekenen van beroep zal je zaak opnieuw worden behandeld, ditmaal voor de correctionele rechtbank.

Beroep aantekenen moet binnen de 30 dagen na de uitspraak. Hou dus goed bij wanneer de uitspraak werd uitgevaardigd en wacht niet te lang. Beroep aantekenen doe je door middel van een ingevuld grievenformulier, dat afgegeven wordt op de griffie van de politierechtbank.

Het is aangewezen om dit door je advocaat politierechtbank te laten uitvoeren. Het overschrijden van de termijn van 30 dagen of een klein foutje op het grievenformulier kan zware gevolgen hebben.

Hoe kan een advocaat je helpen?

Een advocaat voor de politierechtbank is niet verplicht, je kan jezelf verdedigen. Een gespecialiseerde advocaat politierechtbank die je bijstaat, is wel een grote meerwaarde.

Er worden in België elk jaar ongeveer 250.000 verkeerszaken behandeld. Gespecialiseerde advocaten behandelen dan ook tientallen, zo niet honderden zaken per jaar. Deze expertise zorgt ervoor dat advocaten die veel in de politierechtbank komen perfect weten hoe je het beste resultaat kan behalen in jouw situatie.

Eerste gesprek en advies 

Wanneer je een advocaat contacteert omtrent een verkeerszaak, zal deze je uitnodigen voor een gesprek. Tegenwoordig loopt dat gesprek vaak gewoon telefonisch of via Zoom en dergelijke.

Tijdens dit eerste gesprek zal je advocaat al een eerste analyse maken van je situatie en je een eerste advies kunnen meegeven. 

Om optimaal gebruik te maken van dit eerste contactmoment, kan je je advocaat op voorhand een kopie sturen van de dagvaarding die je hebt ontvangen.

Inzage strafdossier

Na het eerste gesprek en na je dagvaarding te lezen, kan je advocaat het strafdossier gaan inkijken ter griffie van de politierechtbank. Er kan ook een kopie van besteld worden. 

In het strafdossier zit al het bewijsmateriaal (processen-verbaal, foto’s, enzovoort) van de politiediensten en het parket. Het is belangrijk om hier een grondige analyse van te maken.

Strategiebepaling

Op basis van het eerste gesprek, de dagvaarding en het strafdossier zal je advocaat samen met jou een strategie uitwerken. 

In sommige gevallen kun je de vrijspraak pleiten, omdat je valselijk beschuldigd werd of omdat er te weinig bewijs voorhanden is.

In andere gevallen kan je een gunst, milde straf of uitzonderingsmaatregel vragen aan de rechter.

Enkele voorbeelden:

 • In sommige gevallen kan je de opschorting vragen, waardoor je geen straf zal krijgen als je voor een bepaalde periode geen nieuwe inbreuken pleegt. 
 • In sommige gevallen kan je uitstel van (een deel van) je straf vragen, waardoor je de straf niet of slechts deels zal moeten uitvoeren als je voor een bepaalde periode geen nieuwe inbreuken pleegt.
 • Je kan verzoeken dat je rijverbod enkel geldt in het weekend of voor een bepaalde categorie voertuigen, bijvoorbeeld om je job te kunnen blijven uitvoeren.
 • En nog veel meer.

Deze gunsten, straffen en uitzonderingsmaatregelen kunnen enkel gevraagd worden wanneer dat kan volgens de wet en wanneer het gepast is. Je advocaat kan je daarin adviseren. 

Bewijs verzamelen

Om je strategie kracht bij te zetten verzamel je best ook wat bewijsstukken. Je kan deze stukken op de zitting aan de rechter geven.

Als je de vrijspraak vraagt, toon je best bewijs dat jij de inbreuk niet pleegde, bijvoorbeeld.

Andere klassieke voorbeelden zijn bewijzen inzake je inkomen en tewerkstelling.

Als je kan bewijzen dat je in financiële moeilijkheden zit, kun je een milde geldboete vragen aan de rechter. Je kan dit bewijzen aan de hand van een loonbriefje bijvoorbeeld.

Als je kan bewijzen dat je je wagen nodig hebt voor je werk en/of voor familiale redenen, kun je de rechter om een mild rijverbod vragen of een beperking tot het weekend of een bepaalde categorie voertuigen. Je kan dit bijvoorbeeld bewijzen aan de hand van een arbeidscontract of een uittreksel uit het KBO.

Pleiten

Als de datum van de zitting is aangebroken, kan je advocaat ook namens jou het woord voeren voor de rechter. Je hoeft dan zelf niet naar de zitting te gaan, je advocaat kan je vertegenwoordigen.

Je advocaat politierechtbank heeft bakken ervaring en weet daarom perfect wat te zeggen (en wat niet!). Meestal zal je advocaat de rechter enigszins kennen omdat hij regelmatig voor dezelfde politierechtbanken moet pleiten.

Zo reduceer je de stress omdat je zelf het woord niet moet nemen en verzeker je de best mogelijke uitkomst.

Beroep aantekenen

Als je niet tevreden bent met de uitspraak van de rechter, kun je een hoger beroep overwegen. Je advocaat kan je hierin adviseren en hiermee helpen door de nodige stappen te nemen.

Nog vragen voor een advocaat politierechtbank?

Heb je nog vragen omtrent het functioneren van de politierechtbank, jouw verkeerszaak of hoe een advocaat je kan helpen? Laat het ons dan gerust weten via bovenstaand formulier of via info@verkeersepert.be. Een van onze gespecialiseerde advocaten helpt je graag verder met een eerste gratis advies. 

De verdediging van een advocaat voor de politierechtbank zal hoogstwaarschijnlijk gratis zijn, de aansprakelijkheidsverzekering van je auto dekt de kosten.

×