Advocaat nodig voor rijden tijdens rijverbod?

Wie betrapt wordt op rijden tijdens een rijverbod, kan een zware straf verwachten. Het enigste wat je kan proberen is een gespecialiseerde advocaat inschakelen die de politierechter om een milde straf verzoekt.

Heb je nood aan een eerste advies of wil je spreken met een advocaat gespecialiseerd in rijden tijdens een rijverbod? Laat het ons hieronder weten. We helpen je graag verder. Als de verzekering van je wagen in orde is, zal je advocaat wellicht gratis zijn.


Verschil tussen rijverbod en intrekking rijbewijs

Alvorens we de straffen voor rijden tijdens een rijverbod overlopen, moeten we kort stilstaan bij het verschil tussen het rijverbod en de intrekking van het rijbewijs.

Een rijverbod

Het rijverbod is een straf opgelegd door de politierechter. Tijdens je rijverbod moet je je rijbewijs afgeven op de griffie van de politierechtbank en mag je geen motorvoertuigen besturen. Aangezien de rechtbanken in België altijd met wat vertraging werken, zal je rijverbod pas maanden (tot zelfs jaren) na de feiten van kracht gaan

Een intrekking van het rijbewijs

Een intrekking van je rijbewijs is een veiligheidsmaatregel opgelegd door het openbaar ministerie en uitgevoerd door de politie. Tijdens de intrekking moet je je rijbewijs voor 15 dagen afgeven op het politiecommissariaat en mag je geen motorvoertuigen besturen. De intrekking zal heel snel na de feiten volgen, soms zelfs onmiddellijk erna.

De straffen voor rijden tijdens rijverbod

Als de politierechter je een rijverbod oplegt is het strikt verboden om in die periode met je wagen – of enig ander motorvoertuig – te rijden. Beslis je om toch te rijden tijdens het rijverbod? Dan kan de politierechter volgende straffen opleggen:

  • Een nieuw rijverbod tussen 3 maanden en 5 maanden (soms zelfs levenslang)
  • Een geldboete tussen 4.000 euro en 16.000 euro 
  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar

Het oorspronkelijke rijverbod blijft natuurlijk ook gelden.

De Belgische wet voorziet dus zware straffen voor het rijden tijdens een rijverbod. Het is dan ook een goed idee om een advocaat te raadplegen om je te verdedigen als je ervan beschuldigd wordt. 

Je advocaat kan je helpen met het uitwerken van een strategie. Als je bijvoorbeeld een goede reden had om toch te rijden tijdens je rijverbod, kan je daarvan samen met je advocaat bewijs verzamelen. Je advocaat kan dan namens jou een pleidooi voeren en een milde straf vragen. 

De straffen voor rijden tijdens intrekking rijbewijs

Zoals we voorheen reeds uitlegden, is de intrekking geen straf maar een veiligheidsmaatregel, opgelegd door het parket en uitgevoerd door de politie.

Als je betrapt wordt op rijden tijdens de intrekking van je rijbewijs, kan je mogelijks volgende straffen verwachten:

  • Een rijverbod tussen 3 maanden en 5 maanden (soms zelfs levenslang) 
  • Een geldboete tussen 1.600 euro en 16.000 euro
  • Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar 

Dit zijn trouwens ook de straffen die je riskeert als je betrapt wordt op rijden zonder rijbewijs in het algemeen. Heb je nooit je rij-examens afgelegd, maar rij je toch met een motorvoertuig? Dan riskeer je ook deze straffen.

Ook op het rijden tijdens de intrekking van je rijbewijs door de politie staan dus zware straffen. Overweeg dus om je rijbewijs terug te vragen alvorens je gaat rijden. Consulteer in elk geval een advocaat.

Wil je een gesprek met een gespecialiseerde advocaat in jouw buurt? Laat het ons weten op info@verkeersexpert.be of via bovenstaand formulier.

Inbeslagname van je voertuig

Betrapt op rijden tijdens een rijverbod of tijdens een intrekking van je rijbewijs? Dan kan – naast de voorgaande straffen – ook je wagen in beslag genomen worden. 

Deze veiligheidsmaatregel heet officieel “immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel” en heeft als gevolg dat je je wagen voor de periode van het rijverbod kwijt raakt. 

Hou er rekening mee dat je als overtreder ook de takel- en stallingskosten zal moeten betalen. De ervaring leert dat dit snel rond de 1.000 euro kost.

Herhaling

Als je binnen een periode van 3 jaar tweemaal wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs of tijdens een rijverbod zal de straf verdubbeld worden. Je riskeert dus een zeer zware bestraffing. 

Ongeval tijdens rijverbod

Veroorzaak je een ongeval tijdens je rijverbod? Dan zal je verzekeraar – zoals gewoonlijk – de schade vergoeden. 

Het is wel belangrijk om te benadrukken dat je verzekering wel een regresvordering kan instellen tegen jou voor de schade die ze heeft betaald aan het slachtoffer.

Nadat de zaak is afgelopen en je verzekering de schade heeft vergoed, kunnen zij het uitbetaalde bedrag dus van jou terugvorderen. Als je zware schade veroorzaakt, kan je in ernstige problemen terechtkomen.

Ook strafbaar: je wagen uitlenen aan iemand met een rijverbod

Wat weinig mensen beseffen is dat ook het uitlenen van je wagen aan iemand met een rijverbod strafbaar is. Je kan er volgende straffen voor krijgen:

  • Een geldboete tussen 800 euro en 8.000 euro

Er is wel een mogelijke oplossing; als je kan bewijzen dat je geen kennis had van het rijverbod, zal de rechter je normaal gezien vrijspreken.

Wat met rijden in het buitenland?

In principe geldt een rijverbod enkel op het Belgische grondgebied. Dit wil zeggen dat je tijdens je rijverbod wel in het buitenland kan rijden. 

Hou er natuurlijk wel rekening mee dat je tijdens je rijverbod je rijbewijs op de griffie van de rechtbank moet afgeven. Je zal dus een internationaal rijbewijs nodig hebben om alsnog in het buitenland te kunnen rijden. 

Hoe kan een advocaat je helpen na rijden tijdens rijverbod?

Wanneer je betrapt wordt op het rijden tijdens een rijverbod hangt je dus een zware straf boven het hoofd. Meestal wordt je op heterdaad betrapt door een politieagent tijdens een controle of patrouille, waardoor je de feiten zeer moeilijk kan betwisten.

Je advocaat kan je helpen met het bekomen van een milde straf, bijvoorbeeld door voldoende context te geven aan de politierechter. Vaak zal er een reden zijn waarom je toch achter het stuur bent gekropen. Je advocaat zal samen met jou op zoek gaan naar bewijsstukken die deze reden kunnen onderbouwen.

Tijdens de zitting kan je advocaat deze bewijsstukken aan de rechter overhandigen en daarbij een sterk pleidooi houden. Zo verhoog je de kans op een mildere straf.

Riskeer je een rijverbod maar moet je absoluut rijden?

Hangt je een rijverbod boven het hoofd, maar heb je je wagen absoluut nodig voor je job of andere verplichtingen? Dan kan je – via je advocaat – enkele zaken proberen:

Vragen om geen rijverbod uit te spreken

Een rijverbod is in de meeste gevallen facultatief, dat wil zeggen dat de rechter kan beslissen of hij of zij er een oplegt. Als je een goede reden kan voorleggen – best op basis van bewijsstukken – waarom je je wagen nodig hebt, kan je de rechter eventueel overtuigen om geen rijverbod op te leggen.

Vragen om een weekendverval

De wet voorziet de mogelijkheid om een rijverbod te beperken tot weekends. Je kan de rechter vragen om deze mogelijkheid toe te passen. Ook hier kom je best aandraven met een goede reden, gebaseerd op bewijsstukken.

Vragen om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën voertuigen

Ben je vrachtwagenchauffeur en bega je een verkeersinbreuk met je personenwagen? Dan kan je vragen om het rijverbod te beperken tot personenwagens (categorie B). Zo kan je je job blijven uitvoeren. 

Contacteer een advocaat rijverbod

Heb je nog vragen over rijden tijdens een rijverbod en hoe een advocaat je hiermee kan helpen? Laat het ons gerust weten op info@verkeersexpert.be of via bovenstaand formulier.

We helpen je graag verder met een eerste advies of staan je bij voor de politierechtbank om zo je straf zo laag mogelijk te houden.

×