Advocaat snelheidsovertreding – Dit is belangrijk

Ben je geflitst tegen een te hoge snelheid? Of ben je tegengehouden door de politie voor een snelheidsovertreding? Dan is één ding zeker: je zal een boete moeten betalen. 

Afhankelijk van de snelheid, de plaatsgesteldheid, vorige snelheidsovertredingen en je ervaring als bestuurder kan deze boete hoog oplopen en kan je bijvoorbeeld ook een rijverbod krijgen. In zulke gevallen is het raadzaam om een advocaat snelheidsovertreding te raadplegen.

Op deze pagina zetten we alles op een rijtje; we doorlopen de Belgische wetgeving, alle mogelijke straffen en verzwarende omstandigheden en we staan ook stil bij het nut van een advocaat snelheidsovertreding als je zwaar tegen de lamp bent gelopen.

Heb je een gratis advocaat nodig? Neem contact met ons op en wij helpen je vandaag nog met je vraag of probleem.


De verschillende soorten boetes 

Eerst en vooral staan we even stil bij de verschillende soorten boetes. Afhankelijk van de situatie kan je één van de volgende boetes worden opgelegd:

Administratieve geldboete

Sinds 2021 is het mogelijk dat de stad of de gemeente waar u de snelheidsovertreding begaat een boete oplegt. In dit geval spreken we van een administratieve geldboete.

Administratieve geldboetes kunnen enkel in volgende gevallen:

 • Op wegen waar de maximumsnelheid 30 km/u of 50 km/u is;
 • De vastgestelde snelheid is minder dan 20 km/u boven dit maximum;
 • De overtreding wordt vastgesteld door een toestel (flitspaal, bemande camera, etc.) en dat toestel werd betaald door de stad of gemeente;
 • Er wordt geen andere overtreding vastgesteld;
 • De dader is meerderjarig of een vennootschap.

Als al deze voorwaarden van toepassing zijn op jouw situatie, kan je een boete van de gemeente in de bus krijgen.

Onmiddellijke inning

In sommige gevallen kan de politie een onmiddellijke inning voorleggen. Het gaat hier vooral over snelheidsovertredingen die de politie zelf heeft vastgesteld. 

In geval van onmiddellijke inning zal je een proces-verbaal in de bus krijgen met een overschrijvingsformulier. 

Mits overschrijving ben je ervan af. Vergeet vooral niet de gestructureerde mededeling in te vullen om verwarring te vermijden. Bij tijdige betaling zal de strafvordering vervallen en zal je niet meer vervolgd worden voor deze overtreding.

Betaal je niet? Dan zal je een herinnering krijgen. Blijf je niet betalen? Dan kan je een minnelijke schikking verwachten.

Vroeger werd er steeds een betwistingsformulier aan een onmiddellijke inning gevoegd. Tegenwoordig moet je zelf een betwistingsformulier opzoeken, de website hiervoor vind je op de brief die je ontvangt.

Advocaat snelheidsovertredingen

Minnelijke schikking

Een administratieve geldboete komt van de stad of gemeente, een onmiddellijke inning van de politiediensten en de minnelijke schikking van het openbaar ministerie, ook wel parket genoemd.

Je krijgt onder andere een minnelijke schikking als je een onmiddellijke inning niet betaalt. De minnelijke schikking zal steeds hoger zijn dan de onmiddellijke inning.

Een minnelijke schikking is opnieuw een klassieke geldboete. Je zal een brief van het parket ontvangen met details voor de betaling.

Een ander verschil met de onmiddellijke inning is de betwisting. Een minnelijke schikking kan je enkel betwisten voor de politierechtbank. 

Betaal je gewoonweg niet? Dan zal je voor de politierechtbank gedagvaard worden.

Geldboete na veroordeling door de politierechter

De laatste mogelijkheid is een geldboete opgelegd door de politierechter. 

Rij je meer dan 30 km/u te snel in de bebouwde kom of meer dan 40 km/u te snel buiten de bebouwde kom? Dan ontvang je geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking. Je moet immers onmiddellijk naar de politierechtbank.

Als de politierechter oordeelt dat je schuldig bent aan de vastgestelde snelheidsovertreding, zal er altijd een geldboete volgen.

Voor de politierechtbank krijg je steeds de kans om je verhaal te doen. De politierechter zal rekening houden met de omstandigheden. Als je bijvoorbeeld kan bewijzen dat je vrouw net ging bevallen of de snelheidsregels recent werden aagepast op de plek van de overtreding, kan je een mildere straf vragen.

Een advocaat snelheidsovertreding kan je hierin begeleiden, samen met jou een strategie zoeken en een pleidooi voeren voor de politierechter.

Type BoeteOorsprongBeschrijving
Administratieve geldboeteStad/gemeenteKleine snelheidsovertredingen op wegen met max. 30/50 km/u. Geldt bij < 20 km/u overschrijding, geen andere overtredingen, vastgesteld door lokaal gefinancierd toestel.
Onmiddellijke inningPolitiedienstenVoor door politie vastgestelde snelheidsovertredingen. Bevat proces-verbaal en overschrijvingsformulier. Betwistingsformulier zelf opzoeken.
Minnelijke schikkingOpenbaar MinisterieBij niet betalen onmiddellijke inning. Hoger bedrag, te betwisten voor politierechtbank.
Geldboete na veroordelingPolitierechterVoor ernstige overtredingen. Verdediging mogelijk voor politierechtbank, rechter houdt rekening met omstandigheden.
Mogelijke boetes voor snelheidsovertredingen
Advies nodig? Contacteer ons!

Hoeveel bedragen de boetes: algemene regels

Er zijn veel omstandigheden die de hoogte van een boete kunnen beïnvloeden. Het is daarom niet altijd mogelijk om exact te voorspellen hoe hoog een boete zal zijn. Er zijn wel enkele algemene regels. We sommen ze voor je op.

De minimumboete

In België zal je minstens een boete van 53 EUR ontvangen na het plegen van een snelheidsovertreding.

Snelheidsboetes in zone 30, schoolomgevingen en woonerven

Boetes voor snelheidsovertredingen zijn zwaarder binnen de bebouwde kom, in een zone 30 of in een woonerf. Dit komt omdat er in deze zones een groter risico bestaat op een aanrijding met een persoon. 

 • Rij je minder dan 10 km/u te snel dan zal je een boete van 53 EUR krijgen.
 • Rij je tussen de 11 km/u en 30 km/u te snel, dan zal je een boete van 53 EUR krijgen + 11 EUR per km/u sneller dan 10 km/u te snel.
 • Rij je meer dan 30 km/u te snel, dan zijn boetes tot 4.000 EUR mogelijk

Snelheidsboetes op andere wegen

Op andere wegen zijn snelheidsboetes iets milder, als volgt:

 • Rij je minder dan 10 km/u te snel dan zal je een boete van 53 EUR krijgen.
 • Rij je tussen de 11 km/u en 40 km/u te snel, dan zal je een boete van 53 EUR krijgen + 6 EUR per km/u sneller dan 10 km/u te snel.
 • Rij je meer dan 40 km/u te snel, dan zijn boetes tot 4.000 EUR mogelijk
dagvaarding boete Advocaat snelheidsovertreding

Intrekking rijbewijs

Rij je meer dan 20 km/u te snel in de bebouwde kom, zone 30 of woonerf? 

Of rij je meer dan 30 km/u te snel daarbuiten? 

Dan kan het openbaar ministerie ook de intrekking van je rijbewijs bevelen. Dit wil zeggen dat je je rijbewijs moet afgeven bij de politie en dit meestal voor een periode van 15 dagen niet mag rijden.

Als je rijbewijs wordt ingetrokken maar je gaat het niet gaan afgeven aan de politie stel je een strafbare handeling. Er kan je een straf worden opgelegd:

 • Een gevangenisstraf van 1 dag tot 1 maand; en/of;
 • Een geldboete van 10 EUR tot 4.000 EUR

Ook als je tijdens deze periode van 15 dagen achter het stuur kruipt bega je een strafbare handeling. Je kan er volgende straffen voor krijgen:

 • Een gevangenisstraf van 3 maand tot 2 jaar; en/of;
 • Een geldboete van 1.600 EUR tot 16.000 EUR;
 • Een rijverbod van 3 maand tot 5 jaar.

Het is dus aangewezen om het nodige te doen bij een intrekking rijbewijs en ondertussen niet te rijden.

Als je later een rijverbod opgelegd krijgt door de politierechter zal deze 15 dagen ervan afgetrokken worden.

Bijvoorbeeld: als je een rijverbod van 30 dagen krijgt van de politierechter, maar je rijbewijs werd onmiddellijk na de feiten ingetrokken voor 15 dagen, zal je slechts een rijverbod van 15 dagen krijgen. 

Advies nodig? Contacteer ons!

Opgeroepen voor de politierechter wegens snelheidsovertreding

Als je sneller dan 30 km/u te snel reed in de bebouwde kom, zone 30 of in een woonerf, of als je meer dan 40 km/u te snel reed daarbuiten, zal je voor de politierechter moeten verschijnen.

Je zal een dagvaarding ontvangen waarop je kan lezen:

 • Wat je allemaal verweten wordt;
 • Wanneer de feiten werden vastgesteld;
 • Wanneer je voor de politierechtbank moet verschijnen.

Je maakt best onmiddellijk tijd vrij in je agenda op de dag dat je moet verschijnen. Verschijn je niet? Dan zal je wellicht een serieuze straf krijgen.

Je contacteert best ook zo snel mogelijk een advocaat om je bij te staan. Wist je trouwens dat je verzekering de kosten van je advocaat meestal dekt? Zoek je een advocaat? Laat het ons dan gerust weten en we brengen je in contact met een gespecialiseerde advocaat snelheidsovertreding in jouw buurt.

De andere mogelijke straffen

De politierechter kan een geldboete opleggen, dit bespraken we eerder al. Naast geldboetes zijn nog een aantal straffen die kunnen worden opgelegd.

Rijverbod

De politierechter kan je voor een bepaalde periode een rijverbod opleggen. In dat geval moet je je rijbewijs op de griffie van de politierechtbank gaan afgeven. Tijdens deze periode is het strikt verboden om een motorvoertuig te besturen.

Een rijverbod kan opgelegd worden voor minimum 8 dagen en maximaal 5 jaar.

Als je meer dan 30 km/u te snel reed in de bebouwde kom, zone 30 of in een woonerf, of als je meer dan 40 km/u te snel reed daarbuiten is de rechter verplicht een rijverbod op te leggen.

Een rijverbod is niet hetzelfde als een intrekking rijbewijs zoals voorheen besproken: 

 • Bij een intrekking rijbewijs wordt je rijbewijs vrijwel onmiddellijk na de feiten ingetrokken door het parket, voor een periode van 15 dagen. Je geeft het af bij de politie.
 • Bij een rijverbod wordt je rijbewijs pas ingetrokken na het vonnis van de politierechter, wat lang na de feiten kan zijn. Je geeft het af op de griffie van de rechtbank.

Zoals voorheen reeds gesteld wordt de periode van 15 dagen intrekking wel van je rijverbod afgetrokken.

Opnieuw afleggen rijexamen

In sommige gevallen kan de politierechter je verplichten om je theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw af te leggen.

Dit is vooral zo bij herhaling (zie verder).

Afleggen van medische of psychologische testen

In sommige gevallen kan de politierechter je verplichten om medische of psychologische testen af te leggen.

In geval van alcohol of drugs in het verkeer

Werd er bij je snelheidsovertreding ook een positieve alcoholtest of speekseltest afgenomen? Dan kan de rechter nog een reeks bijkomende straffen en maatregelen opleggen, zoals een alcoholslot of een zogenaamde ‘artikel 42’.

Advocaat snelheid

Het nut van een advocaat snelheidsovertreding

Een advocaat kan je helpen met je verdediging voor de politierechtbank. Hij of zij zal samen met jou een strategie uitwerken en voor de rechter een pleidooi geven. Er zijn namelijk een hele reeks contextuele elementen die je aan de rechter kan voorleggen om een mildere straf te krijgen, bijvoorbeeld:

 • Je kan vragen om een lage geldboete of om een geldboete volledig of gedeeltelijk met uitstel als je in een moeilijke financiële situatie zit;
 • Je kan vragen om een mild rijverbod of om een rijverbod volledig of gedeeltelijk met uitstel omdat je moet rijden voor je werk of je kinderen moet op- en afhalen op school;
 • Je kan vragen om het rijverbod te beperken tot een bepaalde categorie voertuigen bijvoorbeeld omdat de inbreuk pleegde met een personenwagen en voor je beroep met een vrachtwagen moet rijden;
 • Je kan vragen om een opschorting omwille van uitzonderlijke omstandigheden;
 • en nog veel meer.

Een advocaat snelheidsovertreding kent al deze kneepjes van het vak en kan je helpen om de best mogelijke oplossing te vinden.

Verzwarende omstandigheden

In sommige gevallen kan of moet de rechter nog zwaardere straffen uitspreken. We zetten de belangrijkste gevallen op een rij.

Herhaling

Als je meermaals tegen de lamp loopt voor overdreven snelheid kan de politierechter je een zwaardere straf opleggen. 

Zo zal je straf worden verdubbeld als je twee snelheidsovertredingen pleegt binnen de 3 jaar. 

Wordt je 3 keer betrapt op overdreven snelheid binnen de 3 jaar? Dan kan je een rijverbod krijgen tot 5 jaar en zal je wellicht je rijexamen opnieuw moeten afleggen.

Jonge bestuurders

Heb je minder dan twee jaar je rijbewijs? Dan word je zwaarder bestraft voor sommige snelheidsovertredingen. 

Als je sneller dan 20 km/u te snel reed in de bebouwde kom, zone 30 of in een woonerf, of als je meer dan 30 km/u te snel reed daarbuiten, zal de politierechter

 • Verplicht een rijverbod moeten opleggen tussen 8 dagen en 5 jaar, waar dit voor meer ervaren bestuurders slechts optioneel is;
 • Verplicht opnieuw afleggen van het theoretisch en/of praktisch rijexamen.

Combinatie met andere inbreuken

De ervaring leert dat wanneer iemand voor de politierechtbank moet verschijnen omwille van een snelheidsovertreding er vaak ook andere overtredingen werden vastgesteld.

Enkele voorbeelden:

 • Ook positief testen op alcohol (alcoholintoxicatie);
 • Uiterlijke kenmerken van alcoholconsumptie vertonen (dronkenschap);
 • Positieve speekseltest (drugs in het verkeer);
 • Door het rood rijden;
 • Over een volle lijn rijden;
 • Rijden zonder rijbewijs, verzekeringsbewijs, keuringsbewijs;
 • Enzoverder.

In deze gevallen kan je totale straf nog een pak hoger komen te liggen.

Advies nodig? Contacteer ons!

Snelheidsovertredingen op je strafblad

Als algemene regel geldt dat administratieve geldboetes en onmiddellijke inningen niet op je strafblad komen.

Minnelijke schikkingen en veroordelingen door de politierechter komen wel op je strafblad. 

Heb je een blanco strafblad nodig? Dan kan je ofwel:

 • Opschorting vragen aan de politierechter;
 • Eerherstel aanvragen 3 jaar na je veroordeling.

Contacteer vandaag nog een advocaat

Heb je een zware snelheidsovertreding begaan of wordt je beschuldigd van een snelheidsovertreding die je niet gepleegd hebt? Dan contacteer je best zo snel als mogelijk een advocaat.

Verkeersexpert.be heeft gespecialiseerde advocaten snelheidsovertreding die jou bijstaan en er alles aan doen om je straf zo laag mogelijk te houden. Vul onderstaand formulier in en krijg gratis advies en bijstand van een gespecialiseerde advocaat.


×