Een advocaat verkeersrecht nodig? Krijg gratis juridisch advies op maat

Ben je door de politie tegengehouden of geflitst? Heb je schade geleden of veroorzaakt in het verkeer? Een dagvaarding ontvangen voor de politierechtbank?

Dan kan het een goed idee zijn om een gespecialiseerd advocaat verkeersrecht in te schakelen. Deze hebben de nodige specialisatie om jouw verdediging zo goed mogelijk uit te voeren en de straf laag te houden. Advocaat verkeersrecht nodig? Contacteer dan gerust ons team van specialisten via het formulier hieronder of op info@verkeersexpert.be. We bezorgen je binnen. de 24 uur een gratis eerste advies en plan van aanpak.


Hieronder geven we alvast een overzicht van enkele veelvoorkomende verkeerszaken en de mogelijke gevolgen.

Houd er rekening mee dat in België een systeem van zogenaamde ‘opdeciemen’ wordt toegepast. Dit betekent dat geldsommen waartoe je veroordeeld bent, worden vermenigvuldigd met een factor 8.

Als je een geldboete van 100 EUR opgelegd krijgt, zal je dus 800 EUR moeten betalen.

Advocaat verkeersrecht belgie in de buurt

Snelheidsboete

Heb je te snel gereden en ben je geflitst of door de politie tegengehouden? Dan zijn er een paar mogelijke gevolgen:

 • een administratieve geldboete
 • een onmiddellijke inning
 • proces-verbaal met minnelijke schikking
 • proces-verbaal met dagvaarding voor de politierechtbank

Deze gevolgen zijn afhankelijk van je snelheid op het moment van de overtreding, de plaatselijke omstandigheden (bijvoorbeeld een zone 30) en van je persoonlijke historie (jonge bestuurder, recidivist).

Een administratieve geldboete

Sinds 2021 kunnen administratieve geldboetes worden opgelegd door de gemeente of stad waar de snelheidsovertreding plaatsvond. 

Het gaat hierbij om beperkte snelheidsovertredingen die vastgesteld worden met een snelheidscamera. 

Nadat je geflitst bent, zal je een brief van de gemeente of stad ontvangen met een verzoek tot betaling van de snelheidsboete.

Onmiddellijke inning

Bij een onmiddellijke inning zal een politieagent je verzoeken om direct te betalen. Dit kan enkel voor lichtere verkeersovertredingen. Zo kan bijvoorbeeld geen onmiddellijke inning worden gevraagd als je meerdere overtredingen hebt begaan en de boete hoger dan 347 EUR is. 

Er is één situatie waarbij een onmiddellijke inning verplicht is: als je een professionele bestuurder bent en een alcoholconcentratie tussen de 0,2 en 0,5 promille wordt vastgesteld.

Minnelijke schikking

Het openbaar ministerie kan je een minnelijke schikking aanbieden. Je kunt deze minnelijke schikking betalen zonder rechtelijke tussenkomst. 

Als je de onmiddellijke inning niet betaalt, kan er ook een minnelijke schikking volgen.

Beste advocaat verkeersrecht flitsboetes en snelheidsovertredingen

Dagvaarding voor de politierechtbank

Bij zwaardere snelheidsovertredingen kun je voor de politierechtbank worden opgeroepen. Je zult je dan aan de rechter moeten verantwoorden. Je zult onmiddellijk voor de politierechtbank moeten verschijnen als:

 • Je meer dan 30 km/u te snel reed in de bebouwde kom
 • Je meer dan 40 km/u te snel reed buiten de bebouwde kom

De politierechter kan je een boete opleggen, maar ook bijvoorbeeld een rijverbod. In sommige gevallen kan de rechter zelfs beslissen dat je je rijexamen opnieuw moet afleggen of dat je niet meer mag rijden tot je medische testen hebt afgelegd. 

Als je al eens werd veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding, kan de politierechter zwaardere straffen uitspreken (art. 38, §6 Wegverkeerswet)

De straf van de politierechter zal afhangen van de concrete omstandigheden van jouw zaak. 

Het is aangewezen om een advocaat verkeersrecht te raadplegen als je voor de politierechtbank moet verschijnen. Als je een minnelijke schikking niet betaalt, kun je ook gedagvaard worden voor de politierechter.

Geflitst

Elk jaar worden er in België miljoenen flitsboetes uitgedeeld, vaak voor kleine overtredingen. 

Meestal zul je enkele dagen na het flitsen een proces-verbaal met antwoordformulier van de politie ontvangen. Op dit formulier kun je aangeven wie de bestuurder was. Je kunt ook een kort verweer schrijven. 

Eens je geflitst bent, kunnen de stappen zoals hierboven uiteengezet worden gevolgd. Je kunt dus ook een administratieve geldboete, onmiddellijke inning, minnelijke schikking of dagvaarding voor de politierechtbank ontvangen.”

StrafWat is hetExtra info
Administratieve geldboeteDoor gemeente/stad voor kleine overtredingen.Brief van gemeente/stad met betalingsverzoek.
Onmiddellijke inningDirect betalen bij lichte overtredingen. Verplicht bij bepaalde alcohollevels voor professionele bestuurders.
Minnelijke schikkingDoor openbaar ministerie, zonder rechter. Volgt na niet-betaalde inning.
Dagvaarding voor de politierechtbankBij zware overtredingen. Mogelijk rijverbod of herexamen.Straf afhankelijk van concrete omstandigheden en verleden. Raadpleeg een verkeersrecht advocaat bij verschijning.
GeflitstOntvangst proces-verbaal na flitsen. Kan leiden tot bovengenoemde gevolgen.Stappen volgen na ontvangst proces-verbaal.
Straffen snelheidsovertredingen in Vlaanderen

Alcohol in het verkeer

De wet is bijzonder streng voor personen die rijden na het nuttigen van alcohol. Wanneer je in dronken toestand wordt tegengehouden, zul je vrijwel altijd een boete en een rijverbod krijgen. Je rijbewijs zal ook onmiddellijk worden ingetrokken. Aangezien je hier een gevangenisstraf riskeert laat je best de verdediging over aan een gespecialiseerde advocaat verkeersrecht.

Intoxicatie

Als je door de politie wordt tegengehouden, kun je onderworpen worden aan een alcoholtest. Als je positief blaast, overtreed je de verkeerswetgeving. Dit heet intoxicatie.

Als de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet;

of;

als de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft,

word je gestraft met een boete van 25 EUR tot 500 EUR (art. 34 Wegverkeerswet).

Tonen de adem- of bloedanalyse hogere waarden? Dan kun je veroordeeld worden tot een geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR.

In elk geval zul je ook een rijverbod krijgen en wordt je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. In sommige gevallen kan er ook een alcoholslot worden opgelegd (hierover later meer).

Dronkenschap 

Als je uiterlijke kenmerken van alcoholgebruik vertoont, overtreed je de verkeerswetgeving ook. In dat geval spreken we van dronkenschap.

Om schuldig te zijn aan dronkenschap in het verkeer, hoef je niet positief te blazen.

Vertoon je uiterlijke kenmerken van dronkenschap? Dan kun je veroordeeld worden tot een geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR.

Herhaling

Ben je binnen de drie jaar opnieuw geïntoxiceerd of dronken achter het stuur? Dan wordt je straf verdubbeld.

Weigeren alcoholtest

Het weigeren van een alcoholtest zonder wettige reden is ook strafbaar. In dat geval kun je een geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR worden opgelegd.

Alcoholslot

Als je schuldig bent aan een zware alcoholintoxicatie of dronkenschap, kan de rechter je ook een alcoholslot opleggen.

Een alcoholslot is een systeem waardoor je wagen enkel kan worden gestart als je eerst negatief blaast (minder dan 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht). Het kan worden opgelegd voor minstens één en maximaal drie jaar.

Een alcoholslot kan niet worden opgelegd samen met een definitief verval van het recht tot sturen of samen met een zogenaamde artikel 42.

De kosten van het alcoholslot moeten door de veroordeelde worden betaald.

Artikel 42 opgelegd

Als je reeds enkele malen bent veroordeeld voor alcoholgebruik in het verkeer, kan de rechter beslissen dat je lichamelijk of geestelijk ongeschikt bent om te rijden.

In dat geval kan de rechter je een verval van het recht tot sturen opleggen. In de praktijk spreekt men over ‘een artikel 42 opleggen’.

Een artikel 42 wordt voor onbepaalde tijd opgelegd. Om terug te mogen rijden, moet je de rechter overtuigen dat je weer geschikt bent. Dit kan bijvoorbeeld door resultaten van bloedtesten voor te leggen, waaruit blijkt dat je niet meer drinkt.

StrafBeschrijving straf (kort)Extra info
Administratieve geldboete (lichte intoxicatie)25 EUR tot 500 EURBij 0,22-0,35 mg/l alveolaire lucht of 0,5-0,8 g/l bloed
Geldboete (zware intoxicatie/dronkenschap)200 EUR tot 2.000 EURBij >0,35 mg/l alveolaire lucht of >0,8 g/l bloed of uiterlijke kenmerken dronkenschap
RijverbodOnmiddellijke intrekking, duur afhankelijk van situatieStandaardprocedure bij elke vaststelling van intoxicatie
AlcoholslotVerplicht starten na negatief blazen, 1 tot 3 jaarKan niet samen met definitief verval recht tot sturen of artikel 42
Artikel 42Verval van het recht tot sturen, onbepaalde tijdBij herhaalde veroordelingen voor alcoholgebruik in het verkeer
Straffen alcohol in het verkeer

Drugs in het verkeer

Rijden onder invloed van drugs is strikt verboden in België. Je kunt gestraft worden met een geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR en met een rijverbod.

Rijden onder invloed van de volgende stoffen is verboden:

 • Cannabis (THC)
 • Amfetamines (Speed, etc)
 • Ecstasy (MDMA)
 • Morfine en gelijkaardige stoffen
 • Cocaïne en gelijkaardige stoffen

Speekseltest

Wanneer de politieagent een vermoeden heeft dat je één van de genoemde stoffen hebt gebruikt in het verkeer, zal er een speekseltest worden afgenomen.

De speekseltest geeft aan of de genoemde stoffen aanwezig zijn in je systeem.

Speekselanalyse

Na een positieve speekseltest kan ook een speekselanalyse worden afgenomen. De speekselanalyse zal de hoeveelheid verboden stof in je bloed aangeven.

verkeersrecht advocaat in de buurt

Vluchtmisdrijf

Wanneer je betrokken bent bij een verkeersongeval en vervolgens ‘de vlucht neemt om je aan dienstige vaststellingen te onttrekken’, pleeg je vluchtmisdrijf. Je zal altijd gedagvaard worden, dus een advocaat verkeersrecht is hier geen overbodige luxe.

Als je een verkeersongeval veroorzaakt of er de aanleiding van bent geweest en je maakt je uit de voeten voordat de politie ter plaatse is, ben je schuldig aan vluchtmisdrijf.

Zelfs als het verkeersongeval niet jouw schuld was, kun je vluchtmisdrijf plegen. Ook als je niet weet dat je je hebt onttrokken en een onbewust vluchtmisdrijf hebt gepleegd, kan je schuldig worden bevonden. 

Op vluchtmisdrijf staan de volgende straffen:

 • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden; en/of;
 • Een geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR

Rijden zonder papieren

In België moet je steeds bepaalde papieren bij je hebben als je deelneemt aan het verkeer met een motorvoertuig. Het gaat om:

Het gaat om:

 • een geldig rijbewijs
 • een geldig verzekeringsbewijs
 • een geldig keuringsbewijs

Rijden zonder rijbewijs

Rijd je met een motorvoertuig in het verkeer zonder een geldig rijbewijs? Dan kunnen je de volgende straffen worden opgelegd:

 • Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar; en/of;
 • Een geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR

Rijden zonder verzekering

Elke wagen in het Belgische verkeer moet gedekt zijn door een geldige verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Je moet steeds een bewijs van deze verzekering in je wagen hebben.

Heb je geen verzekering? Dan kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

 • Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 jaar; en/of;
 • Een geldboete van 800 EUR tot 8.000 EUR

Je riskeert ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Let op, het afsluiten van een geldige verzekering is in principe een verplichting voor de eigenaar van het voertuig, maar ook als bestuurder kun je hiervoor gestraft worden.

Rijden zonder keuringsbewijs

Elk jaar moet je met je wagen naar de keuring. Als je dat niet doet en toch blijft rijden, verricht je een strafbare handeling. Hierop staan de volgende straffen:

 • Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden; en/of;
 • Een geldboete van 800 EUR tot 8.000 EUR

Als je binnen een periode van 2 jaar tweemaal wordt betrapt, wordt de straf verdubbeld.

Houd er ook rekening mee dat je verzekeraar zijn tussenkomst kan weigeren als je schade veroorzaakt met een wagen zonder geldige keuring.

Politierechtbank

In België worden alle verkeerszaken in eerste aanleg behandeld door de politierechtbanken. 

Als je beroep aantekent tegen een vonnis van de politierechtbank, wordt de zaak door de correctionele rechtbank behandeld.

Juridisch advies van een advocaat verkeersrecht

Advocaat verkeersrecht en rijverbod aanvechten

In sommige gevallen kan of moet de rechter een rijverbod opleggen. Gedurende dit rijverbod mag je in principe geen motorvoertuig besturen in het verkeer. 

Rijden tijdens een rijverbod

Als je toch beslist om te rijden tijdens je rijverbod kan je een bijkomende zware straf verwachten:

 • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar; en/of;
 • Een geldboete van 4.000 EUR tot 16.000 EUR; en
 • Een bijkomend rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar

Overtreed je deze tweemaal binnen een termijn van drie jaar? Dan kunnen deze straffen zelfs verdubbeld worden.

Rijverbod in de eerste twee jaar na het behalen van een rijbewijs

Als je in de eerste 2 jaar na het halen van je rijbewijs B een verkeersovertreding begaat waarvoor een rijverbod kan worden opgelegd, is de rechter verplicht om je een rijverbod te geven. Daarbovenop zal de rechter je opleggen om je theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw af te leggen.

Wanneer begint een rijverbod?

In principe begint een rijverbod te lopen op de 5e dag na de dag waarop het Openbaar Ministerie je in kennis stelt van deze veroordeling. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn hierin niet inbegrepen.

In de praktijk begint een rijverbod te lopen op de dag waarop je je rijbewijs gaat afgeven aan de griffie.

Rijverbod beperkt tot bepaalde categorieën voertuigen

Uitgezonderd wanneer een alcoholslot werd opgelegd of wanneer de rechter het afleggen van examens of onderzoeken oplegt, kan een rijverbod beperkt worden tot bepaalde categorieën.

Als je een vrachtwagenchauffeur bent die een verkeersovertreding begaat met zijn personenwagen, kun je de rechter bijvoorbeeld vragen om het rijverbod te beperken tot personenwagens categorie B. Zo kun je je job blijven uitvoeren.

Deze uitzondering moet expliciet worden gevraagd.

Let wel, je kunt geen uitzondering vragen voor de categorie waarmee de overtreding werd gepleegd.

Intrekking rijbewijs

Na vaststelling van een verkeersovertreding zoals door het rood licht rijden, kan je rijbewijs in sommige gevallen onmiddellijk worden ingetrokken.

Meestal zul je dan 15 dagen niet met de wagen mogen rijden. Je kunt je rijbewijs achteraf ophalen bij de politiediensten.

Deze periode van intrekking wordt achteraf wel afgetrokken van een eventueel rijverbod dat wordt opgelegd door de politierechter.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een advocaat verkeersrecht?

Een advocaat verkeersrecht kost in de meeste gevallen 0 euro, dus helemaal niets. Je verzekering komt meestal tussen in de kosten van je advocaat.

Wanneer heb ik een advocaat verkeersrecht nodig?

Een advocaat verkeersrecht kan je helpen bij elke gepleegde verkeersinbreuk. Vooral als je wordt gedagvaard voor de politierechtbank, kan een advocaat behulpzaam zijn. Je advocaat kan de politierechter context geven en desgevallend de vrijspraak, een uitzonderingsregime of een straf met uitstel vragen.

×