Top Advocaat vluchtmisdrijf – Straffen en advies

Een vluchtmisdrijf zonder gewonden of met (dodelijke) slachtoffers heeft een grote impact op alle betrokkenen. De definitie van een vluchtmisdrijf is duidelijk. Er moet sprake zijn van schade (materieel en/of lichamelijk) veroorzaakt door een voertuig en de dader moet intentioneel gevlucht zijn voordat de politie vaststellingen kon doen. 

De straffen hierop zijn bijzonder streng. Naast een hoge boete en een mogelijke schadevergoeding aan het slachtoffer is een rijverbod of zelfs een gevangenisstraf geen zeldzame straf. 

Een ervaren en gespecialiseerde vluchtmisdrijf advocaat kan jou helpen om je rechten optimaal te verdedigen. Wil je een gratis en vrijblijvend eerste advies en plan van aanpak? Contacteer dan een van onze gespecialiseerde advocaten vluchtmisdrijf via info@verkeersexpert.be of het formulier hieronder en wij helpen je zo snel mogelijk verder. Je kan ons ook steeds bellen of WhatsAppen met al je vragen op het nummer +32 499 74 53 11.


Wat is een vluchtmisdrijf precies?

De definitie

Een vluchtmisdrijf wordt in het Belgische recht omschreven als een verkeersongeval waarin een betrokken bestuurder – de veroorzaker of aanleiding – de plaats van het ongeval verlaat zonder zijn of haar identiteit bekend te maken. Belangrijk is dat er ook de intentie moet geweest zijn om het plaatsdelict te ontvluchten, omdat de bestuurder wat te verbergen heeft. 

Een voorbeeld hiervan is als je een spiegel van een geparkeerde auto eraf rijdt en wegrijdt om ervoor te zorgen dat niemand te weten komt dat je schade hebt aangericht. Er hoeven geen gewonden te vallen, lichte schade is dus al genoeg. 

Het verschil met niet ter plaatse blijven

Daarmee onderscheidt het vluchtmisdrijf zich met niet ter plaatse blijven. Bij het niet ter plaatse blijven ga je ook weg van de plek van het misdrijf, maar doe je dit niet intentioneel. Daarom kan een onbewust vluchtmisdrijf vaak geherclassificeerd worden als het eenvoudigweg niet ter plaatse blijven op de plaats van het ongeval.  

De rechter kan dit ook als een verzachtende omstandigheid zien, maar het wegrijden nog steeds als een vluchtmisdrijf bestraffen. 

Een goede vluchtmisdrijf advocaat zal zijn uiterste best doen om dit misdrijf te laten herkwalificeren naar het niet ter plaatse blijven, wat een veel minder zwaar bestrafte overtreding is (zie onder).

Onttrekken van welke vaststellingen

Wanneer je betrokken bent in een verkeersongeval dan moet je op die plaats blijven zodat de feiten kunnen worden vastgesteld. De volgende zaken zullen door de politie worden nagegaan. 

 • Feitelijke omstandigheden: wat is er exact gebeurd? Wie wat er betrokken en onder welke omstandigheden is het ongeval gebeurd.
 • Geldigheid van het rijbewijs: Is jouw rijbewijs nog niet vervallen of heb je er wel een? Ook gaat de politie na of je geen rijverbod hebt.
 • Je verzekering: Heb je de verplichte verzekering of niet? Deze gegevens zullen uiteraard ook genoteerd worden. 
 • Alcoholintoxicatie of drugsgebruik: in veel gevallen zal de politie ook overgaan tot een ademtest of een speekseltest. Dit om na te gaan of een of meerdere van de bestuurders of betrokkenen onder invloed van drugs of alcohol heeft gereden. 

Belangrijk is om te beseffen dat een vluchtmisdrijf een aflopend misdrijf is. Dit wil zeggen dat eens je wegrijdt van de plaats van het ongeval, je dit misdrijf hebt gepleegd. Ook al kom je een uur later terug om mee te werken met de politie, wordt het vluchtmisdrijf niet ongedaan gemaakt. 

De rechter kan uiteraard wel je gedrag na het vluchtmisdrijf in rekening nemen bij het bepalen van de strafmaat. Als je jezelf snel gaat aangeven na het wegrijden dan zal de rechter doorgaans milder zijn dan iemand die dit helemaal niet doet. 

Beste Advocaat vluchtmisdrijf

Een vluchtmisdrijf aangeven

Wanneer je een ongeval veroorzaakt of erin betrokken bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk de politie op de hoogte te brengen, zodat zij de bovenstaande vaststellingen kunnen doen. 

Je kan dit telefonisch doen, maar ook online of op het commissariaat aangeven. Als je de veroorzaker of aanleiding (of bij twijfel) van het ongeval bent, bel je best eerst de politie op voordat je naar het commissariaat gaat. 

Als slachtoffer geef je het misdrijf best zo snel mogelijk aan. Zo heeft de politie de kans om zo veel mogelijk sporen te verzamelen om snel de dader te vinden, zodat jij een schadevergoeding van hem of haar kan bekomen. 

Verzwarende en verzachtende omstandigheden bij een vluchtmisdrijf

Wanneer de rechter de hoogte van de boete en een eventuele gevangenisstraf of rijverbod bepaalt, dan zal hij kijken naar alle omstandigheden van het ongeval. Bij een vluchtmisdrijf is het mogelijk dat er zowel verzwarende als verzachtende omstandigheden zijn om rekening mee te houden. 

Enkele verzwarende omstandigheden

 • Gewonden of doden: In de wet wordt een vluchtmisdrijf met gewonden (of doden) anders bestraft dan een met louter materiële schade. Wanneer het misdrijf resulteert in lichamelijk letsel of het overlijden van iemand, kan dit als een zeer ernstige verzwarende omstandigheid worden gezien.
 • Eerdere veroordelingen en herhaling: Het strafrecht – en het verkeersrecht in het bijzonder – is erg streng voor bestuurders die meermaals dezelfde misdrijven plegen. Eerdere veroordelingen, vooral voor soortgelijke misdrijven binnen de drie jaar, leiden tot zwaardere straffen.
 • Hoge snelheid: ging het ongeval gepaard met een overdreven snelheid? Dan zal de rechter dit in acht nemen bij het bepalen van de straf. 
 • Roekeloos rijgedrag: Wanneer je een ongeval veroorzaakt door bijzonder gevaarlijk rijgedrag, zoals rijden onder invloed van alcohol of drugs, zal de rechter dit als een verzwarende omstandigheid zien. 

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn nog meer mogelijke verzwarende elementen. 

Verzachtende omstandigheden

 • Onbewust zijn van het ongeval: Als de veroorzaker van het ongeval zich niet bewust was van het ongeval, kan dit als een verzachtende omstandigheid worden beschouwd of zelfs geherkwalificeerd worden als een niet ter plaatse blijving. 
 • Oprechte en onmiddellijke spijt: Als de dader zich kort na het ongeval vrijwillig meldt bij de politie en oprechte spijt en medewerking toont, dan is het mogelijk dat de rechter dit meeneemt. 
 • Lichte schade: In het geval dat het ongeval amper schade heeft veroorzaakt zoals schade aan de spiegel, dan zal de rechter dit doorgaans minder zwaar beoordelen als een auto volledig total loss is.  
 • Persoonlijke omstandigheden: De persoonlijke omstandigheden van de bestuurder – ter illustratie gezondheidsproblemen of persoonlijke crises zoals een overlijden – op het moment van het misdrijf zijn mogelijke gronden voor een zachtere straf. 

Er zijn uiteraard nog meer verzachtende omstandigheden waar de rechter rekening mee kan houden bij het bepalen van de strafmaat. 

Straffen en boetes vluchtmisdrijf

De mogelijke straffen en boetes voor vluchtmisdrijf

Voor de straffen en boetes moeten we een onderscheid maken tussen het scenario dat er 1) enkel materiële schade is en 2) er gewonden zijn. De straffen op een vluchtmisdrijf met gewonden liggen namelijk een stuk hoger dan op een zonder. 

ScenarioStraffenBoetesRijverbodBijzonderheden
Enkel materiële schadeGevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden (vaak voorwaardelijk)€1.600 tot €6.4008 dagen tot 5 jaarBij jonge bestuurders: Theoretische en praktische examens opnieuw doen.
Gewonden aanwezigGevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar€3.200 tot €40.0003 maanden tot 5 jaar of levenslangBestuurder moet opnieuw slagen voor praktische en theoretische examens, en psychologische tests ondergaan.
Herhaling binnen 3 jaarBoetes verdubbeld, mogelijk gevangenisstrafTot €80.000, of tot €160.000 bij derde herhaling binnen drie jaarNaast boete ook een schadevergoeding voor materiële en morele schade, kan boven €100.000 uitstijgen.
straffen en boetes voor vluchtmisdrijf

Hieronder vind je een uitleg die dieper ingaat op de mogelijke straffen en boetes.

Zonder gewonden

Bij een vluchtmisdrijf na een ongeval met enkel materiële schade zijn de straffen lager dan bij een met gewonden. De rechter kan besluiten een boete, rijverbod of gevangenisstraf op te leggen tussen deze minima en maxima:  

 • een geldboete van 1.600 EUR tot 6.400 EUR
 • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar
 • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden (vaak voorwaardelijk)

Heb je een voorlopig rijbewijs of nog maar twee jaar je rijbewijs dan word je als een jonge bestuurder gezien. Je zal ook je theoretische en praktische proeven opnieuw moeten doen. Uiteraard mag je, zolang deze niet opnieuw behaald zijn, niet met de auto rijden.

Met gewonden

In het geval dat er een vluchtmisdrijf is waar er gewonden vallen, dan zijn de boetes, het rijverbod en de mogelijke gevangenisstraf allemaal een heel stuk hoger. We sommen hieronder de maxima en minima voor je op: 

 • een boete van 3.200 EUR tot 40.000 EUR
 • een rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar of zelfs levenslang
 • Mogelijk een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar.

Elke bestuurder moet ook opnieuw slagen voor een praktische en theoretisch examen, en je moet ook psychologische onderzoeken ondergaan. Ook hier mag je uiteraard niet rijden met de auto zolang je je rijbewijs niet opnieuw hebt behaald. 

Bij herhaling

Bij herhaling binnen de 3 jaar zijn de straffen een heel stuk zwaarder. De boetes voor vluchtmisdrijf worden verdubbeld, waardoor deze maximaal 80 000 euro zijn. Is dit je derde keer dat je dit misdrijf pleegt in binnen de drie jaar dan is een verdubbeling van de boetes tot 4 keer idem mogelijk. De geldboete kan in dat geval maximum 160.000 euro bedragen. Het is belangrijk om te onthouden dat de boete en de schadevergoeding aan het slachtoffer niet hetzelfde zijn. Naast deze boete moet je doorgaans ook een schadevergoeding voor de werkelijke schade (materieel en moreel) aan het slachtoffer betalen. Deze kan makkelijk boven de 100.000 euro zijn. Het is duidelijk dat een topadvocaat vluchtmisdrijf geen overbodige luxe is. 

Contacteer een van onze advocaten vluchtmisdrijf in Vlaanderen

Heb je een dagvaarding ontvangen of moet je op verhoor bij de politie? Dan is ons team van gespecialiseerde advocaten vluchtmisdrijf er om je te helpen. We bezorgen je graag een  eerste gratis advies en plan van aanpak binnen de 24 uur. Dit is volledig vrijblijvend.

Daarnaast is het goed mogelijk dat je advocaat gratis is via de verzekering. Je hebt bij de aansprakelijkheidsverzekering van je auto doorgaans een rechtsbijstand. Afhankelijk van de omstandigheden zal je verzekering rechtstreeks betalen aan je advocaat zonder kosten aan jou. 

Vaak gestelde vragen 

Wat zal de boete zijn voor vluchtmisdrijf in België?

De boetes liggen doorgaans tussen de 1600 euro en 40 000 euro. Er zijn meerdere elementen die de exacte hoogte bepalen. Zo kunnen er verzwarende of verzachtende omstandigheden zijn en ook is het feit of er gewonden of enkel materiële schade is relevant. Daarnaast heeft herhaling ook een invloed op de hoogte van de maximale boetes. 

Komt verzekering tussen bij vluchtmisdrijf?

Dit moet geval per geval bekeken worden. Vaak zal je verzekering tussenkomen voor je rechtsbijstand of schade als het gaat om een onbewust vluchtmisdrijf met lichte schade – zoals een afgereden spiegel. Aan de andere kant weigert de verzekering vaak om tussen te komen als er verzwarende omstandigheden zijn zoals alcoholintoxicatie op het moment van het ongeval. 

Wat als ik enkel een voorlopig rijbewijs heb?

Wanneer je een vluchtmisdrijf met een voorlopig rijbewijs pleegt dan zal je zwaarder gestraft worden. Dit is omdat het verkeersrecht bepaalt dat jonge bestuurders (mensen die korter dan 2 jaar hun rijbewijs hebben) hun theoretische en praktische examen helemaal opnieuw moeten doen vooraleer zij opnieuw mogen rijden. Je krijgt dus de facto altijd een rijverbod opgelegd wanneer je als jonge bestuurder een vluchtmisdrijf pleegt. 

×