Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 29/06/2024.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden met inbegrip van de privacy policy zijn van toepassing op alle bezoekers van verkeersexpert.be. Door verkeersexpert.be te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder weergegeven en de privacy policy weergegeven elders op de website.

Verkeersexpert.be (‘Website’) is een project van Reya Advocaten, met kantoor te 9870 Zulte, Machelenstraat 3 en maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Peperstraat 44 en KBO nummer 0734.458.660.

2. Dienstbeschrijving

Verkeersexpert.be is een website met als primair doel doel het ter beschikking stellen van informatie over de Belgische verkeerswetgeving.

Bezoekers van verkeersexpert.be die verdere vragen hebben of juridische bijstand wensen kunnen contact opnemen met een advocaat of jurist van Reya advocaten via de kanalen op de Website, bestaande uit e-mail, het invullen van formulieren, telefonisch en via WhatsApp.

4. Privacy

Gebruikers worden aangemoedigd om de privacyverklaring van de Website zorgvuldig te lezen, welke informatie bevat over de verwerking van persoonsgegevens door de dienst. Reya advocaten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen die via de dienst beschikbaar zijn, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Reya advocaten of zijn licentiegevers. Het is gebruikers niet toegestaan om enige inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, verspreiden, verveelvoudigen of op andere wijze te gebruiken.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

Het team achter de Website zet zich in om kwalitatieve en correcte informatie kosteloos ter beschikking te stellen op de blogs en webpagina’s van de Website. Desondanks kan volledige de correctheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd worden, onder andere omwille, maar niet beperkt tot, de constante evolutie in wetgeving en rechtspraak. Ook de constante beschikbaarheid van de Website kan niet gegarandeerd worden, net als de volledige veiligheid, dit gelet op betrokken factoren die niet onder de verantwoordelijkheid van Reya advocaten kunnen vallen zoals, maar niet beperkt tot, hostingplatformen of de aard van het internet zelf.

Reya Advocaten is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolg schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

7. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze algemene voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

8. Wijzigingen

Verkeersexpert.be en Reya advocaten behouden zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze periodiek te controleren op wijzigingen.

×