Artikel 42 Wegverkeerswet: alles wat je moet weten

Verkeersexpert

De politierechter kan je verbieden om nog met de wagen te rijden, omdat hij of zij vindt dat je daarvoor lichamelijk of geestelijk ongeschikt bent. Deze maatregel wordt vaak toegepast bij veronderstelde alcohol- of drugsverslavingen.

Officieel heet deze maatregel: “het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid”. In de volksmond spreekt men echter van “een artikel 42”, verwijzend naar het artikel van de wegverkeerswet waarin de maatregel is opgenomen.

Het is niet eenvoudig om van een artikel 42-maatregel af te komen. Een gespecialiseerde advocaat kan je helpen om weer toestemming te krijgen om te rijden. Heb je een eerste advies nodig of wil gratis bijstand van een gespecialiseerde advocaat? Laat het ons hieronder weten en wij helpen je dezelfde dag nog!


Artikel 42 wegverkeerswet in de praktijk

Elke bestuurder moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten om te mogen rijden. Op basis van artikel 42 Wegverkeerswet kan de politierechter je overbieden om te rijden omdat je niet voldoet aan deze vereisten. 

Veiligheidsmaatregel

Dit is geen straf maar een “veiligheidsmaatregel”. De rechter oordeelt dat je een gevaar bent voor de algemene verkeersveiligheid. Daarom ontneemt de rechter je het recht op sturen. Je kan deze veiligheidsmaatregel dus in principe ook voor een lichtere overtreding opgelegd krijgen.

Vaak wegens alcohol of drugsverslaving

In de meeste gevallen zal de rechter een artikel 42 Wegverkeerswet opleggen omdat er indicaties zijn voor een alcohol- of drugsverslaving. De rechter kan dit afleiden op basis van de omstandigheden van de verkeersinbreuk en je gerechtelijk verleden

Opinie van een gerechtelijke deskundige

Vaak zal de rechter ook een gerechtelijk deskundige aanstellen om de verslaving te bevestigen. Deze deskundige kan bloed-, urine en haarproeven uitvoeren om langdurig drugs- of alcoholgebruik vast te stellen. Op basis van de resultaten zal de politierechter al dan niet een artikel 42 opleggen.

Onmiddellijke werking en minimumtermijn

Wanneer het artikel in werking treedt en vanaf wanneer je dus niet meer mag rijden met de auto hangt af van of je al dan niet aanwezig was op de zitting.

Onmiddellijk bij aanwezigheid zitting

Een artikel 42 treedt onmiddellijk in werking zodra de rechter het uitspreekt. Als de rechter uitspraak doet op de zitting, mag je dus niet meer zelf naar huis rijden. Je hoeft niet zelf aanwezig te zijn op de zitting, want je advocaat kan je vertegenwoordigen.

Bij verstek vanaf betekening

Als je niet aanwezig was op de zitting en ook geen advocaat hebt ingeschakeld, zal de maatregel ingaan zodra het vonnis door een gerechtsdeurwaarder aan jou is betekend.

Duurt minstens 6 maand

Een artikel 42 duurt minstens 6 maanden. Na deze termijn heb je de mogelijkheid om de rechter te overtuigen dat je zowel geestelijk als lichamelijk in staat bent om met de wagen te rijden. 

Als dit verzoek tot herziening van de artikel 42 wordt afgewezen, zal je opnieuw 6 maanden moeten wachten alvorens je terug mag rijden. Het is dus van essentieel belang om slechts een herziening te vragen als je voldoende bewijs hebt.

Van een artikel 42 afraken

Nadat je een artikel 42 hebt ontvangen en er 6 maanden zijn verstreken, kun je om herziening vragen. 

Verzoek tot herziening

Dit verzoek tot herziening moet je richten aan het parket bij de politierechtbank die je veroordeeld heeft, via een verzoekschrift. Vervolgens wordt de zaak opnieuw opgeroepen en moet je, eventueel samen met je advocaat, weer voor de politierechter verschijnen.

Belang van bewijsstukken

De sleutel om af te raken van je artikel 42, is het overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat je de laatste 6 maanden geen of zeer weinig drugs en/of alcohol hebt gebruikt. In de praktijk betekent dit dat je medische attesten moet voorleggen, waaronder de resultaten van bloed- en/of urineonderzoeken.

Kortom, je moet stoppen met het gebruik van alcohol of drugs en dit aantoonbaar maken. Als je niet stopt, zul je nooit meer met de wagen mogen rijden.

Opheffing artikel 42 als je geen gevaar bent

Als de politierechter oordeelt dat je geen gevaar meer bent voor de verkeersveiligheid, zal hij of zij artikel 42 opheffen. 

Houd er echter rekening mee dat je vaak nog aanvullende proeven moet ondergaan, zoals een praktisch rijexamen, voordat je weer mag rijden. Het kan ook zijn dat je eerst nog een rijverbod moet uitzitten. 

Bijstand van een advocaat is essentieel

De ervaring leert dat het bijzonder moeilijk is om van een artikel 42 Wegverkeerswet af te komen zonder de hulp van een advocaat. Een gespecialiseerd advocaat weet namelijk precies welke tests je moet ondergaan en welke resultaten daarbij gewenst zijn.

Daarnaast zijn de pleidooien in zaken rond een artikel 42 vaak een moeilijke balansoefening. Het is daarom een goed idee om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Hangt je een artikel 42 boven het hoofd of ben je hier reeds voor veroordeeld? Neem contact met ons op via info@verkeersexpert.be of via bovenstaand formulier. Wij kunnen je gratis van een eerste advies voorzien of je van a tot z bijstaan in deze procedure.

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×