Zelf je boete berekenen

Voor vrijwel alle verkeersovertredingen en -inbreuken krijg je in België een boete. Op deze pagina geven we een overzicht van alle mogelijke boetes, zodat je zelf je boete kan berekenen.

Disclaimer: We houden deze pagina zo up-to-date mogelijk met de meest recente aanpassingen, maar je uiteindelijke boete kan hier licht van afwijken. Hou ook rekening met de administratiekosten die bovenop een boete komen (10,10 euro of 28,71 euro in geval van een bevel tot betalen).

Boete berekenen voor snelheidsovertreding

Er worden elk jaar zo’n 5 miljoen snelheidsovertredingen vastgesteld in ons land. Er worden dus constant snelheidsboetes uitgeschreven. Welke boete kan je verwachten? Dat hangt af van een aantal factoren:

 • Hoeveel te snel je hebt gereden
 • Waar de snelheidsovertreding werd begaan
 • Of je nog een andere inbreuk pleegde op het moment van de snelheidsovertreding

Snelheidsboetes binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom, een zone 30, een schoolomgeving of een woonerf krijg je een hogere boete dan daarbuiten. De kans op een ongeval met zwakke weggebruikers is daar namelijk groter.

Een overzicht van snelheidsboetes binnen de bebouwde kom

SnelheidBoete
Minder dan 10 km/u te snel53 euro
Tussen 11 km/u te snel en 30 km/u te snel53 euro + 11 euro per bijkomende km/u te snel
Meer dan 30 km/u te sneltot 4.000 euro (opgelegd door de politierechter)

De minimumboete voor een snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom is 53 euro. Als je minder dan 10 km/u te snel rijdt, krijg je deze minimumboete.

Als je meer dan 10 km/u te snel rijdt, verhoogt de boete met 11 euro per bijkomende km/u te snel.

Als je meer dan 30 km/u te snel rijdt in de bebouwde kom, moet je voor de politierechtbank verschijnen. De politierechter kan je een boete opleggen tot 4.000 euro. Houd er rekening mee dat de politierechter ook andere straffen kan opleggen, zoals een rijverbod tot 5 jaar.

Enkele voorbeelden van snelheidsboetes binnen de bebouwde kom

 • Als je 38 km/u rijdt in een zone 30, krijg je de minimumboete van 53 euro.
 • Als je 65 km/u rijdt binnen de bebouwde kom, waar 50 km/u de maximaal toegelaten snelheid is, krijg je een boete van 108 euro (53 euro + 5 x 11 euro).
 • Als je 45 km/u rijdt in een woonerf, waar 20 km/u de maximaal toegelaten snelheid is, krijg je een boete van 218 euro (53 euro + 15 x 11 euro).
 • Als je 75 km/u rijdt in een schoolomgeving, waar 30 km/u de maximaal toegelaten snelheid is, wordt je gedagvaard voor de politierechtbank. De rechter kan je een boete geven tot 4.000 euro en een rijverbod tot 5 jaar.

Snelheidsboetes buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom liggen de snelheidsboetes iets lager. Het blijft natuurlijk even belangrijk om op je snelheid te letten.

Een overzicht van snelheidsboetes buiten de bebouwde kom

SnelheidBoete
Minder dan 10 km/u te snel53 euro
Tussen 11 km/u te snel en 40 km/u te snel53 euro + 6 euro per bijkomende km/u te snel
Meer dan 40 km/u te sneltot 4.000 euro (opgelegd door de politierechter)

De minimumboete voor een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom is 53 euro. Als je minder dan 10 km/u te snel rijdt, krijg je gewoon deze minimumboete.

Als je meer dan 10 km/u te snel rijdt, verhoogt de boete met 6 euro per bijkomende km/u te snel. Dit is het grootste verschil met boetes binnen de bebouwde kom.

Als je meer dan 40 km/u te snel rijdt buiten de bebouwde kom, moet je voor de politierechtbank verschijnen. Deze grens ligt dus iets hoger dan bij boetes binnen de bebouwde kom. De politierechter kan je een boete opleggen tot 4.000 euro. Houd er rekening mee dat de politierechter ook andere straffen kan opleggen, zoals een rijverbod tot 5 jaar.

Enkele voorbeelden van snelheidsboetes buiten de bebouwde kom

 • Als je 78 km/u rijdt op een weg waar 70 km/u de maximaal toegelaten snelheid is, krijg je de minimumboete van 53 euro.
 • Als je 135 km/u rijdt op de snelweg, waar 120 km/u de maximaal toegelaten snelheid is, krijg je een boete van 83 euro (53 euro + 5 x 6 euro).
 • Als je 95 km/u rijdt op een weg waar 70 km/u de maximaal toegelaten snelheid is, krijg je een boete van 143 euro (53 euro + 15 x 6 euro).
 • Als je 175 km/u rijdt op de snelweg, waar 120 km/u de maximaal toegelaten snelheid is, wordt je gedagvaard voor de politierechtbank. De rechter kan je een boete geven tot 4.000 euro en een rijverbod tot 5 jaar.
verkeersboete bereken

De foutenmarge

Omdat flitscamera’s en trajectcontroles zich soms kunnen vergissen in de gemeten snelheid, voorziet de wet een foutenmarge van ongeveer 6 km/u. Deze 6 km/u zal afgetrokken worden van de vastgestelde snelheid. We spreken dan van de gecorrigeerde snelheid. Hierdoor kan je dus een enigszins lichtere boete krijgen.

Herhaling

Bega je een tweede snelheidsovertreding binnen een periode van 3 jaar? Dan riskeer je dat de boete verdubbeld wordt. Je tweede boete kan dus een stuk hoger uitvallen.

Beginnende bestuurders

Bestuurders die minder dan 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B worden sneller voor de politierechtbank gedagvaard, namelijk al bij 20 km/u te snel in de bebouwde kom en bij 30 km/u te snel daarbuiten. Je riskeert dus sneller de hogere boetes van de politierechtbank. Daarnaast krijg je een verplicht rijverbod en moet je je rij-examen(s) opnieuw afleggen.

Wat als je de boete niet betaalt?

Als je de snelheidsboete niet betaalt, krijg je een paar aanmaningen. De boete kan na verloop van tijd hoger worden. Je kunt ook gedagvaard worden voor de politierechtbank als je lang genoeg niet betaalt.

Boete berekenen voor verkeersovertredingen

Verkeersovertredingen worden in het Belgische verkeersrecht verdeeld in 4 graden. De boetes voor elke graad zijn anders. 

 • Verkeersovertredingen van 1e graad: De lichtste overtredingen.

Voorbeelden: gordel niet dragen, gsm in het verkeer, ‘s nachts zonder licht fietsen, pinkers niet gebruiken, enzovoort.

 • Verkeersovertredingen van 2e graad: Verkeersovertredingen waarbij de veiligheid van anderen indirect in gevaar wordt gebracht.

Voorbeelden: door een oranje verkeerslicht rijden, rechts inhalen waar dat verboden is, veiligheidsafstand niet naleven, parkeren op een plaats voorbehouden voor mindervaliden, enzovoort.

 • Verkeersovertredingen van 3e graad: Verkeersovertredingen waarbij de veiligheid van anderen direct in gevaar wordt gebracht.

Voorbeelden: inhaalverbod negeren, voetgangers of fietsers in het gevaar brengen, bevel van een politieagent negeren, door het rood licht rijden, enzovoort.

 • Verkeersovertredingen van 4e graad: Verkeersovertredingen waarbij de veiligheid van anderen direct in gevaar wordt gebracht en waarbij een ongeval steeds tot fysieke schade zal leiden.

Voorbeelden: straatraces organiseren, links inhalen op een helling of in een bocht, rechtsomkeer maken op de autosnelweg, over treinsporen rijden als de slagbomen naar beneden zijn, enzovoort.

bereken boete verkeer

Een overzicht van boetes voor verkeersovertredingen

Bij de meeste verkeersovertredingen kom je er met een boete vanaf. Je kunt volgende boetes verwachten:

Graad van overtredingBoete
Verkeersovertreding 1e graad58 euro (kan oplopen tot 115 euro als je niet betaalt)
Verkeersovertreding 2e graad116 euro (kan oplopen tot 216 euro als je niet betaalt)
Verkeersovertreding 3e graad174 euro (kan oplopen tot 317 euro als je niet betaalt)
Verkeersovertreding 4e graadBoetes tot 4.000 van de politierechter

Naar de politierechter voor verkeersovertredingen?

In sommige gevallen moet je naar de politierechtbank na een verkeersovertreding. De politierechter kan hoge boetes opleggen tot 4.000 euro en ook andere straffen zoals een rijverbod. Dit kan in de volgende gevallen:

 • Verkeersovertredingen van 4e graad
 • Wanneer je de boete nooit betaalt
 • Wanneer je een verkeersovertreding combineert met een ander verkeersmisdrijf zoals te snel rijden of rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • Op zogenaamde ‘themadagen’ waarop bijvoorbeeld iedereen die betrapt wordt op gsm gebruik achter het stuur gedagvaard wordt

De grens tussen boete en een dagvaarding voor de politierechtbank is niet zwart-wit, het is meestal een beslissing van het openbaar ministerie (ook wel: het parket).

Boete berekenen voor alcohol in het verkeer

Als je te veel gedronken hebt en toch achter het stuur kruipt, kun je zware straffen krijgen. De boete voor alcohol in het verkeer hangt af van hoeveel alcohol gemeten wordt bij een alcoholtest.

Een overzicht van boetes voor alcoholintoxicatie

Hoeveelheid alcohol vastgesteldBoete
Minder dan 0,5 promille of minder dan 0,22 mg/l AOLGeen boete
Tussen 0,5 en 0,8 promille of tussen 0,22 en 0,35 mg/l AOL179 euro (kan oplopen tot 240 euro als je niet betaalt)
Tussen 0,8 en 1,01 promille of tussen 0,35 en 0,44 mg/l AOL420 euro (kan oplopen tot 600 euro als je niet betaalt)
Tussen 1,01 en 1,15 promille of tussen 0,44 en 0,5 mg/l AOL578 euro (kan oplopen tot 800 euro als je niet betaalt)
Meer dan 0,5 promille of minder dan 0,22 mg/l AOLBoetes tot 16.000 euro van de politierechter

Houd er rekening mee dat je rijbewijs onmiddellijk na het afleggen van een positieve alcoholtest voor enkele uren wordt ingetrokken om je te laten ontnuchteren. Je mag dus niet zomaar verder rijden.

Daarbovenop kan de politie in sommige gevallen je rijbewijs voor 15 dagen intrekken.

Boete voor dronkenschap

Niet alleen positief blazen is strafbaar; uiterlijke kenmerken van dronkenschap vertonen achter het stuur is dat ook.

Als de politieagenten vaststellen dat je dronken rijdt, moet je naar de politierechter. De rechter kan je daarvoor een boete tot 16.000 euro opleggen.

Boete berekenen voor drugs in het verkeer

Voor drugs in het verkeer zijn er geen aparte schalen per vastgestelde hoeveelheid zoals bij alcoholintoxicatie. Je moet altijd naar de politierechtbank na een positieve speekseltest. De politierechter zal wel rekening houden met de vastgestelde hoeveelheid.

De politierechter kan boetes opleggen tussen 1.600 euro en 16.000 euro voor de eerste keer.

Als je meerdere keren wordt gepakt met drugs in het verkeer, kunnen de boetes oplopen tot 40.000 euro.

Houd er rekening mee dat je rijbewijs onmiddellijk na het afleggen van een positieve speekseltest voor enkele uren wordt ingetrokken om je te laten ontnuchteren. Je mag dus niet zomaar verder rijden.

Daarbovenop kan de politie in sommige gevallen je rijbewijs voor 15 dagen intrekken.

Boete berekenen voor andere verkeersmisdrijven

Er zijn nog een reeks minder voorkomende verkeersmisdrijven waarvoor je een boete kunt krijgen. Houd er rekening mee dat je naast een boete in sommige gevallen ook andere straffen kunt krijgen, zoals een rijverbod. We geven hieronder een kort overzicht:

Vluchtmisdrijf

Als je je na een ongeval uit de voeten maakt om je aan de vaststellingen van de politie te onttrekken, pleeg je vluchtmisdrijf. Voor vluchtmisdrijf moet je naar de politierechtbank en riskeer je volgende boetes:

 • 1.600 euro tot 16.000 euro

Rijden zonder rijbewijs

Iedereen die in het verkeer een motorvoertuig bestuurt, moet daarvoor het nodige rijbewijs kunnen voorleggen. De enige uitzondering is een bromfiets klasse A. Heb je niet het nodige rijbewijs maar rij je toch? Dan moet je voor de politierechter verschijnen. De politierechter kan je een boete geven tussen:

 • 1.600 euro en 16.000 euro

Rijden zonder verzekering

Wanneer je auto niet verzekerd is, maar toch rondrijdt in het verkeer, riskeert de eigenaar een boete van de politierechter tussen:

 • 800 euro en 8.000 euro

Rijden zonder keuringsbewijs

Elke auto ouder dan 4 jaar moet elk jaar naar de keuring. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van de politierechter tussen:

 • 80 euro tot 80.000 euro

Advocaat verkeersboete nodig?

Riskeer je een hoge boete voor de politierechtbank? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen om je te verdedigen. 

Een advocaat kan je belangen verdedigen en namens jou een pleidooi voeren. Zo kun je proberen om een lichtere boete te krijgen, of zelfs de vrijspraak.

Wist je dat de kosten van je advocaat voor de politierechtbank gedekt worden door je verzekering? Als de BA-verzekering van je wagen in orde is, is een advocaat dus gratis.

Wil je een gesprek met een gespecialiseerde advocaat in jouw regio? Laat het ons weten, we brengen je in contact met een specialist uit ons netwerk.

Nog vragen over je boete berekenen?

Heb je nog vragen over boete berekenen of over iets anders? Laat het ons gerust weten op info@verkeersexpert.be of via het formulier hieronder.

We staan klaar om je te helpen met een gratis eerste advies!


×