Gsm achter stuur rijverbod – straffen en advies

Verkeersexpert

De wetgever heeft de laatste jaren een veel strenger beleid tegen het gebruik van een gsm achter het stuur ingevoerd. Ook parketten gaan heel wat strenger om met bestuurders die hun gsm achter het stuur gebruiken en kiezen nu vaak voor het opleggen van een rijverbod.

In dit artikel gaan we dieper in op wat je kunt verwachten als je een dagvaarding voor de politierechtbank krijgt en een gsm-achter-het-stuur-rijverbod kunt krijgen, wanneer en hoe lang. Ook bespreken we wat je rechten zijn en hoe wij je kunnen helpen.

Wil je meteen de beste advocaat voor jouw zaak onder de arm nemen? Neem dan nu contact met ons op en wij geven je graag een eerste gratis advies. Heb je een verzekering? Dan heb je normaal gezien rechtsbijstand waardoor onze juridische verdediging helemaal gratis is voor jou.

Deze dienst is helemaal gratis en vrijblijvend. Je betaalt dus nooit iets aan ons, ook als je de aanbevolen advocaat weigert! 


Wat zegt de wet?

In artikel 8.4 van de wegcode vinden we het volgende terug:

¨“Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is.”

Merk op dat de wet het heeft over een mobiel elektrisch apparaat. Daar zal dus niet enkel je smartphone ondervallen. Ook je smartwatch, een mp3-speler, een e-reader, etc. zal hier onder vallen. Een ingebouwde GPS of een verankerde GPS zal hier in de regel niet ondervallen. 

Moet ik altijd naar de politierechtbank

Het gebruik van je GSM achter het stuur is een overtreding van de derde graad. Waardoor naast de geldboete ook een rijverbod mogelijk is. 

Mogelijke straffen voor GSM achter stuur gebruiken

Eens de politie de overtreding heeft vastgesteld, is het mogelijk dat je ofwel een dagvaarding ofwel een onmiddellijke inning zult krijgen.

Straf bij onmiddellijke inning

De onmiddellijke inning is een onmiddellijk te betalen geldboete van 174 euro. Het niet betalen van deze boete zal leiden tot een duurdere minnelijke schikking en daarna het bevel tot betalen. Betaal je dan nog niet of protesteer je de boete, dan zul je een dagvaarding krijgen om je zaak voor de politierechtbank uit te leggen.

Straf bij dagvaarding

Bij dagvaarding liggen de straffen niet vast. De rechter heeft namelijk een marge waarin hij de strafmaat kan bepalen. Hij doet dit soeverein, maar houdt daarbij rekening met alle omstandigheden van de zaak.

De wet geeft de rechter volgende marge:

 “ Art. 29 §1, tweede lid: De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen […]

Als zodoende aanwijzen als overtredingen van de derde graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 30 euro tot 500 euro.”

Let op, deze geldboetes moeten met x8 opcentiemen vermeerderd worden. Daardoor ligt de boete voor het gebruik van een gsm achter het stuur tussen de 240 euro en maximaal 4000 euro.

Dat is een fikse geldboete, maar daarnaast is ook een rijverbod voor het gebruik van een gsm achter het stuur een mogelijkheid.

Nota: Er zijn verzachtende omstandigheden mogelijk. Wanneer je bijvoorbeeld je gsm achter het stuur gebruikt om een dringende noodoproep te beantwoorden of te doen, dan kan de boete bijgesteld worden naar een bedrag dat niet lager is dan 1 euro.

Rijverbod voor gsm achter het stuur gebruiken

De wet zegt het volgende over het opleggen van een rijverbod voor het gebruiken van een gsm achter het stuur: 

Art. 38 §1, 3°: De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken: indien hij veroordeelt wegens een van de overtredingen van de tweede of derde graad, zoals bedoeld in artikel 29, §1;”

 Dit rijverbod duurt minimaal 8 dagen en kan oplopen tot 5 jaar.

Het rijverbod kan door de politierechter gekoppeld worden aan verschillende examens:

Art.38 § 3: De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer van de hiernavermelde examens en onderzoeken:

 1° een theoretisch examen;

2° een praktisch examen;

3° een geneeskundig onderzoek;

4° een psychologisch onderzoek.

5° een specifieke opleiding bepaald door de Koning.”

Het is dus wettelijk mogelijk dat de rechter je een rijverbod oplegt tussen de 8 dagen en de 5 jaar. Hoe lang dit rijverbod zal zijn, zal afhangen van de omstandigheden van de zaak.

Ook zal de rechter – zeker bij jonge bestuurders – je verplichten om je theoretische en praktische examen opnieuw te doen. Uiteraard mag je niet met de auto rijden tot deze examens zijn behaald.

In de praktijk wordt het parket steeds strenger hierop. Zo kun je je in Limburg zo goed als altijd aan een rijverbod van 15 dagen verwachten.

In bepaalde gevallen kun je wel een afzwakking krijgen op het rijverbod. Zo kan een weekend rijverbod opgelegd worden wanneer je je rijbewijs voor het werk nodig hebt of kan het beperkt blijven bij een bepaald type voertuig.

Conclusie

Je krijgt niet altijd een rijverbod voor het gebruik van een gsm achter het stuur als je hierop betrapt wordt. Echter, merken we dat in de praktijk justitie steeds strenger wordt voor het gebruik van de gsm achter het stuur. Je zal dus vaak een rijverbod opgelegd krijgen van de rechter.

Wil je een zware straf ontlopen of voor de vrijspraak gaan? Dan zal je de best mogelijke advocaat voor jouw specifieke zaak nodig hebben. Wij helpen je graag helemaal gratis en vrijblijvend om de meest geschikte advocaat in ons netwerk voor jou te vinden.

Dit is altijd gratis en vrijblijvend.

Advies nodig? Contacteer ons!

Vaak gestelde vragen

Welke graad overtreding is gsm achter stuur?

Het gebruiken van je gsm achter het stuur is een overtreding van de derde graad.

Hoelang rijbewijs kwijt na gsm?

De rechter kan je een rijverbod opleggen van 8 tot 5 jaar. In de praktijk zien we steeds vaker dat er een rijverbod van 15 dagen wordt opgelegd. Maar soms krijg je helemaal geen rijverbod.

Wat als je gepakt wordt met gsm achter het stuur?

Word je betrapt op gsm-gebruik in de wagen, dan kun je minstens een onmiddellijke inning van 174 euro verwachten. Een andere mogelijkheid is dat je een dagvaarding krijgt. Dan kun je je verwachten aan een boete van 240 euro tot 4000 euro en mogelijk ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×