Hoe ingetrokken rijbewijs terugkrijgen

Verkeersexpert

Heb je een verkeersinbreuk begaan, is je rijbewijs daarna ingetrokken door de politie en wil je het vroeger terugkrijgen? 

Je kan in sommige gevallen, via je advocaat, je ingetrokken rijbewijs vroeger dan 15 dagen terugkrijgen. Je advocaat zal deze vervroegde teruggave in een brief aan de Procureur des Konings moeten vragen. Deze aanvraag wordt slechts uitzonderlijk goedgekeurd en zal dus goed gemotiveerd moeten zijn.

Wij geven je graag een eerste gratis advies over hoe dit het beste wordt aangepakt. Je kan ons helemaal vrijblijvend contacteren hierover.


Wat is een onmiddellijke intrekking precies?

Een onmiddellijke intrekking is een maatregel waarbij de politiediensten je rijbewijs afnemen na het begaan van een ernstige verkeersinbreuk. De onmiddellijke intrekking gebeurt op vordering van het openbaar ministerie, maar wordt uitgevoerd door de politie.

In de meeste gevallen zal je je rijbewijs voor 15 dagen moeten afgeven op het politiecommissariaat in de regio waar je de inbreuk pleegt.

Tijdens deze periode mag je geen gemotoriseerd voertuig besturen (uitgezonderd een bromfiets klasse A). 

Het idee achter deze maatregel is om onveilige bestuurders tijdelijk uit het verkeer te halen.

Wanneer kan je een onmiddellijke intrekking krijgen?

De Wegverkeerswet somt een reeks gevallen op, waarna de politie je rijbewijs kan intrekken. Het gaat om ernstige inbreuken op de verkeersregels. Buiten deze gevallen loop je geen risico op een intrekking. Een overzicht:

Alcohol of drugs achter het stuur

Wordt er drugs of teveel alcohol in je systeem gevonden of zie je er duidelijk dronken uit achter het stuur? Dan kan je rijbewijs worden ingetrokken.

Meer specifiek, boven volgende vastgestelde alcoholwaarden zal je rijbewijs worden ingetrokken:

  • Wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie aantoont van meer dan 0.35 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht én je hebt verkeersonveilig gedrag vertoond
  • Wanneer de ademanalyse een alcoholconcentratie aantoont van meer dan 0.65 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht zonder bijkomende vereiste

Voor drugs en uiterlijke kenmerken van dronkenschap bestaat een nultolerantie.

Vluchtmisdrijf

Ontvlucht je de plek van een ongeval om je aan de vaststellingen van de politie te onttrekken? Dan pleeg je vluchtmisdrijf. Dit is een zware inbreuk, zelfs als het gewoon om blikschade gaat. Hiervoor kan je rijbewijs worden ingetrokken.

Verkeersongeval met zware fout

Veroorzaak je een verkeersongeval en bega je daarbij een zware fout? Dan kan de politie je rijbewijs intrekken. Een zware fout kan bijvoorbeeld spookrijden zijn of door het rood licht rijden.

Rijden tijdens een rijverbod

Beslis je om toch te rijden desondanks de politierechter je een rijverbod oplegde? Dan riskeer je een intrekking.

Bij verkeersovertredingen van 2e, 3e of 4e graad

Het gaat om ernstige verkeersovertredingen zoals door het rood of over een volle witte lijn rijden. Na het plegen van zo’n verkeersovertreding kan je rijbewijs worden ingetrokken.

Ernstige snelheidsovertredingen

Rij je 20 km/u te snel in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of woonerf of 30 km/u te snel daarbuiten? Dan riskeer je ook een intrekking.

Overtreden regels alcoholslot

Als je een alcoholslot wordt opgelegd, maar je rijdt toch, riskeer je een intrekking. Uiteraard zal je daarnaast ook een fikse boete krijgen en mogelijk ook een gevangenisstraf.

Tegenwerken van het opsporen en vaststellen van overtredingen

Werk je de vaststellingen van de politiediensten tegen? Dan kan je rijbewijs worden afgenomen. Daarnaast zal je voor de politierechtbank moeten verschijnen en waarschijnlijk ook een geldboete moeten betalen.

Belemmeren van verkeer

Blokkeer je het verkeer? Dan kan je rijbewijs worden ingetrokken. Denk bijvoorbeeld aan een trouwstoet. De rechter zal je doorgaans een rijverbod van 15 dagen opleggen. Als je echter al veel veroordelen achter je naam hebt, dan zal hij strenger zijn.

Hoe kan je een ingetrokken rijbewijs terugkrijgen?

Vroeger rijbewijs ingetrokken terugkrijgen

Voor sommige mensen is hun rijbewijs absoluut noodzakelijk om hun leven verder te zetten. In dat geval kan je proberen om je rijbewijs vervroegd terug te krijgen.

Dit kan enkel door de Procureur des Konings rechtstreeks aan te schrijven met een verzoek tot vervroegd terugkrijgen van een ingetrokken rijbewijs.

Dit verzoek moet sterk gemotiveerd zijn. Je zal je ingetrokken rijbewijs enkel vervroegd terugkrijgen als je een heel goede reden hebt daartoe.

Je laat dit schrijven best uitvoeren door een gespecialiseerde advocaat.

Rijbewijs afhalen na 15 dagen

Na het aflopen van de periode van intrekking kan je je rijbewijs terug halen bij de politie. Dit kan vanaf de 16e dag.

Ingetrokken rijbewijs betekent dagvaarding voor de politierechtbank

Na een intrekking van je rijbewijs zal je wellicht ook gedagvaard worden voor de politierechter. De politierechter kan je dan ook een rijverbod geven, wat tussen de 8 dagen en 5 jaar kan duren.

Een lichtpuntje is wel dat de termijn van intrekking van de termijn van het rijverbod wordt afgetrokken.

Moet je voor de politierechtbank verschijnen? Dan raadpleeg je best een advocaat. Een advocaat voor de politierechtbank is meestal gratis

Bezorg ons je vraag en we helpen je zo snel als mogelijk verder met een advies en onze advocaat geeft je gratis een passend advies op maat. 

Advies nodig? Contacteer ons!

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×