Hoeveel promille mag je hebben achter het stuur?

Verkeersexpert

Het is verboden om achter het stuur te kruipen als je alcohol hebt gedronken en dit je rijvaardigheid aantast. De wet voorziet echter een grens waaronder je niet bestraft wordt. Zo blijft het mogelijk om een pintje of een glas wijn te drinken zonder in de problemen te komen. 

Maar, waar ligt die grens? Hoeveel promille mag je hebben achter het stuur? In deze blogpost geven we een overzicht. Heb je gratis advies nodig van een gespecialiseerde alcohol advocaat? Wij helpen je graag gratis hiermee verder. Contacteer ons via info@verkeersexpert.be of via Whatsapp en we helpen je dezelfde dag nog.

De wettelijke grenzen en de gevolgen

Onder 0.5 promille of onder 0.22 mg/l AOL

Neemt de politie een ademtest af en toont deze een resultaat van minder dan 0.22 mg/l AOL, dan blaas je “safe” en zal je geen boete of andere straf krijgen. Je kan gewoon doorrijden.

Om te verzekeren dat je “safe” blaast, beperk je je alcoholconsumptie best tot maximaal 1 pintje of 1 glas wijn. Als je meer drinkt, loop je risico op een boete of andere straf. Dit hangt onder andere af van je lichaamsgewicht en hoeveel tijd er is verstreken sinds het nuttigen van je drankje(s).

Meer dan 0.5 promille of 0.22 mg/l AOL

Als de ademtest meer dan 0.22 mg/l AOL aantoont zal je niet “safe” maar “alarm” of “positief” blazen. In deze gevallen kan je een boete verwachten of zelfs een dagvaarding voor de politierechtbank.

Een overzicht om je boete voor rijden onder invloed alcohol te berekenen:

AlcoholwaardeRijbewijsGeldboetePolitierechtbank
tussen 0.5 en 0.8 promille of tussen 0.22 en 0.35 mg/l AOLonmiddellijk rijverbod van 3 uuronmiddellijke inning van 179 euro (+ administratiekosten)Neen, tenzij je de boete nooit betaalt
tussen 0.8 en 1.01 promille of tussen 0.35 en 0.44 mg/l AOLonmiddellijk rijverbod van 6 uur + intrekking voor 15 dagen is mogelijkonmiddellijke inning van 420 euro (+ administratiekosten)Neen, tenzij je de boete nooit betaalt
tussen 1.02 en 1.15 promille of tussen 0.44 en 0.50 mg/l AOLonmiddellijk rijverbod van 6 uur + intrekking voor 15 dagen is mogelijkonmiddellijke inning van 578 euro (+ administratiekosten)Mogelijk
tussen 1.15 en 1.49 promille of tussen 0.50 en 0.65 mg/l AOLOnmiddellijke intrekking voor 15 dagen1.600 euro tot 16.000 euro geldboete van de politierechterJa, je wordt gedagvaard voor de politierechtbank – de rechter kan een rijverbod of alcoholslot opleggen
meer dan 1.50 promille of meer dan 0.65 mg/l AOLOnmiddellijke intrekking voor 15 dagen1.600 euro tot 16.000 euro geldboete van de politierechterJa, je wordt gedagvaard voor de politierechtbank – de rechter moet een rijverbod en mag een alcoholslot opleggen
Hoeveel promille mag je hebben achter het stuur?

Wat betekent AOL en promille, en hoe wordt het gemeten?

mg/l AOL en promille

We spreken in deze post regelmatig over “promille” en “mg/l AOL”, maar wat betekent dat nu precies? 

Promille betekent “per duizend” en geeft weer hoeveel % alcohol per liter bloed in je lichaam zit. Aangezien het niet evident is om bloed af te nemen wordt alcohol opgespoord in je adem, vandaar de milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (mg/l AOL).

Bepaalde waarden mg/l AOL stemmen overeen met bepaalde waarde promille, zo is:

  • 0.22 mg/l AOL gelijk aan 0.5 promille
  • 0.35 mg/l AOL gelijk aan 0.8 promille
  • enzoverder

Ademtest en ademanalyse

Als de politiediensten willen controleren of je te veel alcohol hebt gedronken, zullen ze eerst een ademtest afnemen. 

Een ademtest toont na het blazen simpelweg “safe”, “alarm” of “positief” aan.

Blaas je “alarm” of “positief”? Dan zal de politie een bijkomende ademanalyse uitvoeren. Deze tweede test geeft precies aan hoeveel mg/l AOL je blaast. Op basis van de ademanalyse zal de politie dan het nodige gevolg geven (zie de tabel hierboven).

15 minuten uitstel?

Vroeger had Iedereen heeft recht op 15 minuten uitstel van de ademtest. Sinds 1 mei 2024 is dit echter afgeschaft en moet je meteen de ademtest afnemen. 

Hoeveel promille mag je hebben achter het stuur – besluit

Samengevat kan je met een gerust hart 1 drankje doen zonder in de problemen te komen. Ben je van plan om meer te drinken? Kruip dan niet achter het stuur. Laat je naar huis voeren of bel een taxi.

Loop je toch tegen de lamp? Dan betaal je best zo snel als mogelijk de boete. Als je de boete laat liggen zal de kost alleen maar oplopen. Na een tijdje zal je zelfs gedagvaard worden als je niet betaalt!

Wordt je gedagvaard voor de politierechtbank? Dan contacteer je best een advocaat. Wist je trouwens dat een advocaat voor verkeerszaken meestal gratis is? Vul onderstaand formulier in en we bezorgen je een eerste advies en begeleiden je graag doorheen dit proces.

Gratis advies nodig? Contacteer ons nu!

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×