Immobilisering voertuig – art 50 & 58 bis Wegverkeerswet

Verkeersexpert

De immobilisering voertuig is een straf waarbij de politierechter oordeelt dat een voertuig tijdens een rijverbod uit het verkeer moet worden gehaald. Het kan ook als veiligheidsmaatregel worden opgelegd door het Openbaar Ministerie.

De immobilisering voertuig is een onderbelicht thema en komt vaak onverwacht. In dit artikel zetten we alles op een rijtje. Onze advocaten helpen je graag met een gratis uitleg op maat.

Gratis advies nodig? Contacteer ons!

De immobilisering als straf (art. 50 wegverkeerswet)

De politierechter kan immobilisering als bijkomende straf bovenop een rijverbod opleggen. Normaal gezien moet je tijdens een rijverbod je rijbewijs afgeven op de griffie van de politierechtbank. Bij een combinatie van een rijverbod en immobilisering moet je voertuig daarnaast ook ergens gestald worden, zodat niemand ermee kan rijden.

Wanneer kan de immobilisering als straf worden opgelegd?

Immobilisering als straf kan worden opgelegd, telkens als er een rijverbod wordt uitgesproken door de politierechter. Het woord ‘kan’ is hier belangrijk, de politierechter heeft altijd de keuze om de immobilisering op te leggen. 

Hoelang kan de immobilisering als straf duren?

De duur van de immobilisering wordt zo goed als steeds gekoppeld aan het rijverbod en kan om die reden niet langer zijn dan de termijn voor het rijverbod.

Opmerkelijk is dat de wet expliciet aangeeft dat de immobilisering een tijdelijke maatregel is, waardoor een levenslange immobilisering niet mogelijk is. Een levenslang rijverbod is wel mogelijk in sommige uitzonderlijke gevallen.

De immobilisering als veiligheidsmaatregel (art. 58bis wegverkeerswet)

De wegverkeerswet voorziet in een tweede mogelijkheid voor immobilisering, namelijk als veiligheidsmaatregel. De bedoeling is niet om de bestuurder te bestraffen, maar om de verkeersveiligheid te garanderen.

Het verschil met de immobilisering als straf is dat deze veiligheidsmaatregel wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie, m.n. de procureur des Konings of de Procureur Generaal bij het Hof van Beroep. 

De immobilisering als veiligheidsmaatregel volgt onmiddellijk na de vastgestelde verkeersinbreuk, waar je voor een straf van de politierechtbank soms een jaar of langer moet wachten. 

Wanneer kan de immobilisering als veiligheidsmaatregel worden opgelegd?

De immobilisering als veiligheidsmaatregel kan enkel worden opgelegd in de specifieke gevallen zoals opgesomd in art. 58bis Wegverkeerswet:

Met andere woorden, wanneer je zonder geldig rijbewijs rijdt, riskeer je de immobilisering van je voertuig door het Openbaar Ministerie. 

Hoe lang kan de immobilisering als veiligheidsmaatregel duren?

De immobilisering als veiligheidsmaatregel conform art. 58bis Wegverkeerswet duurt in principe tot het moment waarop je terug een geldig rijbewijs hebt. 

Dit kan variëren tussen enkele dagen bij bijvoorbeeld een intrekking van je rijbewijs, tot enkele jaren, wanneer je er bijvoorbeeld niet in slaagt een geldig rijbewijs te halen. Theoretisch kan de immobilisering als veiligheidsmaatregel levenslang duren.

Opheffing van de immobilisering als veiligheidsmaatregel

Het Openbaar Ministerie kan de immobilisering als veiligheidsmaatregel op elk moment stopzetten. Dit kan op eigen initiatief, maar ook op vraag van de overtreder of eigenaar van het voertuig.

Eerst bewijsstukken verzamelen

Als je zo’n verzoek tot opheffing wil versturen aan het Openbaar Ministerie moet je ervoor zorgen dat je een goede reden hebt. Het is raadzaam om de nodige bewijsstukken te verzamelen.

Je kan de wagen bijvoorbeeld verkopen en daarvan een bewijs voorleggen. Je kan ook proberen aantonen dat een familielid de wagen nodig heeft om persoonlijke redenen.

15 dagen voor Antwoord + 15 dagen voor beroep

Het Openbaar Ministerie moet binnen de 15 dagen antwoorden op je verzoek. Als het Openbaar Ministerie je verzoek tot opheffing afwijst, kan je daar sinds kort beroep tegen aantekenen.

Het beroep moet binnen de 15 dagen op de afwijzing volgen. De politierechtbank zal dan uitspraak doen over de opheffing van de immobilisering als veiligheidsmaatregel.

Als de politierechtbank je verzoek ook afwijst, moet je minstens 3 maanden wachten om opnieuw een verzoek tot opheffing op te stellen.

Wat als de bestuurder niet de eigenaar van het voertuig is?

Vroeger was het zo dat de immobilisering niet kon worden opgelegd als de persoon die de verkeersinbreuk pleegde niet de eigenaar was van het voertuig.

Tegenwoordig riskeer je ook een immobilisering als straf als je je voertuig toevertrouwde aan een persoon:

  • Die geen houder is van een geldig rijbewijs
  • Die niet mag rijden omwille van een rijverbod
  • Die onder invloed is van alcohol
  • Die onder invloed is van drugs

Als deze bestuurder betrapt wordt, kan het voertuig dus ook als straf geïmmobiliseerd worden, ook al is de bestuurder niet de eigenaar.

De immobilisering als veiligheidsmaatregel kan steeds worden opgelegd, los van wie eigenaar van het voertuig is. De wet bepaalt wel dat de eigenaar, die geen verkeersinbreuk pleegde, zijn voertuig kosteloos kan terugkrijgen.

Wie draagt de kosten van de immobilisering?

De kosten van de immobilisering zijn steeds ten laste van de overtreder. Dit geldt zowel voor de immobilisering als straf en voor de immobilisering als veiligheidsmaatregel. De overtreder moet dus de takel- en stallingskosten gerelateerd aan de immobilisering betalen.

Nog vragen over immobilisering voertuig – art 50 & 58bis Wegverkeerswet?

Heb je nog vragen over immobilisering voertuig als straf of als veiligheidsmaatregel? Aarzel dan niet ons te contacteren op info@verkeersexpert.be of via onderstaand formulier. We staan klaar om je te helpen met een gratis eerste advies, binnen de 24 uur. 

Advocaat nodig?

Ben je betrokken bij een zaak waarbij je voertuig werd geïmmobiliseerd of moet je voor de politierechtbank verschijnen en riskeer je een immobilisatie? Dan contacteer je best een gespecialiseerde advocaat om je te verdedigen. 

In de meeste gevallen is je advocaat gratis omdat je verzekering de kosten dekt. Wil je een gesprek met een gespecialiseerde advocaat in deze materie? Stuur ons een bericht en wij helpen je dezelfde dag nog met een advisering en hulp op maat.

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×