Ongeval met bedrijfswagen – gevolgen en advies

Verkeersexpert

Omdat veel werkgevers hun werknemers een voertuig geven om zich te verplaatsen tijdens het werk of in hun privé-sfeer, komt het bijzonder vaak voor dat er ongelukken gebeuren. Je werknemer heeft een ongeluk met de bedrijfswagen. De vraag rijst dan ook wie er verantwoordelijk is voor de schade aan de wagen en aan eventuele andere voertuigen.

Een advocaat met specialisatie in ongevallen met bedrijfswagens is de perfecte persoon om jouw vraag aan voor te leggen. Ook als je als werknemer of werkgever een dagvaarding hebt ontvangen omwille van een verkeersovertreding met je bedrijfswagen, zijn wij er om je te helpen!

Neem nu contact met ons op en onze advocaat helpt je graag met een gratis en vrijblijvend advies verder. Je kan contact opnemen met ons via info@verkeersexpert.be of door eenvoudigweg het onderstaande formulier in te vullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om je te helpen!


Het ongeval gebeurde tijdens de werkuren

Een belangrijk gegeven is het tijdstip van het ongeval. Was dit al dan niet tijdens de werkuren.

Artikel 18 arbeidsovereenkomst

Vond het ongeval plaats tijdens de werkuren of het uitvoeren van het arbeidscontract, dan moeten we teruggrijpen naar artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Deze beperkt de aansprakelijkheid van de werknemer in heel veel gevallen.

Artikel 18 van de AOW bepaalt: “In geval de werknemer bij uitvoering van zijn overeenkomst de werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als deze bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Niet afwijken op straffen van nietigheid

Op straffe van nietigheid mag niet afgeweken worden van de bij het eerste en tweede lid vastgestelde aansprakelijkheid, tenzij, en alleen wat de aansprakelijkheid tegenover de werkgever betreft, bij een door de Koning algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst … “.

Schade bedrijfswagen ongeval verhalen op werkenmer

De schade van het ongeval met de bedrijfswagen kan alleen op de werknemer verhaald worden als de schade het gevolg was van:

  • Een zware fout
  • Herhaaldelijke lichte fout
  • Bedrog

Enkele voorbeelden van zware fouten zijn bijvoorbeeld verkeersovertredingen van de vierde graad, zoals een spoorwegoversteek of als je werknemer onder invloed van alcohol rijdt.

Wat met verkeersboetes

Verkeersboetes die toegeschreven kunnen worden aan de werknemer (ook bij lichtere overtredingen) zullen in principe altijd door de werknemer betaald moeten worden. Als de werknemer geflitst wordt tijdens de werkuren, dan zal deze boete voor de werknemer zijn.

Het ongeval gebeurde tijdens privaat gebruik

Vindt het ongeval plaats buiten de werkuren wanneer de bedrijfswagen voor privédoeleinden gebruikt wordt, dan zal de werknemer aansprakelijk zijn. Een werknemer die dus met de auto van de zaak naar de zee gaat en dan een ongeluk veroorzaakt, zal dus volledig voor de schade moeten opdraaien.

Wat met de schade aan anderen

Stel er is niet enkel schade aan de bedrijfswagen, maar ook aan een andere wagen of aan de gevel van een huis. Dan moeten we weer een onderscheid maken tussen tijdens en buiten de werkuren.

Tijdens de werkuren

Ook hier moeten we weer teruggrijpen naar artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet. De werknemer zal dus niet aansprakelijk zijn voor schade ten opzichte van zowel de werkgever als de derde partij. Echter geldt ook hier dat een zware fout, bedrog of herhaaldelijke lichte fout deze bescherming van de werknemer kan opheffen.

De derde partij zal de werkgever aansprakelijk kunnen stellen op basis van artikel 1384 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek:

“Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft.

… De meester en zij die anderen aanstellen (zijn aansprakelijk) voor de schade die door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt (zijn) in de bediening waartoe zij hun gebezigd hebben … “

Na de werkuren

Buiten de werkuren zal de werknemer als aansprakelijke gezien worden. Echter is het ook mogelijk om de werkgever op artikel 1384 lid 3 aan te spreken aangezien deze geen aansprakelijkheidsbeperking heeft.

Conclusie ongeluk met bedrijfswagen

Als werkgever zorg je er best voor dat je werknemers verantwoordelijk omgaan met de bedrijfswagen. In veel gevallen moet de werkgever instaan voor de schade aan derden en aan de bedrijfswagen.

Als werknemer ben je uiteraard ook niet immuun. Zo zal je altijd verantwoordelijk zijn voor je verkeersboetes en is de schade buiten de werkuren in principe ook voor jou.

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×