Overtreding derde graad beginnend bestuurder – gevolgen en sancties

Verkeersexpert

Heb je minder dan 2 jaar je definitieve rijbewijs B gehaald? Dan ben je een jonge bestuurder en gelden er strengere regels voor je als je de verkeerswet overtreedt. Als je een overtreding van de derde graad als beginnende bestuurder hebt begaan, zal je worden gedagvaard voor de politierechtbank.

In dit blog vertellen we je wanneer dat zal gebeuren, wat je mogelijk te wachten staat, en geven we je advies over wat te doen.

Heb je je dagvaarding al ontvangen en ben je op zoek naar de best mogelijke advocaat voor jouw zaak? Neem dan nu vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag snel en helemaal gratis met een eerste advies. Heb je een verzekering, dan is je advocaat helemaal gratis.


Wat zijn overtredingen van de derde graad?

In de verkeerswet worden overtredingen van de derde graad omschreven als deze die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen. Enkele voorbeelden zijn door het rood licht rijden of het negeren van een inhaalverbod.

Naast overtredingen van de derde graad zijn er ook overtredingen van de eerste, tweede en vierde graad. Waar deze van de eerste of tweede graad zelden een gerechtelijk staartje krijgen en meestal worden afgehandeld met een minnelijke schikking, komen deze van de vierde (en ergste) graad wel vaak voor de politierechtbank.

Welke straffen voor overtreding derde graad als beginnend bestuurder?

Om de straffen voor jonge bestuurders die overtredingen van de derde graad begaan te vinden, moeten we teruggrijpen naar de wegcode.

Geldboete

De wet zegt het volgende over de boete die je mogelijk opgelegd zal krijgen voor de rechter:

“De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen en overtredingen die bestaan uit het negeren van een bevel van een bevoegd persoon, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de derde graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 30 euro tot 500 euro.”

Let op, deze bedragen moeten maal 8 (de opdeciemen) dus je kan een boete van minimaal 240 euro tot maximaal 4000 euro krijgen.

Bij deze boete komen ook nog enkele andere bedragen die je verplicht moet betalen bij een veroordeling. Deze zijn:

  • Slachtofferfonds bijdrage (circa 200 euro)
  • Fonds voor juridische bijstand (20 euro)
  • Gerechtskosten (rond de 80 euro)

Rijverbod

Een verschil met een gewone bestuurder is dat een beginnende bestuurder die een overtreding van de derde graad begaat een rijverbod opgelegd zal krijgen. Daarnaast zal je ook je rijexamens opnieuw moeten afleggen vooraleer je weer achter het stuur mag kruipen.

Artikel 38 van de wegcode zegt het volgende over het opleggen van een rijverbod door de rechter aan jonge bestuurders:

Ҥ 1. De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken:

3° indien hij veroordeelt wegens een van de overtredingen van de tweede of de derde graad, zoals bedoeld in artikel 29, § 1;

De vervallenverklaringen uitgesproken krachtens deze paragraaf bedragen ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar;

Art 38 § 5. De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen indien hij veroordeelt wegens een overtreding begaan met een motorvoertuig die tot een verval van het recht tot sturen kan leiden en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B.”

Wegcode
politierechtbank derde graad jonge bestuurder

Sancties samengevat

Dit betekent in duidelijke taal dat je je aan de volgende sancties kunt verwachten als je voor de politierechtbank moet komen:

  • Een geldboete tot 4000 euro
  • Extra juridische boetes tot 300 euro
  • Een rijverbod
  • Opnieuw afleggen van theoretisch en praktisch examen

Hoe wij je kunnen helpen

Zoals je ziet zijn er relatief zware sancties verbonden aan een overtreding van de derde graad als jonge bestuurder. Daarom heb je de beste advocaat voor jouw zaak nodig. Dit zijn de voordelen van met ons samen te werken:

  • Ervaren advocaat: De advocaat die wij voor je zoeken heeft altijd de nodige ervaring met dagvaardingen van jonge bestuurders. Zo weet hij hoe hij je optimaal kan verdedigen voor de politierechtbank.
  • Snelle communicatie: Vanaf je je zaak aan ons doorgeeft, gaan wij aan de slag. We vinden vaak dezelfde dag nog een geschikte advocaat in ons netwerk waar je op kunt vertrouwen om dit tot een goed einde te brengen.
  • Gratis en vrijblijvend: Onze diensten zijn geheel gratis en vrijblijvend. Je zit dus nooit ergens aan vast en je zal ook nooit een factuur van ons ontvangen.

Contacteer ons nu

Ben je een beginnende bestuurder die gedagvaard is voor een overtreding van de derde graad? Neem dan nu contact met ons op en wij helpen je graag zo snel mogelijk. We helpen je dezelfde dag nog met je vraag en assisteren je graag met het vonden van de best mogelijke verdedigingsstrategie voor de rechtbank.

Ons advies is helemaal gratis en vrijblijvend. Je advocaat is vaak kosteloos dankzij je verzekering. Neem contact op met ons via onderstaande knop of info@verkeersexpert.be en wij helpen je snel verder.

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×