Overtreding derde graad politierechtbank

Verkeersexpert

Heb je een overtreding van de 3e graad begaan, dan is de kans dat je voor de politierechtbank wordt gedagvaard bijzonder groot. Dit zijn namelijk verkeersovertredingen die de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar brengen. De wetgever en de politierechtbank zijn streng en kunnen hoge boetes en zelfs een rijverbod opleggen.

Heb je een advocaat voor een overtreding van de derde graad bij de politierechtbank nodig? Dan helpen wij je graag met de beste verdediging voor jouw specifieke probleem. Onze verkeersrecht advocaten zijn vaak helemaal gratis dankzij je verzekering. Wij kijken graag na of je via je rechtsbijstand recht hebt op gratis hulp voor de politierechtbank of in beroep.

Contacteer ons via het onderstaande formulier, info@verkeersexpert.be of +32 499 74 53 11, en wij helpen je zo snel mogelijk verder.


Wat is een overtreding van de 3e graad?

In het Belgische verkeersrecht worden verkeersovertredingen opgedeeld in graden. Er zijn overtredingen van de eerste graad, de tweede graad, de derde graad en de vierde graad. Een overtreding van de eerste graad wordt het lichtst bestraft en een van de vierde graad het strengst.

Een overtreding van de derde graad wordt gedefinieerd als een overtreding die rechtstreeks de veiligheid van anderen in het gedrang brengt of het bevel van een bevoegd persoon negeert.

Moet ik altijd naar de politierechtbank voor een overtreding van de derde graad

Het is geen zekerheid dat je voor de politierechtbank moet verschijnen voor een overtreding van de derde graad. Er zijn grofweg 3 redenen waarom je naar de politierechtbank moet.

Niet betalen van de boete na overtreding derde graad

Vaak zal een onmiddellijke inning worden voorgesteld. Als je deze negeert, dan zal er een minnelijke schikking worden voorgesteld die duurder is. Daarna volgt het bevel tot betalen. Negeer je dit ook of betwist je dit, dan zal je wel voor de politierechtbank moeten verschijnen.

Verschillende regels in de arrondissementen

Let op, in bepaalde arrondissementen moet je voor derdegraadsovertredingen wel voor de politierechtbank verschijnen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer je in het arrondissement Gent door het rood licht rijdt. Ook kunnen de omstandigheden van de overtreding invloed hebben op de beslissing of je moet verschijnen voor de rechter.

Snelheidsovertredingen

Een andere uitzondering zijn snelheidsovertredingen. Afhankelijk van de plek en de mate van overschrijding van de snelheid zal je wel voor de rechter moeten voorkomen. Dit is het geval wanneer je 30 kilometer te snel rijdt binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur te snel op iedere andere plaats. Onder deze drempels kan het parket je nog steeds een onmiddellijke inning of minnelijke schikking voorstellen.

Dagvaarding overtreding derde graad Politierechtbank

Straffen en boetes

De overtredingen van de derde graad worden meestal bestraft via een onmiddellijke inning. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat je een rijverbod krijgt.

De boetes kunnen oplopen tot 4000 euro en de duur van het rijverbod varieert tussen de 8 dagen en 5 jaar, als dit wordt opgelegd.

De laagste boete is die van de onmiddellijke inning, waarbij het te betalen bedrag 174 euro bedraagt. Daarna volgt de minnelijke schikking, die kan oplopen tot 235 euro. Betaal je deze niet, dan ontvang je een bevel tot betalen, welke 317 euro zal kosten. Daarna volgt de geldboete voor de politierechtbank, welke tussen de 240 en 4000 euro ligt.

Bij herhaling en in combinatie met andere misdrijven kan de straf die de rechter je oplegt uiteraard hoger uitvallen. Ook is de kans dat je daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen groter.

Voorbeelden van deze overtredingen

Hieronder vind je enkele voorbeelden van overtredingen van de derde graad. Zoals besproken, hoef je niet voor allemaal voor de politierechtbank te verschijnen. Gewoonlijk worden deze eerst bestraft met een onmiddellijke inning:

 • Niet de lichten aansteken zodra het donker wordt.
 • De snelheid niet matigen bij het passeren van een stilstaande bus, tram, of een ander voertuig dat reizigers laat in- of uitstappen.
 • Geen voorrang verlenen aan tegenliggers bij het links afslaan.
 • Links inhalen als er onvoldoende zicht is.
 • Niet voldoende zijdelingse afstand behouden bij het kruisen.
 • Niet rechts inhalen of kruisen.
 • Bij aanmaning niet verplaatsen van een voertuig.
 • Niet stapvoets rijden in een voetgangerszone of speelstraten.
 • Geen voorrang verlenen aan prioritaire voertuigen met geluidstoestellen.
 • De aanwijzingen van gemachtigde opzichters negeren.
 • Het rode licht negeren.
 • Een doorlopende streep overschrijden.

Bijstand van een advocaat voor de politierechtbank

Heb je een overtreding van de derde graad begaan en moet je voor de politierechtbank verschijnen? Dan heb je een reële kans dat je een rijverbod opgelegd krijgt. De verdediging van een gespecialiseerde advocaat in verkeersrecht kan jouw rechten optimaal beschermen. Als je verzekerd bent, is dit vaak helemaal gratis.

Neem contact met ons op via het telefoonnummer +32 499 74 53 11, op info@verkeersexpert.be of via het formulier bovenaan, en wij helpen je zo snel mogelijk verder met een eerste gratis advies. Je krijgt dezelfde dag nog een antwoord van een gespecialiseerde advocaat!

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×