Overtreding vierde graad politierechtbank

Zoals je misschien al weet, zijn verkeersovertredingen opgedeeld in verschillende graden. In de Belgische wetgeving zijn er vier, waarvan de eerste graad de lichtste overtredingen betreft en de vierde graad de zwaarste.

Aangezien overtredingen van de vierde graad vaak voor de politierechtbank komen, is het belangrijk dat je over een gespecialiseerde advocaat beschikt wanneer je gedagvaard wordt. Op die manier worden je rechten optimaal beschermd voor de rechter.

Heb je meteen advies op maat nodig of zoek je een gespecialiseerde advocaat voor verkeersovertredingen van de vierde graad? Wij zijn er voor je! Neem nu contact met ons op en wij helpen je graag snel en vrijblijvend verder. Ons eerste advies is altijd volledig gratis.


Wat is een overtreding van de vierde graad

Definitie

Een overtreding van de vierde graad brengt de veiligheid van andere personen (binnen of buiten het verkeer) rechtstreeks in gevaar. Als het tot een ongeval zou komen, zou dit bijna onvermijdelijk tot letselschade leiden.

Het is belangrijk om te beseffen dat het niet tot een ongeval hoeft te komen. Alleen het begaan van de overtreding – met of zonder gewonden en/of schade – is voldoende voor een dagvaarding door de politierechtbank.

Voorbeelden overtredingen vierde graad

Een bekend voorbeeld van een overtreding van de vierde graad is het organiseren van straatraces. Hoewel een gewone snelheidsovertreding als een overtreding van de derde graad wordt beschouwd, worden straatraces dus als een zwaardere overtreding gezien.

Een ander voorbeeld is het maken van een rechtsomkeer op de autosnelweg. De kans dat dit tot een (dodelijk) ongeval leidt, is hoog. Daarom wordt dit zwaar bestraft.

De straffen op vierde graadsverkeersovertredingen

Aangezien dit de hoogste graad van overtredingen is, zijn de straffen hierop aanzienlijk.

(Bijna) altijd dagvaarding en boete

Als je een woon- of vaste verblijfplaats in België hebt, word je zo goed als altijd gedagvaard. Woon je niet in België, dan zal je een onmiddellijke inning krijgen van 473 euro plus administratieve kosten.

Wanneer je voor de rechter verschijnt, kun je rekenen op een boete tussen de 320 en 4000 euro. Daarnaast is er ook altijd een verval van het recht op sturen voor acht dagen tot vijf jaar. Een gevangenisstraf is ook een mogelijkheid.

Bij herhaling

Is dit de tweede keer dat je binnen drie jaar een overtreding van de vierde graad begaat? Dan zullen de straffen verdubbeld worden. Je zal dan een boete van minimaal 640 euro tot maximaal 8000 euro opgelegd krijgen.

Het onder de arm nemen van een ervaren advocaat is dus van groot belang als je wilt dat je rechten goed beschermd worden.

Alle voorbeelden van overtredingen van de 4e graad

Hieronder vind je alle overtredingen die als een vierde graad overtreding worden gezien. Word je hierop betrapt, moet je dus zo goed als altijd naar de politierechtbank en krijg je een verbod tot sturen bij een veroordeling. 

BepalingArtikel
In het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg:
1° De volgende bevelen negeren van een bevoegd persoon:
— de arm of de armen horizontaal uitgestrekt, wat stoppen betekent voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke deze aangewezen door de arm of armen, dwarsen;
— het overdwars zwaaien met een rood licht, wat stoppen betekent voor de bestuurders naar wie het licht gekeerd is.4.2.2° en 3°
2° Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden.10.4
3° Het links inhalen van een gespan of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden bij het naderen van de top van een helling en in bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemde deel van de rijbaan aflijnt.17.2.3°
4° Het is verboden zich op een overweg te begeven:
— wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn;
— wanneer de rode knipperlichten branden;
— wanneer het geluidssein werkt.20.3
5° Op autosnelwegen en autowegen is het verboden:
— de dwarsverbindingen te gebruiken;
— te keren;
— achteruit te rijden of te rijden in de tegenovergestelde rijrichting.21.4.1°, 2° en 3° en 22.2
6° Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op de overwegen.24, lid 1, 3°
7° Behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid zijn verboden op de openbare weg, alle snelheids- en sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.21.6. 4°, 22.2. en 50
Overtredingen van de vierde graad in de verkeerswet

Conclusie

Wanneer je voor de rechtbank moet verschijnen wegens een overtreding van de vierde graad, dan krijg je bijna altijd een hoge boete en een rijverbod opgelegd als je schuldig wordt bevonden.

Het is daarom van cruciaal belang dat je een advocaat inschakelt die de nodige expertise heeft in deze complexe materie. Wij zorgen ervoor dat we de best mogelijke strategie voor jouw specifieke zaak vinden.

Vertel ons de details en wij zoeken in ons netwerk naar de beste verdediging om je straf zo laag mogelijk te houden. Een eerste advies is altijd gratis en vrijblijvend. Heb je een verzekering, dan zijn onze diensten normal helemaal gratis.

Contacteer ons vandaag nog en wij helpen je zo snel mogelijk.

Advies nodig? Contacteer ons!
×