Positieve speekseltest aanvechten – Dit moet je doen

Verkeersexpert

Wanneer je wordt gestopt door de politie en ze vermoeden dat je onder invloed van drugs bent, zullen ze een drugstest afnemen in de vorm van een speekseltest. Het komt soms voor dat je helemaal niet onder invloed van drugs bent, maar de speekseltest zegt dat je dit wel bent. Dit noemt men een vals positief resultaat.

Uiteraard heb je het recht om een onterecht positieve speekseltest aan te vechten. Het valselijk beschuldigd worden van het gebruiken van drugs in het verkeer heeft ernstige gevolgen. Daarom is het van belang om te weten hoe je je optimaal kunt verdedigen.

In dit blog gaan we verder in op het aanvechten van een positieve speekseltest en hoe een advocaat je hierbij kan assisteren.

Wil je hulp van een van onze gespecialiseerde advocaten? Contacteer ons op info@verkeersexpert.be of op het telefoonnummer +32 499 74 53 11. We helpen je graag verder.

Wat zegt de wet?

Sinds 2018 bestaat de mogelijkheid voor de politie om een speekseltest af te nemen. De Wegverkeerswet zegt hier het volgende over:

Artikel 37bis

§ 1. Wordt gestraft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro:

1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing, wanneer de speekselanalyse bedoeld in artikel 62ter, § 1, of de bloedanalyse bedoeld in artikel 63, § 2 de aanwezigheid in het organisme aantoont van minstens een van de volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden:

  • Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
  • Amfetamine
  • Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
  • Morfine of 6-acetylmorfine
  • Cocaïne of benzoylecgonine

en waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in artikel 62ter, § 1, voor de speekselanalyse en in artikel 63, § 2, voor de bloedanalyse.

Zoals je leest heeft de politie ook de mogelijkheid om een bloedtest af te nemen. Dit wordt minder vaak gedaan, maar is heel wat accurater dan de speekseltest. Er zijn ook slechts een beperkt type drugs dat wordt opgespoord.

Onthoud ook dat er in België een systeem van zogenaamde ‘opdeciemen’ wordt gebruikt, waardoor de geldboetes uit de wet in de praktijk worden vermenigvuldigd met 8. Een boete van 200 euro wordt dus 1.600 euro, bijvoorbeeld.

Strategie om de positieve speekseltest aan te vechten

1. Bloedanalyse laten afnemen

Als je nuchter een positieve speekseltest aflegt, kan je onmiddellijk erna naar een arts gaan om een bloedanalyse te laten afnemen. Een bloedanalyse is nauwkeuriger dan een speekseltest. Later kan je de resultaten van deze bloedanalyse aan de politierechter overhandigen om een vrijspraak te vragen.

2. Resultaat labo afwachten

Wanneer je positief test tijdens de politiecontrole, zal je rijbewijs met onmiddellijke ingang voor 15 dagen ingetrokken worden. Daarna zal je speekseltest naar een laboratorium worden gestuurd om een nauwkeurigere speekselanalyse uit te voeren.

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zullen als wettelijk bewijs gezien worden. Is het resultaat negatief, dan zal je rijbewijs worden teruggegeven en zijn er geen gevolgen. Is de speekseltest positief, dan zal dit leiden tot een dagvaarding voor de politierechtbank.

3. Advocaat onder de arm nemen

Word je gedagvaard voor de politierechtbank wegens een positieve speekseltest, dan heb je er belang bij zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat te contacteren. Deze zal je begeleiden op vlak van je dagvaarding en je rechten optimaal proberen te beschermen.

Uiteraard kun je bij je advocaat ook terecht voor algemeen advies rond je dagvaarding en de argumenten voor het verweer om je positieve speekseltest aan te vechten.

4. Nagaan fouten controle en labo

Het is belangrijk dat de speekseltest volgens de wet verloopt en dat deze ook correct is gekalibreerd. Is de test dit niet, dan is het mogelijk dat deze als ongeldig wordt gezien. Ook moet de speekselafname op een correcte wijze gebeuren. Is het monster niet goed afgenomen, dan is het mogelijk besmet en kan het testresultaat eveneens ongeldig worden verklaard.

5. Inroepen van een tegenexpertise

Wanneer het laboratorium klaar is met de analyse, zul je bij een positief resultaat 30 dagen de tijd hebben om dit aan te vechten. Je kunt dit doen door middel van een tegenexpertise wanneer je zeker bent dat je geen drugs hebt gebruikt.

Bij de tegenexpertise zal de afgenomen staal (geen nieuw staal dus) opnieuw worden geanalyseerd. De kosten van deze expertise zijn voor jou. Wanneer de staal weer positief is, zal dit bewezen worden geacht en draag jij de kosten van deze tegenexpertise. Is de staal echter negatief, dan kun je de kosten terugvorderen.

6. Verzachtende omstandigheden inroepen 

Is het onmogelijk om de positieve speekseltest aan te vechten, dan zal gezocht moeten worden naar verzachtende omstandigheden en manieren om de uiteindelijke strafmaat te verzachten. Ook is het mogelijk om uitzonderingen op straffen zoals het rijverbod in te roepen, zoals kiezen voor een weekendrijverbod.

De straffen voor een positieve speekseltest

De eerste straf zal de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen zijn. Echter, voor de politierechtbank zul je daarbovenop nog meer straffen krijgen. Zo riskeer je een geldboete van minimaal 1.600 euro en maximaal 16.000 euro, en kun je ook een rijverbod krijgen van 8 dagen tot 2 jaar. Bij herhaling binnen de 3 jaar kan je boete oplopen tot 40.000 euro, en kun je zelfs een gevangenisstraf tussen de 1 maand en 3 jaar krijgen.

Aanvechten van positieve speekseltest advocaat

Heb je de beste advocaat voor jouw zaak nodig? Contacteer vandaag nog een van onze gespecialiseerde advocaten om je positieve speekseltest aan te vechten.

Wist je trouwens dat een advocaat voor de politierechtbank meestal gratis is? Je rechtsbijstand via de verzekering betaalt de kosten van je advocaat, zelfs na rijden onder invloed van drugs.

Raadpleeg een van onze gespecialiseerde advocaten verkeersrecht via info@verkeersexpert.be of op het telefoonnummer +32 499 74 53 11 voor een eerste gratis advies binnen de 24 uur.

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×