Positieve speekseltest boete – Wat moet je betalen?

Verkeersexpert

Drugs in het verkeer zijn strikt verboden. Na een positieve speekseltest moet je naar de politierechtbank, waar je een zware straf kan krijgen. In dit artikel geven we een overzicht van de positieve speekseltest boete en andere straffen die je riskeert.

Heb je een positieve speekseltest afgelegd als bestuurder? Blijf niet bij de pakken zitten. Raadpleeg een van onze gespecialiseerde advocaten via info@verkeersexpert.be of via het formulier hieronder. 


De boetes voor een positieve speekseltest

De kosten van de speekseltest

Bestuurders die een positieve speekseltest of bloedanalyse afleggen, moeten daarvan de kosten betalen. De kost van een speekseltest is doorgaans niet duur, maar een bloedanalyse kan oplopen tot enkele honderden euro’s.

De kosten van een arts die ter plaatse komt

Als je de speekseltest weigert, komt er een arts ter plaatse om te onderzoeken of je een geldige medische reden hebt om de test te weigeren. Als de arts van oordeel is dat je geen gegronde reden hebt, moet je de kosten van deze arts betalen. 

Het weigeren van een speekseltest zonder geldige reden is een strafbaar feit. Hiervoor moet je naar de politierechtbank.

De geldboete van de politierechter

Ongeveer een jaar na de positieve speekseltest zal je voor de politierechtbank moeten verschijnen. De politierechter zal na een positieve speekseltest een geldboete opleggen:

  • Tussen 1.600 euro en 16.000 euro 

Als het niet je eerste keer is dat je moet voorkomen voor drugs achter het stuur, kan de boete zelfs oplopen tot 40.000 euro

De gevolgen onmiddellijk na een positieve speekseltest

Onmiddellijk rijverbod van 12 uur

Na het afleggen van een positieve speekseltest mag je voor minstens 12 uur niet rijden. Om terug te mogen rijden moet je een negatieve speekseltest afleggen. Deze maatregel dient ervoor om te zorgen dat je terug nuchter bent alvorens je achter het stuur kruipt.

Intrekking rijbewijs door het Openbaar Ministerie

Aanvullend op het onmiddellijke rijverbod van 12 uur kan het Openbaar Ministerie beslissen om je rijbewijs in te trekken voor 15 dagen. Deze maatregel dient om gevaarlijke bestuurders tijdelijk uit het wegverkeer te halen.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan de intrekking van je rijbewijs verlengd worden door de politierechtbank, tot maximaal 6,5 maanden.

De andere straffen na een positieve speekseltest

Ongeveer een jaar na de positieve speekseltest word je voor de politierechtbank gedagvaard. De politierechter kan naast een positieve speekseltest boete nog een reeks andere straffen opleggen.

Rijverbod tot 5 jaar

Als de politierechter je een rijverbod oplegt, moet je je rijbewijs afgeven op de griffie van de politierechtbank. Tijdens de periode van het rijverbod mag je geen motorvoertuigen besturen. De politierechter kan je maximaal een rijverbod van 5 jaar opleggen. 

Je advocaat kan je helpen om het rijverbod haalbaar te houden, door bijvoorbeeld een weekendverval te vragen of de beperking tot een bepaalde categorie voertuigen.

Immobilisering voertuig tot 5 jaar

Je wagen kan ook geïmobiliseerd worden voor de termijn van het rijverbod, dus maximaal voor 5 jaar. Immobilisering komt erop neer dat je auto uit het verkeer wordt gehaald en ergens wordt gestald. Tot het einde van de immobiliseringsperiode mag je  je auto niet in het verkeer komen.

Je zal zelf de takel- en stallingskosten moeten betalen.

Andere educatieve straffen

In zaken rond drugs in het verkeer en positieve speekseltest boetes, kan de politierechter ook alternatieve straffen opleggen aan de dader. Het gaat dan over het volgen van bepaalde cursussen, begeleidingstrajecten of zelfs het lezen van een boek.

Beginnende bestuurders

Bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van hun rijbewijs B, worden strenger bestraft. De politierechter is verplicht om een rijverbod op te leggen, bij meer ervaren bestuurders is dat facultatief. Beginnende bestuurders zullen ook hun theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen alvorens ze opnieuw mogen rijden.

Herhaling 

Moet je meerdere keren voorkomen voor drugs in het verkeer? Dan kunnen je straffen verdubbeld worden. Je riskeert zelfs een gevangenisstraf.

Een positieve speekseltest betwisten is mogelijk

Sommige drugs blijven lang in je systeem. Het komt voor dat je een positieve speekseltest aflegt nadat je alweer nuchter was. In dat geval kan je zo snel als mogelijk een bloedanalyse laten uitvoeren bij een arts of in het ziekenhuis.

Een bloedanalyse is preciezer dan een speekseltest en kan bewijzen dat je op het moment van de speekseltest alweer nuchter was. Op die manier kan je proberen vrijspraak te krijgen voor de politierechter. 

Nog vragen over positieve speekseltest boete?

Heb je nog vragen over positieve speekseltest boete of het Belgisch verkeersrecht in het algemeen? Laat het ons gerust weten op info@verkeersexpert.be, het nummer +32 499 74 53 11 of via bovenstaand formulier. We staan klaar om je te helpen met een gratis advies binnen 24 uur.

Gratis advocaat nodig?

Zoek je een advocaat om je te verdedigen voor de politierechtbank? Neem contact op voor een eerste gratis gesprek met een van onze gespecialiseerde advocaten positieve speekseltest boetes. 

Wist je trouwens dat een advocaat voor de politierechtbank meestal gratis is? Je verzekering dekt de kosten, zelfs na een positieve speekseltest. 

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×