Privacy Policy

Verkeersexpert zet zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Overzicht en belangrijke informatie

Dit Privacybeleid, samen met onze Gebruiksvoorwaarden van de Website, Algemene Voorwaarden, en eventuele andere verwezen documenten, beschrijft onze aanpak voor het verwerken van alle Persoonsgegevens die van u verzameld worden of die u ons verstrekt. Wij adviseren u dringend dit document grondig te lezen om onze methoden en praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens te begrijpen.

Toegang tot verkeersexpert.be (hierna “onze site” genoemd) betekent uw acceptatie en overeenkomst met de termen beschreven in dit beleid.

Wij hebben een contactpersoon aangewezen om naleving van de gegevensbeschermingswetten te overzien. U kunt onze aangewezen contactpersoon bereiken op:

info@verkeersexpert.be

Erkennend het belang van uw privacy en de beveiliging van uw persoonlijke informatie, zijn wij toegewijd aan het beheren van uw Persoonsgegevens en gevoelige Persoonsgegevens volgens de gegevensbeschermingswetten en -principes. Deze toewijding zorgt ervoor dat uw gegevens:

Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt.

Alleen worden verzameld voor legitieme doeleinden die duidelijk aan u zijn gecommuniceerd, zonder in een manier gebruikt te worden die inconsistent is met deze doeleinden.

Relevant en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Nauwkeurig, actueel zijn en zo onderhouden worden.

Alleen worden bewaard voor de vereiste duur zoals aan u gecommuniceerd.

Beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging of schade.

Met betrekking tot de privacy van kinderen

Onze website is niet ontworpen voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens gerelateerd aan kinderen.

Definitie van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie waarmee een individu direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit omvat gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en kan zich uitstrekken tot andere identificatoren zoals IP-adressen, evenals visuele of auditieve materialen waarin uw identiteit zichtbaar is.

Onze website is niet ontworpen voor kinderen, en we verzamelen niet opzettelijk gegevens betreffende kinderen.

Definitie van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie die een individu direct of indirect kan identificeren. Dit omvat details zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, en kan uitgebreid worden naar andere identificatoren zoals IP-adressen, evenals visuele of auditieve materialen waar uw identiteit herkenbaar is.

Hoe verzamelen we Persoonsgegevens?

We gebruiken diverse technieken om gegevens van u en over u te verzamelen, inclusief:

Geautomatiseerde technologieën of interacties: Interactie met onze website stelt ons in staat automatisch gegevens te verzamelen over uw apparaat, browseactiviteiten en patronen. Deze verzameling gebruikt cookies en andere vergelijkbare technologieën, verder gedetailleerd in ons Cookiebeleid hieronder.

Derden of openbaar beschikbare bronnen: Persoonsgegevens over u kunnen ook worden verkregen van verschillende derden en openbare domeinen, zoals hieronder beschreven:

Het is belangrijk op te merken dat het verzamelen van Persoonsgegevens een wettelijke vereiste kan zijn, of een voorwaarde die nodig is om een contract met u aan te gaan. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet voldoen aan onze contractuele verplichtingen of de diensten bieden die u zoekt. Onder dergelijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn een dienst of product dat u bij ons heeft te annuleren, maar we zullen u informeren als dat nodig wordt.

Gegevensverzameling en -verwerkingVerzamelde informatie

Bij registratie kan volgende verzameld worden

Identificerende details zoals naam, titel, postadres, e-mailadres, mobiel nummer, samen met betaalinformatie (bijv. bank- of creditcardgegevens), professionele registratie en kwalificaties, details betreffende de verwerking van uw aanvraag, en alle andere Persoonsgegevens die u kiest te delen met ons.

Visuele en auditieve gegevens, als er foto’s of opnames tijdens het evenement worden gemaakt.

Doel van gegevensverwerking

De verzamelde Persoonsgegevens dienen meerdere doeleinden:

Om uw boeking voor de “Make Your Mark Tour” te vergemakkelijken, uw kwalificaties en ervaring voor deelname aan de trainingscursus te verifiëren, en betalingen indien nodig te verwerken.

Om een register van deelnemers bij te houden, waardoor het afgeven van certificaten van voltooiing voor zelfbeoordeling mogelijk wordt.

Voor archiveringsdoeleinden, evenals om vorige en toekomstige evenementen te promoten of te adverteren, inclusief via sociale mediaplatforms.

Gegevensopslag en -behoud

We slaan gegevens voornamelijk op binnen het VK. Als we gegevens buiten de EER overdragen, zorgen we voor adequate bescherming door middel van:

Standaard contractuele clausules (SCC’s): Overeenkomsten die privacybescherming bieden.

We verbinden ons ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te handhaven, ongeacht de locatie.

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet te vervullen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. Hieronder staan de bewaartermijnen voor verschillende gegevenscategorieën:

Accountinformatie: Bewaard voor [12 maanden] nadat het account is gesloten.

Transactierecords: Bewaard voor [12 maanden] om te voldoen aan belasting- en boekhoudkundige vereisten.

Door gebruikers gegenereerde inhoud: Bewaard voor [12 maanden] na de laatste interactie.

Cookies en trackinggegevens: Bewaard voor [12 maanden] vanaf de datum van verzameling.

Bewaartermijnen voor gegevens kunnen variëren op basis van wettelijke vereisten of de aard van de gegevens. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze veilig verwijderen of anonimiseren. Voor meer informatie over ons gegevensbehoudbeleid of als u specifieke vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Gegevensdelingspraktijken

De verzamelde Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

Dienstverleners: Externe derde partijen, waaronder maar niet beperkt tot accountants, auditors, juridische en professionele adviseurs, IT, ondersteuning, hostingdiensten, webinarplatforms, betalingsverwerking, online feedbackdiensten, marketing, marktonderzoek, documentbeheer, gegevensopslag en cloudservices, assisteren bij onze bedrijfsvoering. Allen zijn ofwel in de EU gevestigd, gelegen in jurisdicties die erkend zijn voor adequate gegevensbescherming, of gebonden door Data Processing Addendums die Standaard Contractuele Clausules bevatten zoals per EU-richtlijnen.

Overheids- en openbare autoriteiten: Openbaarmakingen aan entiteiten zoals HMRC, wetshandhavingsinstanties of andere instanties kunnen plaatsvinden zoals vereist door de wet, bevelschriften of gerechtelijke bevelen.

Leveranciers: Beperkte Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met een selecte groep leveranciers om wederzijdse legitieme belangen te vervullen, inclusief het waarborgen van productveiligheid en het effectief beheren van terugroepacties.

Derden bij bedrijfstransacties: In het scenario van een verkoop, aankoop of verwerving van bedrijfsactiva, kunnen Persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van de activa.

Juridische grondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens

De juridische grondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens van deelnemers zijn zorgvuldig uiteengezet om in lijn te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereisten, wat zorgt voor transparantie en naleving.

Deze grondslagen omvatten:

Contractuele noodzakelijkheden: Het verwerken van Persoonsgegevens is essentieel voor het vervullen van onze verplichtingen onder eventuele contracten die tussen u en ons zijn vastgesteld. Dit omvat het leveren van gevraagde informatie, producten en diensten, evenals het beheren van betalingstransacties.

Wettelijke en regelgevende naleving: Wij zijn verplicht om Persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen. Dit omvat inspanningen om criminele activiteiten, fraude of asociaal gedrag te voorkomen, onderzoeken en opsporen, en daders te vervolgen. Het omvat ook samenwerking met wetshandhavingsinstanties of toezichthouders om de gezondheid, veiligheid en bescherming van ons personeel te waarborgen.

Legitieme belangen: Wij verwerken Persoonsgegevens onder het mom van legitieme belangen, waaronder:

Het afdwingen van onze voorwaarden en bepalingen, met name met betrekking tot retourzendingen, restituties en betalingen.

Efficiënt beheren van klanteninteracties, vragen, klachten of geschillen.

Het waarborgen van de veiligheid van onze operaties, die van onze groepsbedrijven, en de rechten, privacy, veiligheid van eigendom van onze groepsbedrijven, u en anderen.

Het nastreven van beschikbare remedies of het beperken van onze schade in het gezicht van juridische uitdagingen.

Het garanderen van de veiligheid en integriteit van onze diensten en de effectieve werking van onze websites.

Het beheren van onze website en het uitvoeren van interne operaties zoals het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtetaken.

Het verbeteren van onze website om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier wordt geleverd voor gebruikers en hun apparaten.

Het delen van uw Persoonsgegevens met kredietreferentiebureaus (bij het verlengen van krediet) om kredietrisico en fraudebescherming te beheren. Dit proces omvat het uitwisselen van informatie met andere entiteiten voor fraudebescherming en kredietrisicovermindering.

Marketing, documenteren van onze evenementen en trainingscursussen, en de ontwikkeling van toekomstige evenementen en trainingscursussen.

Toestemming: Uw expliciete toestemming dient als basis voor:

Gegevensbeveiligingsmaatregelen

Implementatie van robuuste beveiligingsprotocollen

Wij zijn vastberaden in het implementeren en handhaven van robuuste beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidenteel verlies, ongeoorloofd gebruik, toegang, wijziging of openbaarmaking.

Hiertoe beperken we strikt de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die deze informatie nodig hebben om hun werkfuncties uit te voeren. Deze partijen zijn verplicht uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van onze instructies te verwerken en zijn toegewijd aan het handhaven van vertrouwelijkheid.

Procedures bij inbreuk

In het onfortuinlijke geval van een vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens, hebben we uitgebreide procedures vastgesteld om effectief te reageren.

Wij zullen u en elke relevante toezichthouder over een inbreuk informeren wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, wat onze inzet voor transparantie en verantwoording toont.

Overdracht en externe links

Wees u ervan bewust dat de overdracht van informatie via het internet inherente risico’s met zich meebrengt. Hoewel we ernaar streven uw persoonsgegevens te beschermen, kan de veiligheid van gegevens die naar onze site worden verzonden niet gegarandeerd worden; dus elke overdracht is op uw eigen risico. Bij ontvangst van uw gegevens passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe gericht op het voorkomen van ongeoorloofde toegang.

Onze site kan af en toe links bieden naar de websites van onze partners, sociale media-pagina’s, adverteerders en filialen. We adviseren dat deze sites opereren onder hun eigen privacybeleid, en wij dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze beleidsregels. Wij moedigen u aan deze beleidsregels te beoordelen voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

Noodzaak van gegevensdeling en -verzameling

Wij verzekeren u dat we verzamelde informatie niet verkopen, delen of verhuren aan derden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid. Indien de verzameling van persoonsgegevens wettelijk verplicht is, of onderdeel van een contract met u, en u deze gegevens bij verzoek niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet voldoen aan het contract (bijv. het leveren van goederen of diensten). In dergelijke gevallen kunnen we genoodzaakt zijn een product of dienst die u bij ons heeft te annuleren, maar we zullen u dienovereenkomstig informeren.

Cookies

Dit Cookiebeleid vult ons Privacybeleid, Gebruiksvoorwaarden van de Website, Algemene Voorwaarden en eventuele andere gerefereerde documenten aan, en schetst onze praktijken met betrekking tot het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze site, erkent en gaat u akkoord met de termen beschreven in dit beleid.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken, evenals om informatie aan de eigenaren van de site te verstrekken. Onze site gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, wat ons helpt u een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren.

We gebruiken de volgende cookies op onze site:

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor de naadloze werking van onze website. Ze omvatten alleen cookies die fundamentele functionaliteiten en beveiligingsmechanismen van de site ondersteunen. Belangrijk is dat ze geen persoonsgegevens verzamelen of bewaren.

Advertentiecookies: Advertentiecookies zijn ontworpen om bezoekers te voorzien van relevante advertenties en marketinginspanningen. Ze volgen gebruikers over websites om gegevens te verzamelen voor op maat gemaakte advertenties.

Prestatiecookies: Deze cookies worden gebruikt om de prestatie-indicatoren van de website te meten en te analyseren, deze cookies dragen bij aan het verbeteren van de ervaring van de bezoeker door de functionaliteit van de site te optimaliseren.

Analytische cookies: Analytische cookies verzamelen gegevens over hoe gebruikers met de website omgaan, en bieden inzichten in statistieken zoals bezoekersaantallen, bouncepercentage en verkeersbronnen, onder andere. Deze informatie helpt bij het begrijpen van gebruikersbetrokkenheid en het verbeteren van de efficiëntie van de website.

Voor vragen over onze cookiepraktijken of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met onze aangewezen contactpersoon op nnam@skrybe.world

Gebruikers hebben de optie om cookies te accepteren of te weigeren. Door gebruik te maken van onze site, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit Cookiebeleid.

Het is belangrijk op te merken dat als u een wachtwoord heeft gekregen of heeft gekozen dat toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord bij u ligt. We adviseren sterk om uw wachtwoord niet te delen met iemand, om uw privacy en veiligheid op onze site te waarborgen.

Socialemediaplatforms

Onze interactie en betrokkenheid via externe socialemediaplatforms worden beheerst door de algemene voorwaarden en de privacybeleid van elk respectievelijk platform. Wij moedigen gebruikers aan om voorzichtig en bedachtzaam om te gaan met socialemediaplatforms, rekening houdend met hun privacy en persoonlijke informatie.

Deze website kan sociale deelknoppen bevatten, die het direct delen van webcontent naar verschillende socialemediaplatforms mogelijk maken. We adviseren gebruikers om deze deelknoppen met discretie te gebruiken, met in gedachten dat socialemediaplatforms uw deelactiviteit via uw account op hun diensten kunnen volgen en vastleggen.

Uw rechten onder de gegevensbeschermingswetgeving

Als betrokkene onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt u over verschillende essentiële rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Deze rechten zijn ontworpen om u een grotere mate van controle over uw persoonlijke informatie te bieden en omvatten:

Recht van toegang: U hebt het recht om bevestiging van ons te verkrijgen of wij uw Persoonsgegevens verwerken, en zo ja, toegang tot die gegevens.

Recht op rectificatie: U hebt het recht om onjuiste Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten corrigeren.

Recht op gegevenswissing: Ook bekend als het ‘recht om vergeten te worden’, dit recht stelt u in staat uw Persoonsgegevens onder specifieke omstandigheden te laten wissen.

Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, afhankelijk van de basis van de verwerkingsactiviteit.

Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Dit recht stelt u in staat de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine-leesbaar formaat, en die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Geen kosten vereist

Toegang tot uw Persoonsgegevens en het uitoefenen van uw rechten brengt geen kosten met zich mee. Echter, indien uw verzoek kennelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is, behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen of om niet op het verzoek in te gaan.

Identiteitsverificatie en tijdigheid van reactie

Om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen wanneer u uw rechten uitoefent. Deze veiligheidsmaatregel voorkomt ongeoorloofde toegang tot uw gegevens. Verdere verduidelijking kan ook worden gezocht met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We streven ernaar om binnen één maand op alle geldige verzoeken te reageren. Voor verzoeken van hogere complexiteit of meerdere verzoeken kan de reactietijd langer dan een maand zijn. In dergelijke gevallen zullen we u informeren over de vertraging en de redenen daarachter.

Uitoefening van uw rechten en intrekking van toestemming

Voor meer informatie over deze rechten, bezoek de gids van de ICO over individuele rechten onder de AVG. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen heeft, neem dan contact op met onze aangewezen contactpersoon. Let op dat het uitoefenen van uw rechten wordt geregistreerd voor nalevings- en controledoeleinden.

Als u uw toestemming voor marketingcommunicatie wilt intrekken, kunt u dit doen via uw accountinstellingen, de afmeldlink die in onze communicatie wordt verstrekt, of door ons rechtstreeks te e-mailen op nnam@skrybe.world

Het is belangrijk te onthouden dat het intrekken van toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voor de intrekking niet aantast.

Bovendien, als u liever niet opgenomen wordt in foto’s of opnames, communiceer dan uw voorkeur aan de organisatoren van het evenement.

Indienen van een klacht

Als u gelooft dat onze verwerking van uw Persoonsgegevens de gegevensbeschermingswetten overtreedt, hebt u het recht om een klacht in te dienen.

Updates aan dit privacybeleid

Wij zijn toegewijd aan het continu beoordelen en bijwerken van ons privacybeleid om wijzigingen in onze praktijken of het regelgevende landschap weer te geven. Mochten er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, dan zorgen we ervoor dat deze wijzigingen snel op deze pagina worden gepost. Bovendien, indien passend, zullen we deze updates aan u communiceren via e-mail, wat onze toewijding aan transparantie en de bescherming van uw Persoonsgegevens onderstreept.

Wij moedigen u aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de laatste informatie over onze privacypraktijken en eventuele wijzigingen in dit beleid.

Uw vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid worden zeer gewaardeerd. Voor eventuele vragen of feedback, neem contact met ons op via:

Uw betrokkenheid bij onze site en feedback over onze privacypraktijken worden zeer op prijs gesteld.

Laatste beleidsupdate

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2024, wat onze voortdurende toewijding weerspiegelt aan het handhaven van robuuste privacybeschermingen voor onze gebruikers.

×