Je rijbewijs is ingetrokken, maar is nodig voor werk: Wij helpen je!

Verkeersexpert

Er zijn heel wat overtredingen in het verkeersrecht die kunnen worden bestraft met een rijverbod van enkele dagen tot wel jaren. Daarom komt het vaak voor dat een rijbewijs wordt ingetrokken dat nodig is voor het werk.

Er zijn gelukkig enkele opties om ervoor te zorgen dat je toch nog je rijbewijs kunt gebruiken om te gaan werken. In dit artikel geven we je alle informatie die je nodig hebt om te weten wat de opties zijn als je een rijverbod krijgt.

Wil je gratis advies of heb je even advocaat nodig? Contacteer ons nu! Dankzij je verzekering is je rechtsbijstand waarschijnlijk helemaal gratis.


Optie 1: het weekendrijverbod

Wat is het

De politierechter kan in bepaalde gevallen een weekendrijverbod opleggen. Dit is een gunstmaatregel waarvan de rechter vrij kan bepalen of hij dit oplegt of niet. Als er verzwarende omstandigheden zijn, zoals het rijden zonder een geldige keuring, wordt de kans kleiner dat je deze gunst krijgt.

Normaal gezien is het verval van het recht tot sturen op iedere dag van de week. Maar als de rechter alleen een weekendrijverbod oplegt, dan gaat het rijverbod enkel door in het weekend en op feestdagen.

Wanneer gaat het in

Dit weekendrijverbod gaat in op vrijdag om 20 uur ‘s avonds en eindigt op zondag om 20 uur ‘s avonds. In het geval van een feestdag dan begint het om 20 uur de dag voor de feestdag en duurt het verbod tot 20 uur op die feestdag.

Let op, je moet dit wel uitdrukkelijk aanvragen bij de rechter op het moment van de zitting. Eens het vonnis is uitgesproken door de rechter, dan is het te laat en kun je deze gunstmaatregel niet meer krijgen, tenzij je in beroep gaat. Het is dus van belang dat je een goede advocaat verkeersrecht hebt die je kan bijstaan om het weekendrijverbod te krijgen.

Hoe werkt het weekendrijverbod in de praktijk

Wanneer je op de hoogte wordt gesteld van het rijverbod, dan start het in het eerste weekend volgende op een periode van vijf dagen. Wanneer je je rijbewijs bij de rechtbank gaat inleveren, dan bekom je een attest.

Met dit attest ga je naar de gemeente en krijg je het tijdelijke rijbewijs waarmee je tijdens de week kunt rijden. Wanneer je rijverbod afgelopen is, dan kun je op de griffie van de rechtbank dit weer ophalen. Je rijbewijs dat ingetrokken, maar nodig is voor werk, kan uiteraard helemaal ingetrokken worden als je toch tijdens het weekend gaat rijden.

Optie 2: Beperking tot een bepaalde rijbewijscategorie van het rijverbod

Op basis van artikel 45 van de wegverkeerwet heeft de rechter ook de mogelijkheid om een beperkt rijverbod tot bepaalde categorieën op te leggen. Dit is wederom een gunstmaatregel waarvan de rechter vrij is om deze al dan niet toe te kennen.

Wanneer je rijbewijs is ingetrokken en je hebt dit nodig voor je werk als vrachtwagenchauffeur, dan is het goed mogelijk dat de rechter je zal toelaten nog steeds met vrachtwagens te rijden. Je zult echter geen personenwagens meer mogen besturen gedurende de tijd van het rijverbod.

Voorwaarden en uitzonderingen

Er zijn uiteraard ook enkele voorwaarden en uitzonderingen op deze gunstmaatregel. De belangrijkste voorwaarde om slechts een beperking tot een bepaalde rijbewijscategorie te krijgen, is dat de verkeersovertreding is begaan met een voertuig van de andere categorie.

Heb je met je vrachtwagen een ongeval veroorzaakt waarvoor je een rijverbod hebt gekregen, dan zul je geen uitzondering bekomen om met de vrachtwagen te rijden, ook wanneer dit cruciaal is voor je werk.

Daarnaast zijn er nog uitzonderingen. Zo zul je deze gunstmaatregel niet krijgen wanneer je bijvoorbeeld een alcoholslot opgelegd hebt gekregen omdat je reed onder invloed van alcohol.

 rijbewijs ingetrokken nodig werk

Optie 3: hoger beroep tegen het rijverbod aantekenen

Ben je het niet eens met de politierechter? Dan is het altijd mogelijk om beroep aan te tekenen tegen het rijverbod omdat je je ingetrokken rijbewijs voor je werk nodig hebt. Daar zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. Je moet dit beroep aantekenen binnen de 30 dagen. Dit is een vervaltermijn, wat wil zeggen dat eens deze 30 dagen voorbij zijn, je geen beroep meer kunt aantekenen en het eerste vonnis dus definitief is.

Beroep instellen wil uiteraard niet zeggen dat je je rijbewijs sowieso terugkrijgt. De beroepsrechter kan je nog steeds dezelfde straf opleggen en is ook vrij om geen gunstmaatregel te geven.

Gratis dvies nodig? Contacteer ons!

Wat met de onmiddellijke intrekking

Het is ook mogelijk dat niet de politierechter, maar de politie je verbiedt om nog verder te rijden. Zij kunnen op het moment van de feiten (bijvoorbeeld alcoholintoxicatie achter het stuur) een onmiddellijke intrekking van je rijbewijs doen.

In dit geval zul je voor 15 dagen je rijbewijs kwijt zijn. Echter, moet je dossier vaak nog voor de politierechtbank komen. De rechter kan dan beslissen om dit rijverbod te verlengen.

Heb je een rijverbod gekregen, maar heb je je rijbewijs nodig voor je werk, dan kun je bij een onmiddellijke intrekking aan het openbaar ministerie verzoeken om sneller je rijbewijs terug te krijgen. Uiteraard moet je motiveren dat je je rijbewijs nodig hebt en eventueel juridisch onderbouwen.

Samenvatting

OptieBeschrijvingStart & DuurVoorwaarden & Uitzonderingen
1: WeekendrijverbodRijverbod in het weekend door politierechter.Vrij 20:00 – Zon 20:00; feestdagen 20:00 – 20:00.Aanvragen tijdens zitting; na vonnis niet meer mogelijk.
2: Beperking rijbewijscategorieRijverbod beperkt tot specifieke voertuigcategorieën.N.V.T.Alleen als overtreding met ander voertuigtype is begaan.
3: Hoger beroepBeroep tegen rijverbod binnen 30 dagen.Binnen 30 dagen na vonnis.Beroep biedt geen garantie op teruggave rijbewijs.
Onmiddellijke intrekkingDirecte intrekking rijbewijs door politie bij ernstige feiten.Onmiddellijk. 15 dagen, mogelijk verlengd door rechter.Snelle teruggave mogelijk bij aantonen noodzaak voor werk.
Mogelijkheden bij rijverbod maar rijbewijs nodig werk

Advocaat rijverbod nodig? Contacteer ons!

Zoals je waarschijnlijk al doorhebt, is de ondersteuning van een advocaat bij een rijverbod een goed idee. In bijna alle gevallen heb je als bestuurder van een voertuig een verzekering die volledige rechtsbijstand dekt. Daardoor is je juridische raadsman helemaal kosteloos.

Wij helpen je om de beste strategie voor jouw zaak te vinden. Onze advocaten luisteren graag naar wat je zaak inhoudt en zoeken op basis van die informatie zorgen wij voor even sterke verdedging die je straf zo laag mogelijk houdt. Wij doen dit volledig gratis en vrijblijvend. Je kiest zelf of je met deze advocaat in zee wilt gaan

Gratis en vrijblijvend advies nodig? Contacteer ons!

Vaak gestelde vragen

Wanneer gaat een rijverbod in na uitspraak?

Het rijverbod gaat in na de kennisgeving ervan aan de (lokale) politiedienst. Je veroordeling moet definitief zijn. Dit betekent dat ofwel de beroepsprocedure is afgelopen of de 30 dagen om beroep aan te tekenen zijn verstreken.

Aangezien het even duurt voor je zaak voor de politierechter komt, duurt het in de praktijk vaak 3 tot 5 maanden voordat je effectief je rijverbod hebt.
Uiteraard is er de hierboven besproken uitzondering van de onmiddellijke intrekking door de politie. Deze gaat meteen in.

Wat mag je wel nog besturen?

Je mag geen enkel motorvoertuig besturen als je een rijverbod hebt. Je mag dus wel nog een elektrische fiets, een gewone fiets, of een elektrische step gebruiken. Je rijverbod geldt echter wel voor de speed-pedelec, wat als een motorvoertuig wordt gezien.

Wanneer krijg je 15 dagen rijverbod?

Wanneer de politie je betrapt of meent te hebben betrapt op bepaalde feiten zoals te veel gedronken achter het stuur, dan kunnen zij je rijbewijs onmiddellijk intrekken. Dit verbod duurt 15 dagen.

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×