Een rijverbod artikel 42 opheffen in 5 stappen weer mogen rijden

Verkeersexpert

Wanneer de politierechter oordeelt dat je geestelijk of lichamelijk niet in staat bent om auto te rijden, kun je een zogenaamde ‘artikel 42’ krijgen. Zolang deze maatregel loopt, is het je niet toegestaan om te rijden. 

We ontvangen veel vragen over hoe je artikel 42 maatregel kan laten opheffen. Hieronder bieden we een overzicht in 5 stappen.

Hangt je een artikel 42 boven het hoofd of ben je al onder deze maatregel geplaatst? Dan is het raadzaam om een advocaat te raadplegen om er vanaf te komen. 

Neem gerust contact met ons op via info@verkeersexpert.be of via het formulier hieronder. We staan klaar met een pijlsnel eerste advies en helpen je – zo nodig – met een ijzersterke verdediging voor de politierechtbank. Vaak is dit helemaal gratis dankzij je verzekering!


Wat is artikel 42?

De zogenaamde ‘artikel 42’ is geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die de politierechter kan opleggen als hij of zij van mening is dat je niet in staat bent om veilig met de auto te rijden.

Deze maatregel wordt in de praktijk vaak toegepast na veelvuldig alcohol- of drugsgebruik. De politierechter kan dan een verslaving vermoeden en oordelen dat het een risico vormt voor de verkeersveiligheid om je met de wagen te laten rijden.

De 5 stappen die hieronder worden beschreven, zijn specifiek gericht op situaties waarbij een artikel 42 werd opgelegd voor alcohol- of drugsgebruik. Indien deze maatregel om een andere reden werd opgelegd, zoals bijvoorbeeld slechtziendheid, zal dit stappenplan niet werken.

Voordat we beginnen, is het belangrijk om te benadrukken dat elke procedure uniek is en je mogelijk niet alle 5 stappen hoeft te doorlopen. Bijvoorbeeld, de rechter kan direct na het opleggen van de artikel 42 een zitting inplannen na 6 maanden, waardoor het opstellen van een verzoekschrift overbodig wordt. Ook stap 4 is volledig optioneel en afhankelijk van het oordeel van de rechter.

Stap 1: 6 maanden voorbereiding

Wanneer je een artikel 42 opgelegd krijgt, mag je minstens 6 maanden niet rijden. Pas na 6 maand kun je een verzoek indienen om de artikel 42 op te heffen.

Gedurende deze 6 maanden is het cruciaal dat je bewijsmateriaal verzamelt waarmee je kunt aantonen dat je weer rijgeschikt bent.

Als alcohol- of drugsgebruik de reden was voor het opleggen van de artikel 42, dan moet je bewijzen verzamelen die aantonen dat je gestopt bent. Dit betekent in de praktijk dat je tests moet laten uitvoeren door een arts.

Je kunt voor deze tests bij zo goed als elke huisarts terecht. Je vraagt best naar bloed- of haartesten, aangezien deze het meest nauwkeurig zijn.

Soms zal de rechter specifiek aangeven welke testen hij verwacht. Het is belangrijk dat je je aan deze eisen houdt. 

In de meeste gevallen zullen 3 tests, afgenomen om de 2 maanden, voldoende zijn om een artikel 42 op te heffen. Op voorwaarde dat je effectief stopt met drinken of drugsgebruik natuurlijk.

 artikel 42 opheffen

Stap 2: Opstellen verzoekschrift (art. 44 Wegverkeerswet)

Als er 6 maanden zijn verstreken sinds de uitspraak en je hebt voldoende testresultaten verzameld, kun je de artikel 42 proberen opheffen. 

Om een artikel 42 op te heffen, moet je een verzoekschrift opstellen en versturen naar het parket bij de rechtbank die je heeft veroordeeld.

Voeg bij dit verzoekschrift onmiddellijk alle bewijsstukken die je de laatste maanden hebt verzameld. Houd er rekening mee dat wanneer je aanvraag tot opheffing geweigerd wordt, je opnieuw 6 maand moet wachten. Dien je verzoekschrift dus pas in als je overtuigend bewijs hebt.

Het is verstandig om een advocaat te raadplegen om je bij te staan. Een gespecialiseerde advocaat weet precies welke testresultaten nodig zijn en hoe je zo’n verzoekschrift opstelt.

Stap 3: Zitting voor verzoek tot opheffing rijverbod

Voordat de rechter een beslissing neemt over je verzoek tot opheffing, moet je opnieuw naar de rechtbank. Daar krijg jij of je advocaat de gelegenheid om je standpunt te verduidelijken. Soms zal de rechter aanvullende vragen stellen als iets onduidelijk is.

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten na deze zitting:

  • De rechter oordeelt dat je weer in staat bent om te rijden en heft de artikel 42 op. In principe mag je dan weer autorijden, op voorwaarde dat je stap 5 afwerkt.
  • De rechter besluit dat er eerst een gerechtelijk deskundigenonderzoek moet plaatsvinden, zie stap 4.
  • De rechter oordeelt dat je nog steeds niet in staat bent om te rijden. In dat geval begint de termijn van 6 maanden opnieuw en moet je terug beginnen bij stap 1.

Stap 4: Onderzoek door een gerechtsdeskundige (optioneel)

In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat een onderzoek door een gerechtelijk deskundige nodig is alvorens een oordeel te vellen over de artikel 42.

Een onafhankelijke gerechtsdeskundige, aangesteld door de rechtbank, zal dan onderzoeken uitvoeren.

Aangezien deze maatregel duur en omslachtig is, wordt er in de praktijk weinig gebruik van gemaakt, behoudens in moeilijke gevallen of unieke medische belemmeringen.

Stap 5: Voldoen van andere straffen

Indien je bij het oorspronkelijk vonnis, waarbij de artikel 42 werd opgelegd, ook tot andere straffen bent veroordeeld, zoals een rijverbod of het afleggen van bepaalde proeven, moet je deze eerst nog voltooien voordat je terug mag rijden.

Besluit: hoe artikel 42 opheffen

Een artikel 42 opheffen is geen eenvoudige taak. Naast grondige kennis van de procedure, is doorzettingsvermogen vereist om gedurende 6 maand geen alcohol of drugs te gebruiken. 

StapActieBeschrijving
16 maanden voorbereidingVerzamel bewijsmateriaal, zoals bloed- of haartesten, om aan te tonen dat je rijgeschikt bent. Meestal zijn 3 tests om de 2 maanden voldoende.
2Opstellen verzoekschriftNa 6 maanden stuur je een verzoekschrift met bewijsstukken naar het parket bij de rechtbank. Raadpleeg een advocaat voor hulp.
3Zitting voor verzoek tot opheffingGa naar de rechtbank voor je verzoek. De rechter kan het rijverbod opheffen, een gerechtelijk onderzoek eisen (zie stap 4), of
het rijverbod verlengen.
4Onderzoek door een gerechtsdeskundigeEen onafhankelijke deskundige voert extra onderzoeken uit. Dit gebeurt vooral in moeilijke gevallen.
5Voldoen van andere straffenVoltooi andere opgelegde straffen, zoals een rijverbod of proeven, voordat je weer mag rijden.
5 stappen om artikel 42 rijverbod op te heffen

Het raadplegen van een gespecialiseerde advocaat kan daarbij van grote waarde zijn. Je advocaat weet precies hoe je de procedure moet aanpakken, kan het verzoekschrift voor jou opstellen en voor je pleiten in de rechtbank. Dit vergroot de kans op succes en vermindert aanzienlijk de stress.

Wist je trouwens dat je meestal niet hoeft te betalen voor een advocaat in verkeerszaken? Je rechtsbijstandverzekering dekt deze kosten en is inbegrepen in je verplichte autoverzekering.

Heb je snel advies nodig of wil je onze ervaren advocaat aan jouw zijde? Laat het ons weten op info@verkeersrecht.be of via onderstaand formulier.

Gratis advies nodig? Contacteer ons!

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×