De straf vluchtmisdrijf: dit zegt de wet

Wie denkt aan vluchtmisdrijf, denkt al snel aan ernstige ongevallen waarbij de schuldige zich uit te voeten maakt om er ongestraft vanaf te komen. De meeste gevallen van vluchtmisdrijf zijn echter kleinschaliger, zoals afgereden spiegels en blikschade op een parking.

In elk geval, vluchtmisdrijf is een ernstig misdrijf waarop hoge straffen staan. Op deze pagina geven we een volledig overzicht van vluchtmisdrijf in het Belgische recht en de straffen die je ervoor kan krijgen.

Ben je betrokken bij een vluchtmisdrijf? 

Dan schakel je best een advocaat in om je te verdedigen. Wist je trouwens dat een advocaat meestal gratis is? Wil je een eerste advies of een contact met een gespecialiseerde advocaat? Laat het ons weten via onderstaand formulier of op info@verkeersexpert.be. Onze advocaten helpen je vandaag nog met een eerste advies.


Wanneer spreken we van vluchtmisdrijf? 

In het Belgisch recht wordt vluchtmisdrijf breed omschreven. Er is wellicht sneller sprake van vluchtmisdrijf dan je zou denken.

Laten we het wetsartikel ontleden:

elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.” (art. 33 Wegverkeerswet)

Er is dus sprake van een vluchtmisdrijf als:

 • Er zich een ongeval heeft voorgedaan
 • Waarvan je de aanleiding of oorzaak bent geweest
 • Als bestuurder of niet-bestuurder
 • En je daarna de vlucht neemt
 • Om je aan de dienstige vaststellingen te onttrekken
 • Zelfs als het ongeval niet je schuld is

Wanneer je je na een ongeval uit de voeten maakt om ervoor te zorgen dat de politie geen vaststellingen kan doen, pleeg je vluchtmisdrijf.  

De ernst van het ongeval is daarbij van geen tel. Je pleegt evengoed vluchtmisdrijf blij blikschade als bij een ongeval met meerdere wagens of een dode.

Je hoeft geen bestuurder te zijn van een voertuig om vluchtmisdrijf te plegen. Dit kan ook als voetganger.

Je moet ook niet de schuldige zijn van het ongeval om vluchtmisdrijf te plegen. 

Er is dus veel sneller sprake van vluchtmisdrijf dan je op het eerste zicht zou denken.

Vluchtmisdrijf in het Belgische recht | Straffen voor vluchtmisdrijf

Herkwalificatie naar niet ter plaatse blijven

Word je beschuldigd van vluchtmisdrijf? Dan bestaat er een handige manier om een lagere straf af te dwingen. Deze techniek is echter niet altijd mogelijk en je zal het in elk geval moeten uitleggen aan de politierechter.

Deze techniek betreft de herkwalificatie van ‘vluchtmisdrijf’ naar ‘niet ter plaatse blijven”, wat ook een strafbare handeling waar lichtere straffen op staan.

Verschil tussen vluchtmisdrijf en niet ter plaatse blijven

Het verschil zit hem in de intentie achter de vlucht. Om van vluchtmisdrijf te plegen moet je de vlucht nemen om je te onttrekken van de vaststellingen van de politie.

Als deze intentie ontbreekt, kan je proberen beargumenteren dat er geen sprake is van vluchtmisdrijf, maar enkel van ‘niet ter plaatse blijven’. 

Niet ter plaatse blijven wordt als volgt omschreven in de wet:

Elke persoon betrokken in een ongeval dat uitsluitend stoffelijke schade heeft veroorzaakt, moet :

(…)

2° ter plaatse blijven ten einde gezamenlijk de nodige vaststellingen te doen, of, zo er tussen de partijen geen akkoord is, een bevoegd persoon toe te laten die vaststellingen te doen. Indien geen bevoegd persoon binnen een redelijke tijd kan bereikt worden mogen de betrokken personen zodra mogelijk aangifte doen van het ongeval, hetzij op het dichtsbijgelegen politie- of rijkswachtbureau, hetzij op dat van hun woon- of verblijfplaats.” (art. 52.2.2° Wegcode

Hoe kan je een mildere straf krijgen door middel van deze herkwalificatie?

Je zal de politierechter dus moeten overtuigen van het feit dat je het ongeval bent ontlopen om een andere reden dan je onttrekken van de vaststellingen van de politie. 

Je kan bijvoorbeeld proberen beargumenteren dat je geen kennis had van het ongeval, bijvoorbeeld bij zeer lichte schade op een parking. Je kan ook proberen uitleggen dat je heel dringend ergens naartoe moest, bijvoorbeeld als je partner bijna gaat bevallen.

In elk geval komt het toe aan de politierechter om een oordeel te vellen. Je komt dus best aandrijven met sterke bewijsstukken voor je verhaal. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Wat zijn de straffen voor vluchtmisdrijf? 

Op vluchtmisdrijf staan zware straffen. Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Er wordt in België een onderscheid gemaakt tussen:

 • vluchtmisdrijf met materiële schade
 • vluchtmisdrijf met lichamelijke schade
 • vluchtmisdrijf met de dood tot gevolg

In elk geval zal je gedagvaard worden voor de politierechtbank. Je doet er dus goed aan om een advocaat in te schakelen.

Vluchtmisdrijf met materiële schade

Als er louter schade is aan andere wagens of bijvoorbeeld straatlantaarns, dan riskeer je volgende straffen:

 • Geldboete tussen 1.600 euro en 16.000 euro
 • Mogelijke gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden
 • Mogelijk rijverbod tussen 8 dagen en 5 jaar

Jonge bestuurders

Heb je minder dan 2 jaar je rijbewijs categorie B en veroorzaak je een ongeval met materiële schade en pleeg je daarna ook nog eens vluchtmisdrijf? 

Dan worden de bovenvermelde straffen nog verzwaard. Het rijverbod zal in dit geval verplicht zijn. Je zal ook je rijexamens opnieuw moeten afleggen (theoretisch en/of praktisch). 

Vluchtmisdrijf met lichamelijke schade

Een vluchtmisdrijf met lichamelijke schade wordt zwaarder bestraft dan een vluchtmisdrijf met louter materiële schade. Het verschil is dus dat er dus schade wordt aangericht aan een persoon. 

De politierechter kan je volgende straffen geven:

 • Geldboete van 3.200 euro tot 40.000 euro 
 • Mogelijke gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 jaar
 • Mogelijk rijverbod van 3 maand tot 5 jaar of zelfs levenslang

Vluchtmisdrijf met een dode

Een vluchtmisdrijf waarbij een dode valt wordt nog zwaarder bestraft. De politierechter kan in dit geval het volgende opleggen:

 • Geldboete van 3.200 euro tot 40.000 euro 
 • Mogelijke gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar
 • Mogelijk rijverbod van 3 maand tot 5 jaar of zelfs levenslang

Herhaling

Is het niet de eerste keer dat je veroordeeld wordt voor vluchtmisdrijf? Dan riskeer je een zwaardere straf. Als je binnen een periode van 3 jaar tweemaal vluchtmisdrijf pleegt, kan volgende straffen verwachten:

 • Een verdubbeling van de eerste geldboete
 • Mogelijke gevangenisstraf van 1 maand tot 4 jaar

Pleeg je nogmaals vluchtmisdrijf? Dan wordt de straf nogmaals verdubbeld en kan je een gevangenisstraf tot 8 jaar krijgen. 

Wat zijn de straffen voor niet ter plaatse blijven?

Slaag je erin de herkwalificatie naar ‘niet ter plaatse blijven’ te bekomen? 

Dan riskeer je volgende straffen:

 • Geldboete van 80 euro tot 2.000 euro

Het betreft immers een overtreding van de eerste graad.

Overzicht straffen vluchtmisdrijf

Vluchtmisdrijf met materiële schadeVluchtmisdrijf met lichamelijke schadeVluchtmisdrijf met de dood tot gevolgNiet ter plaatse blijven
Geldboete1.600 euro en 16.000 euro3.200 euro tot 40.000 euro3.200 euro tot 40.000 euro80 euro tot 2.000 euro
RijverbodMogelijk 8 dagen en 5 jaarMogelijk 3 maand tot 5 jaar of zelfs levenslangMogelijk 3 maand tot 5 jaar of zelfs levenslangNiet mogelijk
GevangenisstrafMogelijk 15 dagen tot 6 maandenMogelijk 15 dagen tot 3 jaarMogelijk 15 dagen tot 4 jaarNiet mogelijk

Wat doe je best na een vluchtmisdrijf

Ben je slachtoffer of getuige van een vluchtmisdrijf? Dan doe je best volgende zaken:

Nummerplaat noteren

Als je de dader zich uit de voeten ziet maken, noteer dan diens nummerplaat als dat mogelijk is. Ook als er maar lichte schade is.

Politie bellen

Bel in elk geval de politie als je getuige of slachtoffer bent van een vluchtmisdrijf. De politie zal een proces-verbaal opstellen, wat een belangrijke bewijswaarde heeft voor de rechtbank, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van je verzekering. 

Als je de politie een nummerplaat kan geven, zoveel te beter. Je kan daarnaast ook een Europees aanrijdingsformulier eenzijdig invullen.

Camerabeelden opvragen

Als het vluchtmisdrijf zich heeft voltrokken op een drukke plek, bestaat de kans dat het ergens op een bewakingscamera is vastgelegd. Je kan bijvoorbeeld bij winkels in de onmiddellijke omgeving aankloppen en dit navragen. Als de politie ter plaatse is kunnen ze je hierbij helpen.

Aangifte doen bij je verzekering

Breng je verzekering zeker op de hoogte van het voorval. Je kan het proces-verbaal en het (eenzijdig) Europees aanrijdingsformulier bijvoegen als bewijsmateriaal. 

Je rechtsbijstandverzekeraar zal na aangifte wellicht je advocatenkosten dekken. Zo kan je een gratis advocaat raadplegen om je bij te staan als de zaak voor de politierechtbank komt.

Wie zal de schade vergoeden?

Bij een vluchtmisdrijf zal er altijd schade zijn. Deze schade kan materieel en/of lichamelijk zijn.

In principe zal de BA-verzekering van degene die de schade heeft veroorzaakt ook de schade vergoeden. 

Wat als de dader niet bekend is?

In geval van vluchtmisdrijf bestaat de kans dat de dader zich uit de voeten heeft gemaakt en daarom onbekend is. In dat geval hangt alles af van de verzekeringen die je hebt afgesloten:

 • Als je een omniumverzekering hebt afgesloten, zal deze je materiële schade vergoeden.
 • Als je een bestuurdersverzekering hebt afgesloten, zal deze je eigen lichamelijke schade dekken. 

Als je deze verzekeringen niet hebt kan je proberen aankloppen bij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Dit fonds zal je lichamelijke schade vergoeden en in sommige ernstige gevallen ook je materiële schade.

Om beroep te doen op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds moet:

 • De dader vluchtmisdrijf gepleegd hebben en
 • Het ongeval zich hebben voorgedaan in een Europees land

Uitbetaald en de dader wordt toch nog gevonden?

Dan zal de zaak geregeld worden tussen de betrokken verzekeraars. Zo zal je omniumverzekering de schadevergoeding kunnen terugvorderen van de BA-verzekering van de gevonden dader, bijvoorbeeld.

Had de dader niet de nodige verzekering? Dan zal hij of zij de kosten zelf moeten dragen. Het niet hebben van de nodige verzekering is in de praktijk helaas vaak de reden achter een vluchtmisdrijf. 

×