Wanneer rijbewijs inleveren na uitspraak – Dit moet je weten

Verkeersexpert

Wanneer de politierechter je een rijverbod oplegt, dan zal je een kennisgeving ontvangen. Het kan tot wel 4 maanden na de uitspraak duren voordat je deze krijgt. Deze kennisgeving wordt doorgaans door de wijkagent of lokale politie aan je gegeven. Zolang je nog een beroepsmogelijkheid hebt, zal je deze niet ontvangen. Het is dus sterk aan te raden dat je al je zaken in orde brengt voordat je deze kennisgeving krijgt.

Wanneer inleveren

Na het ontvangen van je kennisgeving moet je binnen de 4 werkdagen je rijbewijs inleveren op de griffie van de politierechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen tellen dus niet mee voor je deadline. Gewone maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen zijn wel werkdagen en tellen dus mee voor je deadline om je rijbewijs in te leveren.

Let op: je rijverbod gaat automatisch de 5de werkdag na de kennisgeving in, ongeacht of je je rijbewijs hebt ingeleverd of niet. Lees ons artikel over rijden zonder rijbewijs als je wil weten wat de gevolgen zijn van toch achter het stuur te kruipen.

Je rijverbod gaat altijd de 5de dag na kennisgeving in, ook al heb je je rijbewijs eerder of later ingeleverd.

Vragen hierover of wil je dit aanvechten? Stuur gerust een e-mail naar info@verkeersexpert.be en we helpen je graag verder. 

Wat als je je rijbewijs niet inlevert na uitspraak of te laat bent

Weiger je om je rijbewijs in te leveren of lever je deze te laat in, dan mag je je aan een boete verwachten. De niet-afgifte van het rijbewijs is een overtreding waarvoor een boete van minstens 1600 euro aan vastkleeft. Daarnaast kan de rechter je ook nog een bijkomend rijverbod van minstens 8 dagen geven. Je rijverbod zal ook verlengd worden met elke dag dat je te laat bent met het inleveren van het rijbewijs.

Is het mogelijk om mijn rijverbod uit te stellen?

Zolang het rijverbod nog niet betekend is, kan je aan de Procureur des Konings een verzoek tot uitstel van het rijverbod vragen. Dit is een gunstmaatregel die enkel wordt toegepast – en niet altijd – als je een blanco strafregister hebt. Zolang je nog een beroepsmogelijkheid hebt, kan je uiteraard nog in beroep gaan bij de politierechtbank om bijvoorbeeld een weekendrijverbod te krijgen of het rijverbod aan te vechten.

Mag iemand anders mijn rijbewijs afgeven op de griffie?

Iemand anders mag je rijbewijs aan de griffie van de politierechtbank komen inleveren na de uitspraak. Deze persoon moet naast het rijbewijs ook de betekeningsdocumenten met zich mee hebben om dit geldig te kunnen inleveren.

Mag ik mijn rijbewijs opsturen i.p.v. langs te komen op de griffie?

Het is ook mogelijk om je rijbewijs naar de griffie op te sturen. Dit brengt echter wel wat risico met zich mee. Je rijbewijs moet binnen de 4 dagen ingeleverd zijn, dus als je brief (best aangetekend) te laat is, dan zal je beboet worden. In deze briefpost moet je rijbewijs zitten en best ook een begeleidende brief.

De grootste zekerheid dat je rijbewijs tijdig wordt ingeleverd na de uitspraak heb je natuurlijk nog altijd wanneer je zelf naar de griffie gaat of iemand anders ernaartoe laat gaan.

Contacteer ons voor advies

Heb je vragen over het inleveren van je rijbewijs na de uitspraak of wil je in beroep gaan tegen een uitspraak van het intrekken van je rijbewijs? Dan kunnen wij je van a tot z begeleiden met het verdedigen van je rechten.

Contacteer een van onze gespecialiseerde advocaten verkeersrecht via info@verkeersexpert.be of op het telefoonnummer +32 499 74 53 11. 

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×