Wanneer verschijn je voor de politierechtbank?

Verkeersexpert

De politierechtbank is bevoegd voor verkeersmisdrijven en zaken over vergoeding van schade na verkeersongevallen. 

Als je een verkeersinbreuk pleegt, zoals vluchtmisdrijf, te snel of dronken rijden of door een rood licht rijden, riskeer je een straf van de politierechtbank

Wanneer je gedagvaard wordt voor de politierechtbank, is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Je advocaat kan je helpen met je verdediging en namens jou een pleidooi voeren. Wist je trouwens dat een advocaat voor de politierechtbank meestal gratis is?

Een gespecialiseerde politierechtbank advocaat nodig? Laat het ons weten op info@verkeersexpert.be of via het formulier, Whatsapp of info@verkeersexpert. Wij helpen je altijd binnen de 24 uur!


Wanneer voor politierechtbank verschijnen: De richtlijnen

Verkeersmisdrijven worden meestal vastgesteld door politieagenten tijdens een controle of een patrouille. Soms worden ze vastgesteld door flitscamera’s of bij een trajectcontrole. 

In elk geval, wanneer een verkeersmisdrijf wordt vastgesteld, wordt het openbaar ministerie (ook wel: het parket) daarvan op de hoogte gebracht. Het is vervolgens het openbaar ministerie die beslist of de zaak voor de politierechter moet komen.

Niet elke verkeersovertreding komt voor de politierechter. Waar ligt de grens precies? We geven hieronder een overzicht.

Alcohol in het verkeer

Als je een alcoholtest moet afleggen en je blaast minder dan 0,22 mg/l AOL of minder dan 0,5 promille, krijg je een waarschuwing en zelfs geen boete.

Tussen 0,22 en 0,35 mg/l AOL en tussen 0,5 en 0,8 promille krijg je gewoon een boete. Dit is ongeveer vanaf twee drankjes.

Boven de 0,35 mg/l AOL en 0,8 promille riskeer je een dagvaarding voor de politierechtbank.

Als de politieagenten vaststellen dat je er dronken uitziet, kun je ook voor de politierechter komen. 

Drugs in het verkeer

In België geldt een nultolerantie voor drugs in het verkeer. Als je een positieve speekseltest aflegt als bestuurder, moet je naar de politierechtbank. Er zijn wel minimumgrenzen, zoals bij alcohol, maar die zijn zodanig laag dat er in feite een nultolerantie geldt.

Te snel rijden

Voor te snel rijden krijg je in principe gewoon een boete, tenzij je met overdreven snelheid betrapt wordt. Je moet voor de politierechtbank verschijnen als je:

  • 30 km/u te snel rijdt in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of een woonerf
  • 40 km/u te snel rijdt daarbuiten

De verkeersovertredingen graden

In België worden verkeersovertredingen in 4 graden onderverdeeld. We lichten ze hieronder nader toe.

Verkeersovertredingen van 1e graad

Als eerste hebben we de eerste en lichtste graad. Dit zijn minst zware overtredingen zoals het rijden zonder gordel. Worden bestraft met boetes tussen 10 euro en 250 euro. Je hoeft niet naar de politierechtbank.

Verkeersovertredingen van 2e graad

Dit zijn overtredingen die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen. Let op, gsm-gebruik achter het stuur is nu een derde graads overtreding. Worden bestraft met boetes tussen 20 euro en 250 euro. Je hoeft niet naar de politierechtbank, tenzij je ook een andere, zwaardere inbreuk pleegt.

Verkeersovertredingen van 3e graad

De verkeersovertreding van de derde graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar, zoals het negeren van een bevel van een politieagent of door een rood licht rijden. Worden bestraft met boetes tot 2750 euro. Je hoeft niet naar de politierechtbank, tenzij je ook een andere, zwaardere inbreuk pleegt of je als beginnende bestuurders een derde graad overtreding pleegt.

Verkeersovertredingen van 4e graad

De verkeersovertredingen van de vierde graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en leiden bij een ongeval steeds tot fysieke schade, zoals bij een straatrace. Worden bestraft met boetes tot 16.000 euro. In de meeste gevallen moet je naar de politierechtbank

Andere verkeersmisdrijven

Voor andere verkeersmisdrijven zoals vluchtmisdrijf, verkeersagressie, rijden zonder rijbewijs enzovoort moet je steeds naar de politierechtbank. Deze worden vaak bijzonder zwaar bestraft, want er is geen mogelijkheid tot een veel lagere onmiddelijke inning door het parket.

Rechtstreekse dagvaarding

In sommige uitzonderlijke gevallen een slachtoffer iemand dagvaarden voor de politierechtbank, bijvoorbeeld na een verkeersongeval en een sepot van het openbaar ministerie. Dit wordt een rechtstreekse dagvaarding genoemd.

Advocaat nodig?

Ben je betrokken bij een verkeersmisdrijf of ben je gedagvaard voor de politierechtbank? Dan is het raadzaam om een gespecialiseerde advocaat te raadplegen. Als de BA-verzekering van je auto in orde is, zal je advocaat gratis zijn. Je verzekering dekt de kosten.

Wil je een gesprek met een gespecialiseerde advocaat, en dat helemaal kosteloos? Laat het ons dit weten of stuur een e-mail naar info@verkeersexpert.be. We assisteren je graag met jouw probleem.

Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×