Wat riskeer je na een snelheidsovertreding binnen bebouwde kom?

Verkeersexpert

In België wordt een snelheidsovertreding binnen bebouwde kom, een zone 30, schoolomgevingen of woonerven strenger bestraft. 

De reden hiervoor is dat in deze zones meer voetgangers en andere zwakke weggebruikers aan het verkeer deelnemen.

Op deze pagina geven we je een overzicht van de wetgeving en de mogelijke gevolgen van een zware voet in deze dichtbevolkte zones.

Advies nodig? Contacteer ons!

Boetes voor snelheidsovertreding binnen bebouwde kom, de zone 30 en een woonerf

De minimumboete voor een snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom is 53 EUR. 

Als je sneller dan 10 km/u te snel reed, komt daar nog eens 11 EUR per km/u te snel bovenop.

Bijvoorbeeld:

In België mag je in de bebouwde kom maximaal 50 km/u rijden. Als je geflitst wordt aan 63 km/u kan je een geldboete van 86 EUR in de bus verwachten.

Let wel op: dit zijn algemene regels. In de praktijk kan de boete iets lager zijn maar ook een pak hoger. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de foutenmarge van de flitspaal en de regels binnen de stad of gemeente waar je de inbreuk pleegt.

Boetes voor meer dan 30 km/u te snel

Pleeg je een snelheidsovertreding binnen bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of woonerf van meer dan 30 km/u te snel, dan kan je een dagvaarding van de politierechtbank verwachten.

De politierechter kan je een zware geldboete opleggen tussen de 80 EUR en 4.000 EUR voor deze snelheidsovertreding.

Hou er rekening mee dat ook kan gedagvaard worden voor de politierechtbank als je minder dan 30 km/u te snel hebt gereden binnen de bebouwde kom of zone 30.

Advies nodig? Contacteer ons!

Rijverbod en intrekking rijbewijs

Intrekking rijbewijs na snelheidsovertreding

Wanneer je wordt tegengehouden door de politie wegens overdreven snelheid kan je rijbewijs voor een periode van 15 dagen worden ingetrokken. Je zal je rijbewijs dan moeten afgeven op het politiecommissariaat.

Rijverbod na snelheidsovertreding

De politierechter kan je ook een rijverbod opleggen als je moet voorkomen voor een snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom.

Het minimum-rijverbod is 8 dagen en kan oplopen tot 5 jaar.

Als je meer dan 30 km/u te snel hebt gereden in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of woonerf is de rechter zelfs verplicht om je een rijverbod op te leggen.

De periode van intrekking rijbewijs wordt afgetrokken van het rijverbod zoals opgelegd door de politierechter.

Bijvoorbeeld:

Als je je rijbewijs 15 dagen hebt moeten afgeven aan de politie na je snelheidsovertreding en je krijgt daar een rijverbod van 45 dagen bovenop, zal je rijverbod worden gereduceerd tot 30 dagen.

Te snel gereden bebouwde kom

Herhaling

Loop je binnen de 3 jaar opnieuw tegen de lamp voor een snelheidsovertreding binnen bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of woonerf? Dan riskeer je een verdubbeling van de boete.

Advies nodig? Contacteer ons!

Opnieuw afleggen rijexamen en bijkomende proeven

In sommige serieuze gevallen van herhaling kan de politierechter je ook veroordelen tot het opnieuw afleggen van je theoretisch en/of praktisch rijexamen. 

De rechter kan zelfs oordelen dat je eerst fysieke of psychologische proeven moet afleggen.

Pas na het (opnieuw) afleggen van deze proeven mag te terug met de wagen rijden.

Jonge bestuurders

Bestuurders die minder dan 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B riskeren zwaardere straffen voor een snelheidsovertreding binnen bebouwde kom.  

Zo zal een rijverbod verplicht zijn bij een overtreding van meer dan 20 km/u te snel in de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving of woonerf. 

Voor bestuurders met meer ervaring (> 2 jaar) geldt deze verplichting pas vanaf 30 km/u te snel.

Nog vragen over te snel gereden in de bebouwde kom?

Zit je met nog vragen over snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgevingen en woonerven? Of heb je de verdediging van een advocaat nodig? Laat het ons gerust weten via het formulier hieronder. We helpen je graag met een gepast advies of een gesprek met een van onze gespecialiseerde advocaten. Dit is volledig gratis en vrijblijvend.


Over Verkeersexpert

VERKEERSEXPERT is het platform in Vlaanderen om de beste advocaat verkeersrecht voor jouw overtreding te vinden. Wij delen onze jarenlange expertise in deze rechtstak op deze website en staan je graag bij met een vrijblijvend en gratis advies op maat.

Leave a Comment

×